Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5: Thực hành: chiết cành có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5: Thực hành: chiết cành có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5: Thực hành: chiết cành có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 9.

Quảng cáo

Câu 1. Quy trình chiết cành bao gồm mấy bước?

A. 3                                                                         B. 5

C. 7                                                                         D. 9

Đáp án: B

Giải thích: Quy trình chiết cành bao gồm 5 bước:

+ Bước 1: Chọn cành chiết

+ Bước 2: Khoanh vỏ

+ Bước 3: Trộn hỗm hợp bó bầu

+ Bước 4: Bó bầu

+ Bước 5: Cắt cành chiết

Câu 2. Bước 1 của quy trình chiết cành là:

A. Chọn cành chiết

B. Khoanh vỏ

C. Trộn hỗm hợp bó bầu

D. Bó bầu

Đáp án: A

Giải thích: Quy trình chiết cành bao gồm 5 bước:

+ Bước 1: Chọn cành chiết

+ Bước 2: Khoanh vỏ

+ Bước 3: Trộn hỗm hợp bó bầu

+ Bước 4: Bó bầu

+ Bước 5: Cắt cành chiết

Quảng cáo

Câu 3. Bước 2 của quy trình chiết cành là:

A. Chọn cành chiết

B. Khoanh vỏ

C. Trộn hỗm hợp bó bầu

D. Bó bầu

Đáp án: B

Giải thích: Quy trình chiết cành bao gồm 5 bước:

+ Bước 1: Chọn cành chiết

+ Bước 2: Khoanh vỏ

+ Bước 3: Trộn hỗm hợp bó bầu

+ Bước 4: Bó bầu

+ Bước 5: Cắt cành chiết

Câu 4. Bước 3 của quy trình chiết cành là:

A. Chọn cành chiết

B. Khoanh vỏ

C. Trộn hỗm hợp bó bầu

D. Bó bầu

Đáp án: C

Giải thích: Quy trình chiết cành bao gồm 5 bước:

+ Bước 1: Chọn cành chiết

+ Bước 2: Khoanh vỏ

+ Bước 3: Trộn hỗm hợp bó bầu

+ Bước 4: Bó bầu

+ Bước 5: Cắt cành chiết

Câu 5. Bước 4 của quy trình chiết cành là:

A. Chọn cành chiết

B. Khoanh vỏ

C. Trộn hỗm hợp bó bầu

D. Bó bầu

Đáp án: D

Giải thích: Quy trình chiết cành bao gồm 5 bước:

+ Bước 1: Chọn cành chiết

+ Bước 2: Khoanh vỏ

+ Bước 3: Trộn hỗm hợp bó bầu

+ Bước 4: Bó bầu

+ Bước 5: Cắt cành chiết

Quảng cáo

Câu 6. Hình ảnh nào sau đây thuộc bước 1 của quy trình chiết cành:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

D. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

Đáp án: A

Giải thích:

+ Bước 1: Chọn cành chiết, hình A

+ Bước 2: Khoanh vỏ, hình B

+ Bước 4: Bó bầu, hình C

+ Bước 5: Cắt cành chiết, hình D

Câu 7. Hình ảnh nào sau đây thuộc bước 2 của quy trình chiết cành:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

D. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

Đáp án: B

Giải thích:

+ Bước 1: Chọn cành chiết, hình A

+ Bước 2: Khoanh vỏ, hình B

+ Bước 4: Bó bầu, hình C

+ Bước 5: Cắt cành chiết, hình D

Câu 8. Hình ảnh nào sau đây thuộc bước 4 của quy trình chiết cành:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

D. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

Đáp án: C

Giải thích:

+ Bước 1: Chọn cành chiết, hình A

+ Bước 2: Khoanh vỏ, hình B

+ Bước 4: Bó bầu, hình C

+ Bước 5: Cắt cành chiết, hình D

Câu 9. Hình ảnh nào sau đây thuộc bước 5 của quy trình chiết cành:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

D. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

Đáp án: D

Giải thích:

+ Bước 1: Chọn cành chiết, hình A

+ Bước 2: Khoanh vỏ, hình B

+ Bước 4: Bó bầu, hình C

+ Bước 5: Cắt cành chiết, hình D

Quảng cáo

Câu 10. Chọn cành chiết có độ tuổi:

A. 1 năm

B. 3 năm

C. 2 năm

D. 1 năm đến 2 năm

Đáp án: D

Giải thích: Chọn cành mập, có 1 – 2 năm tuổi, đường kính từ 0,5 cm đến 1,5 cm, ở giữa tầng tán cây và vươn ra ánh sáng.

Câu 11. Chọn cành chiết có đường kính:

A. 0,5cm

B. 1cm

C. 0,5 – 1,5cm

D. 1,5cm

Đáp án: C

Giải thích: Chọn cành mập, có 1 – 2 năm tuổi, đường kính từ 0,5 cm đến 1,5 cm, ở giữa tầng tán cây và vươn ra ánh sáng.

Câu 12. Yêu cầu của kích thước bầu là:

A. Kích thước lớn

B. Kích thước nhỏ

C. Kích thước trung bình

D. Tùy loại cây

Đáp án: D

Giải thích: Tùy từng loại cây mà kích thước bầu có khác nhau: bầu cây vải thiều có đường kính 6 – 8cm, dài 10 – 12cm

Câu 13. Sau thời gian bó bầu bao lâu thì cắt cành chiết?

A. 30 ngày

B. 50 ngày

C. 60 ngày

D. 30 – 60 ngày

Đáp án: D

Giải thích: Khi nhìn qua mảnh thấy rễ xuất hiện ở ngoài bầu đất có màu vàng ngà, khoảng 30 – 60 ngày sau khi bó bầu thì cắt cành chiết khỏi cây.

Câu 14. Cành chiết sau khi cắt, được đem giâm ở đâu?

A. Vườn ươm

B. Bầu đất

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Giải thích: Bóc lớp PE bỏ bầu rồi đem giâm ở vườn ươm hoặc trong bầu đất.

Câu 15. Người ta để thuốc kích thích ra rễ vào vị trí nào khi bó bầu?

A. Vết cắt khoanh vỏ ở phía trên

B. Trộn thuốc kích thích vào đất bó bầu

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Giải thích: Bôi thuốc kích thích ra rễ vào vết cắt khoanh vỏ ở phía trên hoặc trộn thuốc kích thích vào đất bó bầu.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Trồng cây ăn quả có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 | Soạn Công nghệ lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên