Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3: Sắp xếp và trang trí nhà bếp có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3: Sắp xếp và trang trí nhà bếp có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3: Sắp xếp và trang trí nhà bếp có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 9.

Quảng cáo

Câu 1. Sắp xếp, trang trí nhà bếp theo mấy kiểu?

A. 1                                                                      B. 2

C. 3                                                                      D. 4

Đáp án: D

Giải thích: Sắp xếp, trang trí nhà bếp theo 4 kiểu:

1. Dạng chữ I

2. Dạng hai đường thẳng song song

3. Dạng chữ U

4. Dạng chữ L

Câu 2. Cách sắp xếp nhà bếp đầu tiên là:

A. Dạng chữ I

B. Dạng hai đường thẳng song song

C. Dạng chữ U

D. Dạng chữ L

Đáp án: A

Giải thích: Sắp xếp, trang trí nhà bếp theo 4 kiểu:

1. Dạng chữ I

2. Dạng hai đường thẳng song song

3. Dạng chữ U

4. Dạng chữ L

Quảng cáo

Câu 3. Cách sắp xếp nhà bếp kiểu thứ hai là:

A. Dạng chữ I

B. Dạng hai đường thẳng song song

C. Dạng chữ U

D. Dạng chữ L

Đáp án: B

Giải thích: Sắp xếp, trang trí nhà bếp theo 4 kiểu:

1. Dạng chữ I

2. Dạng hai đường thẳng song song

3. Dạng chữ U

4. Dạng chữ L

Câu 4. Cách sắp xếp nhà bếp kiểu thứ ba là:

A. Dạng chữ I

B. Dạng hai đường thẳng song song

C. Dạng chữ U

D. Dạng chữ L

Đáp án: C

Giải thích: Sắp xếp, trang trí nhà bếp theo 4 kiểu:

1. Dạng chữ I

2. Dạng hai đường thẳng song song

3. Dạng chữ U

4. Dạng chữ L

Câu 5. Cách sắp xếp nhà bếp kiểu thứ tư là:

A. Dạng chữ I

B. Dạng hai đường thẳng song song

C. Dạng chữ U

D. Dạng chữ L

Đáp án: D

Giải thích: Sắp xếp, trang trí nhà bếp theo 4 kiểu:

1. Dạng chữ I

2. Dạng hai đường thẳng song song

3. Dạng chữ U

4. Dạng chữ L

Quảng cáo

Câu 6. Hình ảnh nào sau đây thể hiện cách sắp xếp nhà bếp theo dạng chữ I

A.Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án năm 2023 (Nấu ăn)

B.Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án năm 2023 (Nấu ăn)

C.Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án năm 2023 (Nấu ăn)

D.

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án năm 2023 (Nấu ăn)

Đáp án: A

Giải thích: Cách sắp xếp nhà bếp:

+ Hình A: Dạng chữ I

+ Hình B: Dạng hai đường thẳng song song

+ Hình C: Dạng chữ U

+ Hình D: Dạng chữ L

Câu 7. Hình ảnh nào sau đây thể hiện cách sắp xếp nhà bếp theo dạng hai đường thẳng song song.

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án năm 2023 (Nấu ăn) 

B. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án năm 2023 (Nấu ăn)

C.Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án năm 2023 (Nấu ăn)

D.

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án năm 2023 (Nấu ăn)

Đáp án: B

Giải thích: Cách sắp xếp nhà bếp:

+ Hình A: Dạng chữ I

+ Hình B: Dạng hai đường thẳng song song

+ Hình C: Dạng chữ U

+ Hình D: Dạng chữ L

Câu 8. Hình ảnh nào sau đây thể hiện cách sắp xếp nhà bếp theo dạng chữ U?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án năm 2023 (Nấu ăn)

B.Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án năm 2023 (Nấu ăn)

C.Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án năm 2023 (Nấu ăn)

D.

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án năm 2023 (Nấu ăn)

Đáp án: C

Giải thích: Cách sắp xếp nhà bếp:

+ Hình A: Dạng chữ I

+ Hình B: Dạng hai đường thẳng song song

+ Hình C: Dạng chữ U

+ Hình D: Dạng chữ L

Câu 9. Hình ảnh nào sau đây thể hiện cách sắp xếp nhà bếp theo dạng chữ L?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án năm 2023 (Nấu ăn)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án năm 2023 (Nấu ăn)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án năm 2023 (Nấu ăn)

D. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án năm 2023 (Nấu ăn)

Đáp án: D

Giải thích: Cách sắp xếp nhà bếp:

+ Hình A: Dạng chữ I

+ Hình B: Dạng hai đường thẳng song song

+ Hình C: Dạng chữ U

+ Hình D: Dạng chữ L

Quảng cáo

Câu 10. Nhà bếp được sắp xếp hình chữ I:

A. Sử dụng một bên tường

B. Sử dụng hai bức tường đối diện

C. Khu vực làm việc đặt 3 cạnh tường

D. Sử dụng hai bức tường thẳng góc

Đáp án: A

Giải thích: 

1. Dạng chữ I: Sử dụng một bên tường

2. Dạng hai đường thẳng song song: Sử dụng hai bức tường đối diện

3. Dạng chữ U: Khu vực làm việc đặt 3 cạnh tường

4. Dạng chữ L: Sử dụng hai bức tường thẳng góc

Câu 11. Nhà bếp được sắp xếp dạng hai đường thẳng song song:

A. Sử dụng một bên tường

B. Sử dụng hai bức tường đối diện

C. Khu vực làm việc đặt 3 cạnh tường

D. Sử dụng hai bức tường thẳng góc

Đáp án: B

Giải thích: 

1. Dạng chữ I: Sử dụng một bên tường

2. Dạng hai đường thẳng song song: Sử dụng hai bức tường đối diện

3. Dạng chữ U: Khu vực làm việc đặt 3 cạnh tường

4. Dạng chữ L: Sử dụng hai bức tường thẳng góc

Câu 12. Nhà bếp được sắp xếp hình chữ U:

A. Sử dụng một bên tường

B. Sử dụng hai bức tường đối diện

C. Khu vực làm việc đặt 3 cạnh tường

D. Sử dụng hai bức tường thẳng góc

Đáp án: C

Giải thích: 

1. Dạng chữ I: Sử dụng một bên tường

2. Dạng hai đường thẳng song song: Sử dụng hai bức tường đối diện

3. Dạng chữ U: Khu vực làm việc đặt 3 cạnh tường

4. Dạng chữ L: Sử dụng hai bức tường thẳng góc

Câu 13. Nhà bếp được sắp xếp hình chữ L:

A. Sử dụng một bên tường

B. Sử dụng hai bức tường đối diện

C. Khu vực làm việc đặt 3 cạnh tường

D. Sử dụng hai bức tường thẳng góc

Đáp án: D

Giải thích: 

1. Dạng chữ I: Sử dụng một bên tường

2. Dạng hai đường thẳng song song: Sử dụng hai bức tường đối diện

3. Dạng chữ U: Khu vực làm việc đặt 3 cạnh tường

4. Dạng chữ L: Sử dụng hai bức tường thẳng góc

Câu 14. Trong nhà bếp cần thực hiện mấy công việc?

A. 3                                                                      B. 4

C. 5                                                                      D. 6

Đáp án: C

Giải thích: Những công việc cần làm trong nhà bếp là:

- Cất giữ thực phẩm chưa dùng

- Cất giữ dụng cụ làm bếp

- Chuẩn bị sơ chế thực phẩm

- Nấu nướng, thực hiện món ăn

- Bày dọn thức ăn và bàn ăn

Câu 15. Chuẩn bị sơ chế thực phẩm là:

A. Cắt thực phẩm

B. Thái thực phẩm

C. Rửa thực phẩm

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Chuẩn bị sơ chế thực phẩm như: cắt, thái, rửa, …

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Nấu ăn có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 | Soạn Công nghệ lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên