Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13: Thực hành: Trồng cây ăn quả có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13: Thực hành: Trồng cây ăn quả có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13: Thực hành: Trồng cây ăn quả có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 9.

Quảng cáo

Câu 1. Quy trình thực hành trồng cây ăn quả gồm mấy bước?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Quy trình thực hành trồng cây ăn quả gồm 3 bước:

+ Bước 1: Đào hố đất

+ Bước 2: Bón phân lót

+ Bước 3: Trồng cây

Câu 2. Bước đầu tiên trong quy trình thực hành trồng cây ăn quả là:

A. Đào hố đất

B. Bón phân lót

C. Trồng cây

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: A

Giải thích: Quy trình thực hành trồng cây ăn quả gồm 3 bước:

+ Bước 1: Đào hố đất

+ Bước 2: Bón phân lót

+ Bước 3: Trồng cây

Quảng cáo

Câu 3. Bước thứ hai trong quy trình thực hành trồng cây ăn quả là:

A. Đào hố đất

B. Bón phân lót

C. Trồng cây

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: B

Giải thích: Quy trình thực hành trồng cây ăn quả gồm 3 bước:

+ Bước 1: Đào hố đất

+ Bước 2: Bón phân lót

+ Bước 3: Trồng cây

Câu 4. Bước thứ ba trong quy trình thực hành trồng cây ăn quả là:

A. Đào hố đất

B. Bón phân lót

C. Trồng cây

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: C

Giải thích: Quy trình thực hành trồng cây ăn quả gồm 3 bước:

+ Bước 1: Đào hố đất

+ Bước 2: Bón phân lót

+ Bước 3: Trồng cây

Câu 5. Quy trình thực hành trồng cây ăn quả có bước nào sau đây?

A. Đào hố đất

B. Bón phân lót

C. Trồng cây

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Quy trình thực hành trồng cây ăn quả gồm 3 bước:

+ Bước 1: Đào hố đất

+ Bước 2: Bón phân lót

+ Bước 3: Trồng cây

Quảng cáo

Câu 6. Bón lót vào hố trồng cây ăn quả mấy loại phân?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án: B

Giải thích: Bón lót vào hố trồng cây ăn quả 2 loại phân: phân hóa học và phân hữu cơ.

Câu 7. Bón lót vào hố phân hữu cơ một lượng khoảng:

A. 20kg                                                                   B. 40kg

C. 10kg                                                                   D. 60kg

Đáp án: B

Giải thích: Trộn lớp đất mặt đào lên với phân hữu cơ từ 30 – 50kg/hố.

Câu 8. Người ta bón lót phân hóa học gì vào hố?

A. Phân lân

B. Phân kali

C. Cả A và B đều đúng

D. Không bón lót

Đáp án: C

Giải thích: Bón phân hóa học lân và kali tùy theo loại cây.

Câu 9. Đâu là bước đầu tiên trong quá trình trồng cây?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

D. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

Đáp án: A

Giải thích: Thứ tự trong quá trình trồng cây như sau:

+ Hình A: Đào hố

+ Hình B: Bóc vỏ bầu cây

+ Hình C: Đặt bầu cây vào hố

+ Hình D: Lấp đất vào hố

Quảng cáo

Câu 10. Đâu là bước thứ hai trong quá trình trồng cây?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

D. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

Đáp án: B

Giải thích: Thứ tự trong quá trình trồng cây như sau:

+ Hình A: Đào hố

+ Hình B: Bóc vỏ bầu cây

+ Hình C: Đặt bầu cây vào hố

+ Hình D: Lấp đất vào hố

Câu 11. Đâu là bước thứ ba trong quá trình trồng cây?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

D. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

Đáp án: C

Giải thích: Thứ tự trong quá trình trồng cây như sau:

+ Hình A: Đào hố

+ Hình B: Bóc vỏ bầu cây

+ Hình C: Đặt bầu cây vào hố

+ Hình D: Lấp đất vào hố

Câu 12. Đâu là bước thứ tư trong quá trình trồng cây?

A. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

B. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

C. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

D. Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 13 có đáp án năm 2023 (Trồng cây ăn quả) (ảnh 1)

Đáp án: D

Giải thích: Thứ tự trong quá trình trồng cây như sau:

+ Hình A: Đào hố

+ Hình B: Bóc vỏ bầu cây

+ Hình C: Đặt bầu cây vào hố

+ Hình D: Lấp đất vào hố

Câu 13. Khi đào hố trồng cây trên đất dốc, cần lưu ý mấy loại kích thước hố?

A. 1                                                                         B. 2

C. 3                                                                         D. 4

Đáp án: B

Giải thích: . Khi đào hố trồng cây trên đất dốc, cần lưu ý 2 loại kích thước hố:

+ Kích thước chiều rộng của hố

+ Kích thước chiều sâu của hố

Câu 14. Khi đào hố trồng cây trên đất dốc, cần lưu ý đến loại kích thước hố nào?

A. Kích thước chiều rộng của hố

B. Kích thước chiều sâu của hố

C. Cả A và B đều đúng

D. Không cần lưu ý kích thước nào.

Đáp án: C

Giải thích: Khi đào hố trồng cây trên đất dốc, cần lưu ý 2 loại kích thước hố:

+ Kích thước chiều rộng của hố

+ Kích thước chiều sâu của hố

Câu 15. Cần đào hố trồng cây với kích thước như thế nào?

A. To

B. Nhỏ

C. Trung bình

D. Tùy loại cây

Đáp án: D

Giải thích: Việc đào hố với thích thước như thế nào là tùy vào từng loại cây.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Trồng cây ăn quả có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 12:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 | Soạn Công nghệ lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên