Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay (Đề 2)Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay (Đề 2)

Bài 1. Cho hình vẽ bên:

a) Trên hình vẽ có bao nhiêu góc? Viết tên các góc đó.

b) Điểm A trên tia Ox (A khác O), điểm B trên tia Oz (B khác O). Đoạn thẳng AB cắt những tia nào?

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 2. Cho hai góc AOB và BOC kề bù và ∠BOC = 1/2 ∠AOB.Tính số đo góc AOB.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) Có 6 góc đó là: ∠zOy; ∠xOz; ∠xOt; ∠yOz; ∠yOt; ∠zOt

b) Đoạn thẳng AB cắt các tia Ox, Oy, Oz.

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Ta có hai góc ∠BOC và ∠AOB kề bù nên ∠BOC + ∠AOB = 180o

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

⇒ ∠AOB = 120o

Các Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Toán 6 Chương 2 phần Hình học khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6 theo chương và học kì:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Số học và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 6 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-6-chuong-2-goc.jsp