Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 8: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 8: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 8: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 9.

Quảng cáo

Câu 1. Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm mấy bước?

A. 2                                                                         B. 4

C. 5                                                                         D. 8

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ 

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra

Câu 2. Bước 1 của quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn là:

A. Vạch dấu

B. Khoan lỗ 

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Nối dây bộ đèn

Đáp án đúng: A

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện đèn hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ 

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra

Quảng cáo

Câu 3. Bước 2 của quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn là:

A. Vạch dấu

B. Khoan lỗ 

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Nối dây bộ đèn

Đáp án đúng: B

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện đèn hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ 

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra

Câu 4. Bước 3 của quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn là:

A. Vạch dấu

B. Khoan lỗ 

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Nối dây bộ đèn

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện đèn hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ 

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra

Câu 5. Bước 4 của quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn là:

A. Vạch dấu

B. Khoan lỗ 

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Nối dây bộ đèn

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện đèn hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ 

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra

Quảng cáo

Câu 6. Bước 5 của quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn là:

A. Vạch dấu

B. Khoan lỗ 

C. Lắp thiết bị điện của bảng điện

D. Kiểm tra

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện đèn hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ 

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra

Câu 7. Khi vạch dấu trong quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, cần vạch dấu mấy vị trí?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                        D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Vạch dấu 3 vị trí:

+ Vị trí lắp đặt thiết bị điện

+ Đường đi dây

+ Vị trí lắp đặt đèn.

Câu 8. Khi vạch dấu trong quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, cần vạch dấu vị trí nào?

A. Vị trí lắp đặt thiết bị điện

B. Đường đi dây

C. Vị trí lắp đặt đèn

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Vạch dấu 3 vị trí:

+ Vị trí lắp đặt thiết bị điện

+ Đường đi dây

+ Vị trí lắp đặt đèn

Câu 9. Khi khoan lỗ trong quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, cần khoan lỗ mấy vị trí?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                        D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Khoan lỗ 2 vị trí:

+ Khoan lỗ bắt vít

+ Khoan lỗ luồn dây

Quảng cáo

Câu 10. Khi khoan lỗ trong quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, cần khoan lỗ vị trí nào?

A. Khoan lỗ bắt vít

B. Khoan lỗ luồn dây

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: C

Giải thích: Khoan lỗ 2 vị trí:

+ Khoan lỗ bắt vít

+ Khoan lỗ luồn dây

Câu 11. Kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần thực hiện mấy công việc?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần thực hiện 2 công việc:

+ Kiểm tra sản phẩm có đạt yêu cầu hay không.

+ Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

Câu 12. Kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần thực hiện công việc nào?

A. Kiểm tra sản phẩm có đạt yêu cầu hay không.

B. Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: C

Giải thích: Kiểm tra mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần thực hiện 2 công việc:

+ Kiểm tra sản phẩm có đạt yêu cầu hay không.

+ Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

Câu 13. Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần đảm bảo mấy yêu cầu?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                        D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần đảm bảo 3 yêu cầu:

+ Lắp đặt theo sơ đồ

+ Mối nối an toàn điện, chắc và đẹp

+ Đảm bảo thông mạch

Câu 14. Khi lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần vẽ mấy loại sơ đồ?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Khi lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần vẽ 2 loại sơ đồ: sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp mạch.

Câu 15. Khi lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần vẽ sơ đồ nào?

A. Sơ đồ nguyên lí

B. Sơ đồ lắp đặt

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai.

Đáp án đúng: C

Giải thích: Khi lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần vẽ 2 loại sơ đồ: sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp mạch.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Lắp đặt mạng điện trong nhà có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 | Soạn Công nghệ lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên