Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4: Thực hành: Giâm cành có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4: Thực hành: Giâm cành có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4: Thực hành: Giâm cành có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 9.

Quảng cáo

Câu 1. Quy trình giâm cành gồm mấy bước?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án: D

Giải thích: Quy trình giâm cành gồm 4 bước sau:

+ Bước 1: Cắt cành giâm

+ Bước 2: Xử lí cành giâm

+ Bước 3: Cắm cành giâm

+ Bước 4: Chăm sóc cành giâm

Câu 2. Bước 1 của quy trình giâm cành là gì?

A. Cắt cành giâm

B. Xử lí cành giâm

C. Cắm cành giâm

D. Chăm sóc cành giâm

Đáp án: A

Giải thích: Quy trình giâm cành gồm 4 bước sau:

+ Bước 1: Cắt cành giâm

+ Bước 2: Xử lí cành giâm

+ Bước 3: Cắm cành giâm

+ Bước 4: Chăm sóc cành giâm

Quảng cáo

Câu 3. Bước 2 của quy trình giâm cành là gì?

A. Cắt cành giâm

B. Xử lí cành giâm

C. Cắm cành giâm

D. Chăm sóc cành giâm

Đáp án: B

Giải thích: Quy trình giâm cành gồm 4 bước sau:

+ Bước 1: Cắt cành giâm

+ Bước 2: Xử lí cành giâm

+ Bước 3: Cắm cành giâm

+ Bước 4: Chăm sóc cành giâm

Câu 4. Bước 3 của quy trình giâm cành là gì?

A. Cắt cành giâm

B. Xử lí cành giâm

C. Cắm cành giâm

D. Chăm sóc cành giâm

Đáp án: C

Giải thích: Quy trình giâm cành gồm 4 bước sau:

+ Bước 1: Cắt cành giâm

+ Bước 2: Xử lí cành giâm

+ Bước 3: Cắm cành giâm

+ Bước 4: Chăm sóc cành giâm

Câu 5. Bước 4 của quy trình giâm cành là gì?

A. Cắt cành giâm

B. Xử lí cành giâm

C. Cắm cành giâm

D. Chăm sóc cành giâm

Đáp án: D

Giải thích: Quy trình giâm cành gồm 4 bước sau:

+ Bước 1: Cắt cành giâm

+ Bước 2: Xử lí cành giâm

+ Bước 3: Cắm cành giâm

+ Bước 4: Chăm sóc cành giâm

Quảng cáo

Câu 6. Hình nào sau đây thuộc bước 1 của quy trình giâm cành?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

D. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

Đáp án: A

Giải thích:

+ Hình A: Cắt cành giâm

+ Hình B: Xử lí cành giâm

+ Hình C: Cắm cành giâm

+ Hình D: Chăm sóc cành giâm

Câu 7. Hình nào sau đây thuộc bước 2 của quy trình giâm cành?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

D. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

Đáp án: B

Giải thích:

+ Hình A: Cắt cành giâm

+ Hình B: Xử lí cành giâm

+ Hình C: Cắm cành giâm

+ Hình D: Chăm sóc cành giâm

Câu 8. Hình nào sau đây thuộc bước 3 của quy trình giâm cành?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

D. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

Đáp án: C

Giải thích:

+ Hình A: Cắt cành giâm

+ Hình B: Xử lí cành giâm

+ Hình C: Cắm cành giâm

+ Hình D: Chăm sóc cành giâm

Câu 9. Hình nào sau đây thuộc bước 4 của quy trình giâm cành?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

D. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

Đáp án: D

Giải thích:

+ Hình A: Cắt cành giâm

+ Hình B: Xử lí cành giâm

+ Hình C: Cắm cành giâm

+ Hình D: Chăm sóc cành giâm

Quảng cáo

Câu 10. Đặc điểm của cành giâm cần cắt là:

A. Cành giâm có đường kính 0,5 cm

B. Cành giâm cắt thành từng đoạn từ 5 đến 7 cm

C. Cành giâm có từ 2 đến 4 lá

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Dùng dao sắc cắt vát cành giâm có đường kính 0,5 cm thành từng đoạn từ 5 đến 7 cm, có từ 2 đến 4 lá.

Câu 11. Nhúng cành giâm vào dung dịch thuốc kích thích ra rễ với độ sâu:

A. 1 cm

B. 2 cm

C. 1 cm đến 2 cm

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: C

Giải thích: Nhúng gốc cành giâm vào dung dịch thuốc kích thích ra rễ, sâu từ 1 cm đến 2 cm.

Câu 12. Nhúng cành giâm vào dung dịch thuốc kích thích ra rễ với thời gian:

A. 2 giây                                                                  B. 20 giây

C. 7 giây                                                                  D. 15 giây

Đáp án: C

Giải thích: Nhúng cành giâm vào dung dịch thuốc kích thích ra rễ trong thời gian từ 5 giây đến 10 giây.

Câu 13. Người ta phải cắm cành giâm xuống luống đất hoặc cát với độ sâu:

A. 3 cm

B. 5 cm

C. 3 cm đến 5 cm

D. 10 cm

Đáp án: C

Giải thích: Người ta phải cắm cành giâm xuống luống đất hoặc cát với độ sâu 3 – 5 cm, khoảng cách các cành 5cm x 5cm hoặc 10 cm x 10 cm.

Câu 14. Người ta phải cắm cành giâm xuống luống đất hoặc cát với khoảng cách các cành:

A. 3cm x 3cm

B. 5cm x 5cm

C. 10cm x 10cm

D. Cả B và C đều đúng

Đáp án: D

Giải thích: Người ta phải cắm cành giâm xuống luống đất hoặc cát với độ sâu 3 – 5 cm, khoảng cách các cành 5cm x 5cm hoặc 10 cm x 10 cm.

Câu 15. Cần lưới nước cho những khu vực nào khi chăm sóc cành giâm?

A. Đất

B. Cát

C. Mặt lá

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Tưới nước thường xuyên dưới dạng sương mù đảm bảo cho đất, cát và mặt lá luôn ẩm.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Trồng cây ăn quả có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 | Soạn Công nghệ lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên