Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4: An toàn lao động trong nấu ăn có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4: An toàn lao động trong nấu ăn có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4: An toàn lao động trong nấu ăn có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 9.

Quảng cáo

Câu 1. Có mấy loại dụng cụ, thiết bị dễ gây tai nạn trong nhà bếp?

A. 1                                                                      B. 2

C. 3                                                                      D. 4

Đáp án: B

Giải thích: Có 2 loại dụng cụ, thiết bị dễ gây tai nạn trong nhà bếp: dụng cụ, thiết bị cầm tay và dụng cụ, thiết bị dùng điện.

Câu 2. Đâu là dụng cụ, thiết bị cầm tay dễ gây tai nạn trong nhà bếp?

A. Các loại dao nhọn, sắc

B. Bếp

C. Lò nướng

D. Nồi cơm điện

Đáp án: A

Giải thích: Bếp, lò nướng, nồi cơm điện là các dụng cụ, thiết bị dùng điện.

Quảng cáo

Câu 3. Đâu là dụng cụ, thiết bị dùng điện dễ gây tai nạn trong nhà bếp?

A. Ấm điện

B. Soong có tay cầm hỏng

C.  Ấm nước sôi

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Giải thích: Soong có tay cầm bị hỏng, ấm nước sôi là thiết bị cầm tay.

Câu 4. Chương trình Công nghệ 9 giới thiệu mấy nguyên nhân gây tai nạn trong nấu ăn?

A. 5                                                                      B. 6

C. 7                                                                      D. 8

Đáp án: C

Giải thích: Chương trình Công nghệ 9 giới thiệu 7 nguyên nhân gây tai nạn trong nấu ăn:

1. Dùng dao, dụng cụ sắc hoặc đặt không đúng vị trí

2. Sử dụng soong nồi có tay cầm không chặt hoặc đặt ở vị trí không thích hợp

3. Để thức ăn rơi vãi gây trơn trượt

4. Đun nước đặt vòi ấm ở vị trí không thích hợp

5. Để vật dụng cao quá tầm với

6. Sử dụng nồi áp suất thiếu cẩn trọng

7. Sử dụng bếp điện, bếp gas không đúng yêu cầu

Câu 5. Nguyên nhân gây tai nạn đầu tiên trong nhà bếp là:

A. Dùng dao, dụng cụ sắc hoặc đặt không đúng vị trí

B. Sử dụng soong nồi có tay cầm không chặt hoặc đặt ở vị trí không thích hợp

C. Để thức ăn rơi vãi gây trơn trượt

D. Đun nước đặt vòi ấm ở vị trí không thích hợp

Đáp án: A

Giải thích: Chương trình Công nghệ 9 giới thiệu 7 nguyên nhân gây tai nạn trong nấu ăn:

1. Dùng dao, dụng cụ sắc hoặc đặt không đúng vị trí

2. Sử dụng soong nồi có tay cầm không chặt hoặc đặt ở vị trí không thích hợp

3. Để thức ăn rơi vãi gây trơn trượt

4. Đun nước đặt vòi ấm ở vị trí không thích hợp

5. Để vật dụng cao quá tầm với

6. Sử dụng nồi áp suất thiếu cẩn trọng

7. Sử dụng bếp điện, bếp gas không đúng yêu cầu

Quảng cáo

Câu 6. Nguyên nhân gây tai nạn thứ hai trong nhà bếp là:

A. Dùng dao, dụng cụ sắc hoặc đặt không đúng vị trí

B. Sử dụng soong nồi có tay cầm không chặt hoặc đặt ở vị trí không thích hợp

C. Để thức ăn rơi vãi gây trơn trượt

D. Đun nước đặt vòi ấm ở vị trí không thích hợp

Đáp án: B

Giải thích: Chương trình Công nghệ 9 giới thiệu 7 nguyên nhân gây tai nạn trong nấu ăn:

1. Dùng dao, dụng cụ sắc hoặc đặt không đúng vị trí

2. Sử dụng soong nồi có tay cầm không chặt hoặc đặt ở vị trí không thích hợp

3. Để thức ăn rơi vãi gây trơn trượt

4. Đun nước đặt vòi ấm ở vị trí không thích hợp

5. Để vật dụng cao quá tầm với

6. Sử dụng nồi áp suất thiếu cẩn trọng

7. Sử dụng bếp điện, bếp gas không đúng yêu cầu

Câu 7. Nguyên nhân gây tai nạn thứ ba trong nhà bếp là:

A. Dùng dao, dụng cụ sắc hoặc đặt không đúng vị trí

B. Sử dụng soong nồi có tay cầm không chặt hoặc đặt ở vị trí không thích hợp

C. Để thức ăn rơi vãi gây trơn trượt

D. Đun nước đặt vòi ấm ở vị trí không thích hợp

Đáp án: C

Giải thích: Chương trình Công nghệ 9 giới thiệu 7 nguyên nhân gây tai nạn trong nấu ăn:

1. Dùng dao, dụng cụ sắc hoặc đặt không đúng vị trí

2. Sử dụng soong nồi có tay cầm không chặt hoặc đặt ở vị trí không thích hợp

3. Để thức ăn rơi vãi gây trơn trượt

4. Đun nước đặt vòi ấm ở vị trí không thích hợp

5. Để vật dụng cao quá tầm với

6. Sử dụng nồi áp suất thiếu cẩn trọng

7. Sử dụng bếp điện, bếp gas không đúng yêu cầu

Câu 8. Nguyên nhân gây tai nạn thứ tư trong nhà bếp là:

A. Dùng dao, dụng cụ sắc hoặc đặt không đúng vị trí

B. Sử dụng soong nồi có tay cầm không chặt hoặc đặt ở vị trí không thích hợp

C. Để thức ăn rơi vãi gây trơn trượt

D. Đun nước đặt vòi ấm ở vị trí không thích hợp

Đáp án: D

Giải thích: Chương trình Công nghệ 9 giới thiệu 7 nguyên nhân gây tai nạn trong nấu ăn:

1. Dùng dao, dụng cụ sắc hoặc đặt không đúng vị trí

2. Sử dụng soong nồi có tay cầm không chặt hoặc đặt ở vị trí không thích hợp

3. Để thức ăn rơi vãi gây trơn trượt

4. Đun nước đặt vòi ấm ở vị trí không thích hợp

5. Để vật dụng cao quá tầm với

6. Sử dụng nồi áp suất thiếu cẩn trọng

7. Sử dụng bếp điện, bếp gas không đúng yêu cầu

Câu 9. Khi sử dụng thiết bị cầm tay phải:

A. Sử dụng cẩn thận

B. Sử dụng chu đáo

C. Sử dụng đúng quy cách

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Khi sử dụng các dụng cụ, thiết bị cầm tay phải chú ý sử dụng cẩn thận, chu đáo, đúng quy cách.

Quảng cáo

Câu 10. Công việc thực hiện trong nhà bếp là:

A. Chuẩn bị thức ăn

B. Nấu nướng

C. Bày dọn

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Có rất nhiều công việc được triển khai trong nhà bếp như: chuẩn bị thức ăn, dọn dẹp, nấu nướng, …

Câu 11. Đảm bảo an toàn lao động trong nấu ăn là tránh :

A. Đứt tay

B. Bỏng lửa

C. Bỏng nước sôi

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Trong nấu ăn dễ mắc một số tai nạn nguy hiểm như: đứt tay, bỏng lửa, bỏng nước sôi, cháy nổ bình gas, …

Câu 12. Trong nấu ăn, có mấy tai nạn nguy hiểm?

A. 1                                                                      B. 2

C. 3                                                                      D. Nhiều

Đáp án: D

Giải thích: Trong nấu ăn dễ mắc một số tai nạn nguy hiểm như: đứt tay, bỏng lửa, bỏng nước sôi, cháy nổ bình gas, …

Câu 13. Cần lưu sử dụng dụng cụ và thiết bị điện trong nhà bếp vào mấy thời điểm để bảo đảm an toàn?

A. 1                                                                      B. 2

C. 3                                                                      D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Cần lưu sử dụng dụng cụ và thiết bị điện trong nhà bếp vào 3 thời điểm để bảo đảm an toàn: trước khi sử dụng, khi sử dụng và sau khi sử dụng.

Câu 14. Tại sao phải quan tâm đến việc đảm bảo an toàn lao động trong nhà bếp?

A. Tránh rủi ro

B. Tránh tai nạn có thể xảy ra 

C. Tránh rủi ro và tai nạn có thể xảy ra khi nấu ăn

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Giải thích: phải quan tâm đến việc đảm bảo an toàn lao động trong nhà bếp để tránh rủi ro và tai nạn có thể xảy ra khi nấu ăn.

Câu 15. Hình ảnh sau đây cho thấy nguyên nhân gây ra tai nạn trong nấu ăn là gì?

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án năm 2023 (Nấu ăn)

A. Sau dụng cụ sắc nhọn không để đúng vị trí

B. Đun nước để vòi ấm không đúng vị trí

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án: A

Giải thích: Hình ảnh trên cho thấy người phụ nữ để dụng cụ cắt gọt trên bàn, không cất đúng vị trí sau khi sử dụng.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Nấu ăn có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 | Soạn Công nghệ lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên