Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 9.

Quảng cáo

Câu 1. Có mấy kiểu lắp đặt mạng điện?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 kiểu lắp đặt mạng điện: lắp đặt kiểu nổi và lắp đặt ngầm.

Câu 2. Lắp đặt mạng điện có loại nào sau đây?

A. Lắp đặt mạng điện kiểu nổi

B. Lắp đặt mạng điện ngầm

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 2 kiểu lắp đặt mạng điện: lắp đặt kiểu nổi và lắp đặt ngầm.

Quảng cáo

Câu 3. Phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi, dây dẫn được lắp đặt nổi trên:

A. Puli sứ

B. Khuôn gỗ

C. Lồng

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi, dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện như puli sứ, khuôn gỗ hoặc lồng trong đường ống bằng chất cách điện đặt dọc trần nhà, cột, dầm xà.

Câu 4. Phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi, dây dẫn đặt nổi ở vị trí dọc theo:

A. Trần nhà

B. Cột

C. Dầm xà

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi, dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện như puli sứ, khuôn gỗ hoặc lồng trong đường ống bằng chất cách điện đặt dọc trần nhà, cột, dầm xà.

Câu 5. Phương pháp lắp mạng điện kiểu nổi hiện nay người ta đặt dây dẫn vào vật cách điện nào là thông dụng nhất?

A. Puli sứ

B. Khuôn gỗ

C. Lồng

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: C

Giải thích: cách lắp đặt dây dẫn trong lồng đảm bảo yêu cầu mĩ thuật và tránh được tác động của môi trường.

Quảng cáo

Câu 6. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi, có mấy loại phụ kiện đi kèm ống?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                        D. 4

Đáp án đúng: D

Giải thích: Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi, có 4 loại phụ kiện đi kèm ống là:

+ Ống nối chữ T

+ Ống nối chữ L

+ Ống nối nối tiếp

+ Kẹp đỡ ống

Câu 7. Hình ảnh nào sau đây là ống nối chữ T?

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 11 có đáp án mới nhất 

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Hình A: Ống nối chữ T

+ Hình B: Ống nối chữ L

+ Hình C: Ống nối nối tiếp

+ Hình D: Kẹp đỡ ống

Câu 8. Hình ảnh nào sau đây là ống nối chữ L?

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 11 có đáp án mới nhất 

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Hình A: Ống nối chữ T

+ Hình B: Ống nối chữ L

+ Hình C: Ống nối nối tiếp

+ Hình D: Kẹp đỡ ống

Câu 9. Hình ảnh nào sau đây là ống nối nối tiếp?

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 11 có đáp án mới nhất 

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Hình A: Ống nối chữ T

+ Hình B: Ống nối chữ L

+ Hình C: Ống nối nối tiếp

+ Hình D: Kẹp đỡ ống

Quảng cáo

Câu 10. Hình ảnh nào sau đây là kẹp đỡ ống?

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 11 có đáp án mới nhất 

Đáp án đúng: D

Giải thích:

+ Hình A: Ống nối chữ T

+ Hình B: Ống nối chữ L

+ Hình C: Ống nối nối tiếp

+ Hình D: Kẹp đỡ ống

Câu 11. Ống nối chữ T: 

A. Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ

B. Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau.

C. Dùng để nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau.

D. Dùng cố định ống luồn dây dẫn trên tường.

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Ống nối chữ T: Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ

+ Ống nối chữ L: Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau.

+ Ống nối nối tiếp: Dùng để nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau

+ Kẹp đỡ ống: Dùng cố định ống luồn dây dẫn trên tường.

Câu 12. Ống nối chữ L: 

A. Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ

B. Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau.

C. Dùng để nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau.

D. Dùng cố định ống luồn dây dẫn trên tường.

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Ống nối chữ T: Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ

+ Ống nối chữ L: Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau.

+ Ống nối nối tiếp: Dùng để nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau

+ Kẹp đỡ ống: Dùng cố định ống luồn dây dẫn trên tường.

Câu 13. Ống nối nối tiếp: 

A. Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ

B. Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau.

C. Dùng để nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau.

D. Dùng cố định ống luồn dây dẫn trên tường.

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Ống nối chữ T: Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ

+ Ống nối chữ L: Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau.

+ Ống nối nối tiếp: Dùng để nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau

+ Kẹp đỡ ống: Dùng cố định ống luồn dây dẫn trên tường.

Câu 14. Kẹp đỡ ống: 

A. Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ

B. Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau.

C. Dùng để nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau.

D. Dùng cố định ống luồn dây dẫn trên tường.

Đáp án đúng: D

Giải thích:

+ Ống nối chữ T: Dùng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ

+ Ống nối chữ L: Sử dụng khi nối hai ống luồn dây vuông góc với nhau.

+ Ống nối nối tiếp: Dùng để nối nối tiếp hai ống luồn dây với nhau

+ Kẹp đỡ ống: Dùng cố định ống luồn dây dẫn trên tường.

Câu 15. Đâu không phải ưu điểm của lắp đặt mạng điện kiểu ngầm?

A. Đảm bảo tính thẩm mĩ

B. Tránh được tác động của môi trường

C. Thuận tiện cho việc sửa chữa.

D. Cả A và B đều đúng

Đáp án đúng: C

Giải thích: Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm khó khăn cho việc sửa chữa khi hỏng.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Lắp đặt mạng điện trong nhà có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 | Soạn Công nghệ lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên