Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 10: Thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn có đáp án - Lắp đặt mạng điện trong nhà

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 10: Thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 10: Thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 9.

Câu 1. Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm mấy bước?

A. 2                                                                         B. 4

C. 5                                                                        D. 8

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ 

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra

Câu 2. Bước 1 của quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn là:

A. Vạch dấu

B. Khoan lỗ 

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Nối dây bộ đèn

Đáp án đúng: A

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ 

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra

Câu 3. Bước 2 của quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn là:

A. Vạch dấu

B. Khoan lỗ 

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Nối dây bộ đèn

Đáp án đúng: B

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ 

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra

Câu 4. Bước 3 của quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn là:

A. Vạch dấu

B. Khoan lỗ 

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Nối dây bộ đèn

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ 

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra

Câu 5. Bước 4 của quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn là:

A. Vạch dấu

B. Khoan lỗ 

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Nối dây bộ đèn

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ 

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra

Câu 6. Bước 5 của quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn là:

A. Vạch dấu

B. Khoan lỗ 

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Kiểm tra

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ 

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra

Câu 7. Khi vạch dấu trong quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn, cần vạch dấu mấy vị trí?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                        D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Vạch dấu 3 vị trí:

+ Vị trí lắp đặt thiết bị điện

+ Đường đi dây

+ Vị trí lắp đặt đèn.

Câu 8. Khi vạch dấu trong quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn, cần vạch dấu vị trí nào?

A. Vị trí lắp đặt thiết bị điện

B. Đường đi dây

C. Vị trí lắp đặt đèn

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Vạch dấu 3 vị trí:

+ Vị trí lắp đặt thiết bị điện

+ Đường đi dây

+ Vị trí lắp đặt đèn

Câu 9. Khi khoan lỗ trong quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn, cần khoan lỗ mấy vị trí?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Khoan lỗ 2 vị trí:

+ Khoan lỗ bắt vít

+ Khoan lỗ luồn dây

Câu 10. Khi khoan lỗ trong quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn, cần khoan lỗ vị trí nào?

A. Khoan lỗ bắt vít

B. Khoan lỗ luồn dây

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: C

Giải thích: Khoan lỗ 2 vị trí:

+ Khoan lỗ bắt vít

+ Khoan lỗ luồn dây

Câu 11. Kiểm tra mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần thực hiện mấy công việc?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                        D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Kiểm tra mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần thực hiện 2 công việc:

+ Kiểm tra sản phẩm có đạt yêu cầu hay không.

+ Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

Câu 12. Kiểm tra mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần thực hiện công việc nào?

A. Kiểm tra sản phẩm có đạt yêu cầu hay không.

B. Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: C

Giải thích: Kiểm tra mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần thực hiện 2 công việc:

+ Kiểm tra sản phẩm có đạt yêu cầu hay không.

+ Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

Câu 13. Lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần đảm bảo mấy yêu cầu?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                        D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần đảm bảo 3 yêu cầu:

+ Lắp đặt theo sơ đồ

+ Mối nối an toàn điện, chắc và đẹp

+ Đảm bảo thông mạch

Câu 14. Khi lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần vẽ mấy loại sơ đồ?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                        D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Khi lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần vẽ 2 loại sơ đồ: sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp mạch.

Câu 15. Khi lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần vẽ sơ đồ nào?

A. Sơ đồ nguyên lí

B. Sơ đồ lắp đặt

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai.

Đáp án đúng: C

Giải thích: Khi lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn cần vẽ 2 loại sơ đồ: sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp mạch.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Lắp đặt mạng điện trong nhà có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 | Soạn Công nghệ lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.