Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay (Đề 2)Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay (Đề 2)

Bài 1. (2 điểm) Vẽ các góc:

Quảng cáo

a) Góc mIn có số đo bằng 800

b) Góc tKh có số đo bằng 1200

Bài 2. (3,5 điểm) Cho hai góc kề bù xOy và yOz. Biết ∠xOy=700

a) Tính số đo góc yOz

b) Vẽ tia Ot sao cho ∠yOt=300 . Tính số đo góc zOt.

Bài 3. (3,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ các tia Oy, Oz sao cho ∠xOy=500 , ∠xOz=1400.

a) Tính số đo góc yOz

b) Vẽ tia Ot là phân giác góc ∠yOz. Tính số đo góc yOt.

Bài 4. (1 điểm) Vẽ 20 tia chung gốc. Hỏi trong hình vẽ có bao nhiêu góc ?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6 Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Do Oy, Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox; ∠xOy=500 < ∠xOz=1400 nên Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

∠xOy + ∠yOz = ∠yOz

∠yOz = ∠yOz - ∠xOy = 1400 - 500 = 900

Vậy ∠yOz=900

b) Do Ot là là phân giác góc ∠yOz nên ∠yOt= 1/2 ∠yOz = 450

Bài 4.

Mỗi tia tạo với 19 tia còn lại thành 19 góc. Có 20 tia nên tạo được 19.20 = 380 (góc)

Tuy nhiên mỗi góc đã được tính hai lần. Vậy số góc thực sự có là: 380 : 2 = 190 (góc).

Quảng cáo

Các Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Toán 6 Chương 2 phần Hình học khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6 theo chương và học kì:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Số học và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 6 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-6-chuong-2-goc.jsp