Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 6: Thực hành: Ghép có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 6: Thực hành: Ghép có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 6: Thực hành: Ghép có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 9.

Quảng cáo

Câu 1. Quy trình ghép đoạn cành gồm mấy bước?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án: D

Giải thích: Quy trình ghép đoạn cành gồm 4 bước:

+ Bước 1: Chọn và cắt cành ghép

+ Bước 2: Chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép

+ Bước 3: Ghép đoạn cành

+ Bước 4: Kiểm tra sau khi ghép

Câu 2. Bước thứ nhất của quy trình ghép đoạn cành là gì?

A. Chọn và cắt cành ghép

B. Chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép

C. Ghép đoạn cành

D. Kiểm tra sau khi ghép

Đáp án: A

Giải thích: Quy trình ghép đoạn cành gồm 4 bước:

+ Bước 1: Chọn và cắt cành ghép

+ Bước 2: Chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép

+ Bước 3: Ghép đoạn cành

+ Bước 4: Kiểm tra sau khi ghép

Quảng cáo

Câu 3. Bước thứ hai của quy trình ghép đoạn cành là gì?

A. Chọn và cắt cành ghép

B. Chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép

C. Ghép đoạn cành

D. Kiểm tra sau khi ghép

Đáp án: B

Giải thích: Quy trình ghép đoạn cành gồm 4 bước:

+ Bước 1: Chọn và cắt cành ghép

+ Bước 2: Chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép

+ Bước 3: Ghép đoạn cành

+ Bước 4: Kiểm tra sau khi ghép

Câu 4. Bước thứ ba của quy trình ghép đoạn cành là gì?

A. Chọn và cắt cành ghép

B. Chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép

C. Ghép đoạn cành

D. Kiểm tra sau khi ghép

Đáp án: C

Giải thích: Quy trình ghép đoạn cành gồm 4 bước:

+ Bước 1: Chọn và cắt cành ghép

+ Bước 2: Chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép

+ Bước 3: Ghép đoạn cành

+ Bước 4: Kiểm tra sau khi ghép

Câu 5. Bước thứ tư của quy trình ghép đoạn cành là gì?

A. Chọn và cắt cành ghép

B. Chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép

C. Ghép đoạn cành

D. Kiểm tra sau khi ghép

Đáp án: D

Giải thích: Quy trình ghép đoạn cành gồm 4 bước:

+ Bước 1: Chọn và cắt cành ghép

+ Bước 2: Chọn vị trí ghép và cắt gốc ghép

+ Bước 3: Ghép đoạn cành

+ Bước 4: Kiểm tra sau khi ghép

Quảng cáo

Câu 6. Khi ghép đoạn cành, cần chọn loại cành như thế nào?

A. Cành non

B. Cành già

C. Cành bánh tẻ

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Giải thích: Chọn cành bánh tẻ, không non quá và cũng k già quá.

Câu 7. Khi ghép đoạn cành, chọn vị trí ghép chỗ nào trên thân gốc ghép?

A. Cách ngọn 10 – 15 cm

B. Cách mặt đất 10 – 15 cm

C. Cách mặt đất 10cm

D. Cách mặt đất 15cm

Đáp án: B

Giải thích: Chọn vị trí ghép trên thân gốc ghép, cách mặt đất 10 – 15cm.

Câu 8. Khi ghép đoạn cành, sau thời gian bao lâu thì kiểm tra gốc ghép?

A. 20 ngày

B. 30 ngày

C. 35 ngày

D. 30 – 35 ngày

Đáp án: D

Giải thích: Sau khi ghép từ 30 – 35 ngày, mở dây buộc kiểm tra, nếu thấy vết ghép liền nhau và đoạn cành ghép xanh tươi là được.

Câu 9. Quy trình của ghép mắt nhỏ có gỗ gồm mấy bước?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án: D

Giải thích: Quy trình của ghép mắt nhỏ có gỗ gồm 4 bước:

+ Bước 1: Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép

+ Bước 2: Cắt mắt ghép

+ Bước 3: Ghép mắt

+ Bước 4: Kiểm tra sau khi ghép

Quảng cáo

Câu 10. Bước thứ nhất của quy trình ghép mắt nhỏ có gỗ là:

A. Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép

B. Cắt mắt ghép

C. Ghép mắt

D. Kiểm tra sau khi ghép

Đáp án: A

Giải thích: Quy trình của ghép mắt nhỏ có gỗ gồm 4 bước:

+ Bước 1: Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép

+ Bước 2: Cắt mắt ghép

+ Bước 3: Ghép mắt

+ Bước 4: Kiểm tra sau khi ghép

Câu 11. Bước thứ hai của quy trình ghép mắt nhỏ có gỗ là:

A. Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép

B. Cắt mắt ghép

C. Ghép mắt

D. Kiểm tra sau khi ghép

Đáp án: B

Giải thích: Quy trình của ghép mắt nhỏ có gỗ gồm 4 bước:

+ Bước 1: Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép

+ Bước 2: Cắt mắt ghép

+ Bước 3: Ghép mắt

+ Bước 4: Kiểm tra sau khi ghép

Câu 12. Bước thứ ba của quy trình ghép mắt nhỏ có gỗ là:

A. Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép

B. Cắt mắt ghép

C. Ghép mắt

D. Kiểm tra sau khi ghép

Đáp án: C

Giải thích: Quy trình của ghép mắt nhỏ có gỗ gồm 4 bước:

+ Bước 1: Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép

+ Bước 2: Cắt mắt ghép

+ Bước 3: Ghép mắt

+ Bước 4: Kiểm tra sau khi ghép

Câu 13. Bước thứ tư của quy trình ghép mắt nhỏ có gỗ là:

A. Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép

B. Cắt mắt ghép

C. Ghép mắt

D. Kiểm tra sau khi ghép

Đáp án: D

Giải thích: Quy trình của ghép mắt nhỏ có gỗ gồm 4 bước:

+ Bước 1: Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép

+ Bước 2: Cắt mắt ghép

+ Bước 3: Ghép mắt

+ Bước 4: Kiểm tra sau khi ghép

Câu 14. Có mấy cách ghép cây ăn quả?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Có 3 cách ghép cây ăn quả:

1. Ghép đoạn cành

2. Ghép mắt nhỏ có gỗ

3. Ghép chữ T

Câu 15. Có cách ghép cây ăn quả nào?

A. Ghép đoạn cành

B. Ghép mắt nhỏ có gỗ

C. Ghép chữ T

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Có 3 cách ghép cây ăn quả:

1. Ghép đoạn cành

2. Ghép mắt nhỏ có gỗ

3. Ghép chữ T

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Trồng cây ăn quả có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 | Soạn Công nghệ lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên