Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12: Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12: Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12: Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 9.

Quảng cáo

Câu 1. Quy trình nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả gồm mấy bước?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án: B

Giải thích: Quy trình nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả gồm 2 bước:

+ Bước 1: Quan sát, ghi chép các đặc điểm hình thái của sâu, triệu chứng bệnh hại.

+ Bước 2: Ghi các nhận xét sau khi quan sát

Câu 2. Bước 1 của quy trình nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả là:

A. Bước 1: Quan sát, ghi chép các đặc điểm hình thái của sâu, triệu chứng bệnh hại.

B. Bước 2: Ghi các nhận xét sau khi quan sát

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án: A

Giải thích: Quy trình nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả gồm 2 bước:

+ Bước 1: Quan sát, ghi chép các đặc điểm hình thái của sâu, triệu chứng bệnh hại.

+ Bước 2: Ghi các nhận xét sau khi quan sát

Quảng cáo

Câu 3. Bước 2 của quy trình nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả là:

A. Bước 1: Quan sát, ghi chép các đặc điểm hình thái của sâu, triệu chứng bệnh hại.

B. Bước 2: Ghi các nhận xét sau khi quan sát

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án: B

Giải thích: Quy trình nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả gồm 2 bước:

+ Bước 1: Quan sát, ghi chép các đặc điểm hình thái của sâu, triệu chứng bệnh hại.

+ Bước 2: Ghi các nhận xét sau khi quan sát

Câu 4. Biểu hiện của cây vải, nhãn bị bọ xít hại:

A. Mép lá bị héo và cháy khô

B. Là bị chết vàng

C. Quả non bị rụng

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Bọ xít hút nhựa ở các mầm non và mầm hoa làm cho mép lá bị héo và cháy khô, lá chết vàng, quả non bị rụng.

Câu 5. Con Rốc có kích thước như thế nào so với con Dơi thường?

A. Nhỏ hơn

B. To hơn

C. Bằng

D. Không xác định

Đáp án: B

Giải thích: Dơi phá hại nhãn, vải còn có tên là con Rốc, đặc điểm trông giống con Dơi nhưng to hơn gấp 3 – 4 lần.

Quảng cáo

Câu 6. Dơi hại nhãn, vải hoạt động vào thời gian nào?

A. Ban ngày

B. Ban đêm

C. Ban ngày và ban đêm

D. Hiện nay chưa xác định được

Đáp án: B

Giải thích: Ban ngày Dơi hại nhãn, vải thường ẩn nấp vào bóng tối, ban đêm ra ăn quả vào khoảng thời gian từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng.

Câu 7. Rầy xanh hại xoài có kích thước dài khoảng:

A. 3mm                                                                   B. 2mm

C. 7mm                                                                   D. 10mm

Đáp án: A

Giải thích: Rầy xanh hại xoài nhỏ hình nêm dài 3 – 5mm, màu xanh đến xanh nâu, đen.

Câu 8. Sâu vẽ bùa hại cây ăn quả có múi loại trưởng thành có màu:

A. Màu vàng nhạt

B. Màu xanh nhạt

C. Màu xanh vàng

D. Không xác định

Đáp án: A

Giải thích: Con trưởng thành có màu vàng nhạt, con sâu non có màu xanh nhạt rồi chuyển sang màu xanh vàng.

Câu 9. Sâu xanh hại cây ăn quả có múi có màu:

A. Màu đen

B. Màu nâu sẫm

C. Màu xanh

D. Mầu nâu sẫm hoặc màu xanh

Đáp án: A

Giải thích: Sâu trường thành có màu đen, sâu non màu nâu sẫm rồi chuyển dần mài xanh.

Quảng cáo

Câu 10. Sâu đục thân đẻ trứng vào mấy vị trí trên cây ăn quả có múi?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án: B

Giải thích: Sâu đục thân, đục cành hại cây ăn quả có múi thì con cái đẻ trứng vào nách lá, ngọn cành.

Câu 11. Hãy cho biết, hình ảnh nào là bệnh mốc sương?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

B.  Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

D. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

Đáp án: A

Giải thích: Một số loại bệnh ở cây trồng ăn quả:

+ Hình A: Bệnh mốc sương

+ Hình B: Bệnh thán thư

+ Hình C: Bệnh loét

+ Hình D: Bệnh vàng lá

Câu 12. Hãy cho biết, hình ảnh nào là bệnh thán thư?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

D. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

Đáp án: B

Giải thích: Một số loại bệnh ở cây trồng ăn quả:

+ Hình A: Bệnh mốc sương

+ Hình B: Bệnh thán thư

+ Hình C: Bệnh loét

+ Hình D: Bệnh vàng lá

Câu 13. Hãy cho biết, hình ảnh nào là bệnh loét?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

D. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

Đáp án: C

Giải thích: Một số loại bệnh ở cây trồng ăn quả:

+ Hình A: Bệnh mốc sương

+ Hình B: Bệnh thán thư

+ Hình C: Bệnh loét

+ Hình D: Bệnh vàng lá

Câu 14. Hãy cho biết, hình ảnh nào là bệnh vàng lá?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1) 

C. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

D. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

Đáp án: D

Giải thích: Một số loại bệnh ở cây trồng ăn quả:

+ Hình A: Bệnh mốc sương

+ Hình B: Bệnh thán thư

+ Hình C: Bệnh loét

+ Hình D: Bệnh vàng lá

Câu 15. Bệnh loét hại cây ăn quả có múi có vết loét đường kính nào sau đây?

A. 0,1cm                                                                  B. 0,5cm

C. 1cm                                                                   D. 2cm

Đáp án: B

Giải thích: Bệnh loét hại cây ăn quả có múi có vết loét dạng tròn đường kính 0,2 – 0,8cm.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Trồng cây ăn quả có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 | Soạn Công nghệ lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên