Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 9.

Quảng cáo

Câu 1. Xây dựng vườn ươm cây ăn quả cần đảm bảo mấy yêu cầu?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án: B

Giải thích: Xây dựng vườn ươm cây ăn quả cần đảm bảo yêu cầu về: địa điểm và thiết kế vườn ươm.

Câu 2. Xây dựng vườn ươm cây ăn quả cần đảm bảo yêu cầu về:

A. Địa điểm

B. Thiết kế vườn ươm

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Giải thích: Xây dựng vườn ươm cây ăn quả cần đảm bảo yêu cầu về: địa điểm và thiết kế vườn ươm.

Quảng cáo

Câu 3. Chọn địa điểm làm vườn ươm cây ăn quả cần đảm bảo mấy yêu cầu?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Chọn địa điểm làm vườn ươm cây ăn quả cần đảm 3 mấy yêu cầu:

1. Gần vườn trồng, gần nơi tiêu thụ và thuận tiện cho vận chuyển

2. Gần nguồn nước tưới

3. Đất vườn ươm phải thoát nước, bằng phẳng, tầng đất mặt dày 30 – 40 cm, độ màu mỡ cao, thành phần cơ giới trung bình, độ chua tùy loại cây.

Câu 4. Yêu cầu về độ chua của đất nơi làm vườn ươm là:

A. Cao

B. Thấp

C. Trung bình

D. Tùy loại cây

Đáp án: D

Giải thích: Tùy từng loại cây mà chọn đất có độ chua khác nhau:

+ Cam, quýt độ PH từ 6 đến 6,5

+ Dứa độ PH từ 5 đến 5,5

Câu 5. Thiết kế vườn ươm chia làm mấy khu vực?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Trả lời

Đáp án: C

Giải thích: Vườn ươm cây ăn quả được chia làm ba khu vực: khu cây giống, khu nhân giống và khu luân canh.

Quảng cáo

Câu 6. Vườn ươm cây ăn quả có khu vực nào sau đây?

A. Khu cây giống

B. Khu nhân giống

C. Khu luân canh

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Vườn ươm cây ăn quả được chia làm ba khu vực: khu cây giống, khu nhân giống và khu luân canh.

Câu 7. Khu cây giống:

A. Trồng các cây mẹ để lấy hạt gieo thành cây con làm gốc ghép, trồng cây mẹ lấy mắt ghép, cành chiết, cành giâm

B. Gồm các khu nhỏ như: khu gieo hạt, khu ra ngôi cây

C. Trồng các cây rau, cây họ đậu.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Giải thích:

+ Khu cây giống: Trồng các cây mẹ để lấy hạt gieo thành cây con làm gốc ghép, trồng cây mẹ lấy mắt ghép, cành chiết, cành giâm

+ Khu nhân giống: Gồm các khu nhỏ như: khu gieo hạt, khu ra ngôi cây

+ Khu luân canh: Trồng các cây rau, cây họ đậu.

Câu 8. Khu nhân giống:

A. Trồng các cây mẹ để lấy hạt gieo thành cây con làm gốc ghép, trồng cây mẹ lấy mắt ghép, cành chiết, cành giâm

B. Gồm các khu nhỏ như: khu gieo hạt, khu ra ngôi cây

C. Trồng các cây rau, cây họ đậu.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: B

Giải thích:

+ Khu cây giống: Trồng các cây mẹ để lấy hạt gieo thành cây con làm gốc ghép, trồng cây mẹ lấy mắt ghép, cành chiết, cành giâm

+ Khu nhân giống: Gồm các khu nhỏ như: khu gieo hạt, khu ra ngôi cây

+ Khu luân canh: Trồng các cây rau, cây họ đậu.

Câu 9. Khu luân canh:

A. Trồng các cây mẹ để lấy hạt gieo thành cây con làm gốc ghép, trồng cây mẹ lấy mắt ghép, cành chiết, cành giâm

B. Gồm các khu nhỏ như: khu gieo hạt, khu ra ngôi cây

C. Trồng các cây rau, cây họ đậu.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: C

Giải thích:

+ Khu cây giống: Trồng các cây mẹ để lấy hạt gieo thành cây con làm gốc ghép, trồng cây mẹ lấy mắt ghép, cành chiết, cành giâm

+ Khu nhân giống: Gồm các khu nhỏ như: khu gieo hạt, khu ra ngôi cây

+ Khu luân canh: Trồng các cây rau, cây họ đậu.

Quảng cáo

Câu 10. Có mấy phương pháp nhân giống cây ăn quả?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án: B

Giải thích: Có 2 phương pháp nhân giống cây ăn quả là:

1. Nhân giống hữu tính

2. Nhân giống vô tính

Câu 11. Đối với phương pháp nhân giống hữu tính, cần lưu ý gì?

A. Biết đặc tính chín của hạt để có biện pháp xử lí phù hợp.

B. Gieo hạt trên lướng hoặc trong bầu đất phải tưới nước, phủ rơm rạ để giữ ẩm và chăm sóc thường xuyên cho cây phát triển tốt.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Giải thích: Đối với phương pháp nhân giống hữu tính, cần lưu ý 2 điểm:

+ Biết đặc tính chín của hạt để có biện pháp xử lí phù hợp.

+ Gieo hạt trên lướng hoặc trong bầu đất phải tưới nước, phủ rơm rạ để giữ ẩm và chăm sóc thường xuyên cho cây phát triển tốt.

Câu 12. Có mấy phương pháp nhân giống vô tính?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Có 3 phương pháp nhân giống vô tính là: chiết cành, ghép, giâm cành.

Câu 13. Chiết cành là:

A. Nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con.

B. Nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của đoạn cành đã cắt rời khỏi cây mẹ.

C. Gắn một đoạn cành hay mắt lên gốc của cây cùng họ để tạo nên một cây mới.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Giải thích:

+ Chiết cành: Nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con.

+ Giâm cành:  Nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của đoạn cành đã cắt rời khỏi cây mẹ.

+ Ghép: Gắn một đoạn cành hay mắt lên gốc của cây cùng họ để tạo nên một cây mới.

Câu 14. Giâm cành là:

A. Nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con.

B. Nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của đoạn cành đã cắt rời khỏi cây mẹ.

C. Gắn một đoạn cành hay mắt lên gốc của cây cùng họ để tạo nên một cây mới.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: B

Giải thích:

+ Chiết cành: Nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con.

+ Giâm cành:  Nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của đoạn cành đã cắt rời khỏi cây mẹ.

+ Ghép: Gắn một đoạn cành hay mắt lên gốc của cây cùng họ để tạo nên một cây mới.

Câu 15. Chiết cành là:

A. Nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con.

B. Nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của đoạn cành đã cắt rời khỏi cây mẹ.

C. Gắn một đoạn cành hay mắt lên gốc của cây cùng họ để tạo nên một cây mới.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: C

Giải thích:

+ Chiết cành: Nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con.

+ Giâm cành:  Nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của đoạn cành đã cắt rời khỏi cây mẹ.

+ Ghép: Gắn một đoạn cành hay mắt lên gốc của cây cùng họ để tạo nên một cây mới.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Trồng cây ăn quả có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 | Soạn Công nghệ lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên