Giáo án điện tử GDQP 12 (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Giáo dục quốc phòng 12

Trọn bộ giáo án điện tử GDQP 12 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay nhất, thiết kế đẹp mắt, phong cách hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Giáo dục quốc phòng 12 (hay nhất)

Quảng cáo

Giáo án điện tử GDQP 12 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 1: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 2: Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 3: Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 4: Một số hiểu biết về chiến lược “diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 5: Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 6: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 7: Tìm và giữ phương hướng

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 8: Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 9: Chạy vũ trang


Giáo án điện tử GDQP 12 Chân trời sáng tạo

Nội dung đang được cập nhật


Giáo án điện tử GDQP 12 Cánh diều

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 1: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 2: Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 3: Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 4: Một số hiểu biết về chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 5: Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 6: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 7: Tìm và giữ phương hướng

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 8: Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu

Giáo án điện tử GDQP 12 Bài 9: Chạy vũ trang

Xem thêm các bài soạn Giáo án điện tử các lớp mới nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên