Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay (Đề 3)Đề kiểm tra 45 phút Toán 6 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay (Đề 3)

Bài 1. (2 điểm) Vẽ tam giác ABC biết AB = BC = CA = 4 cm. Hãy đo các góc BAC, ABC, ACB.

Bài 2. (1,5 điểm) Cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C, điểm D thuộc tia AC và không trùng A, điểm E nằm ngoài đường thẳng BC. Trong ba tia EA, EB, ED tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Bài 3. (2,5 điểm) Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A. Biết rằng ∠MAQ= 800. Tính ∠MAP và ∠PAN.

Bài 4. (4 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox, vẽ các tia Oy, Oz sao cho ∠xOy=600 , ∠xOz=1200

a) Chứng minh rằng Oy là tia phân giác của góc xOz

b) Gọi Ot là tia đối của tia Ox. Chứng minh rằng Oz là tia phân giác của góc yOt.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

- Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm

- Vẽ cung tròn tâm A bán kính 4 cm

- Vẽ cung tròn tâm B bán kính 4 cm, cắt cung tròn tâm A bán kính 4 cm tại C.

- Vẽ các đoạn thẳng AC, BC. Ta được tam giác ABC.

Đo góc có BAC = ABC = ACB = 600

Bài 2.

A nằm giữa B và D nên trong ba tia EA, EB, ED, tia EA nằm giữa hai tia còn lại.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

Ta có: ∠MAQ và ∠MAP kề bù nên:

∠MAQ + ∠MAP = 1800

800 + ∠MAP = 1800

∠MAP = 1800- 800 = 1000

Và ∠MAP và ∠PAN kề bù nên:

∠MAP + ∠PAN = 1800

1000 + ∠PAN = 1800

∠PAN = 1800 - 1000 = 800

Bài 4.

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có hai tia Oy, Oz và xOy < xOz ( vì 60o < 120o) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz

Ta có:

∠xOy + ∠yOz = ∠xOz

600 + ∠yOz = 1200

∠yOz = 1200 - 600 = 600

Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz và ∠xOy = ∠yOz ( = 600)

Vậy tia Oy là phân giác của góc ∠xOz

b) Hai góc ∠xOz và ∠zOt kề bù , nên: ∠xOz + ∠zOt = 1800

1200 + ∠zOt = 1800

∠zOt = 1800 - 1200 = 600

Tia Oz nằm giữa hai tia Oy, Ot và ∠yOz = ∠zOt ( = 600)

Vậy tia Oz là phân giác của góc ∠yOt

Các Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Toán 6 Chương 2 phần Hình học khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán 6 theo chương và học kì:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Số học và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 6 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-6-chuong-2-goc.jsp