Giáo án điện tử Lịch Sử 12 (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Lịch Sử 12

Trọn bộ giáo án điện tử Lịch Sử 12 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay nhất, thiết kế đẹp mắt, phong cách hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Lịch Sử 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 (hay nhất)

Xem thử Giáo án Sử 12 KNTT Xem thử Giáo án điện tử Sử 12 KNTT Xem thử Giáo án Sử 12 CTST Xem thử Giáo án điện tử Sử 12 CTST Xem thử Giáo án Sử 12 CD Xem thử Giáo án điện tử Sử 12 CD

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án Lịch Sử 12 cả năm mỗi bộ sách chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Kết nối tri thức


Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Chân trời sáng tạo


Giáo án điện tử Lịch Sử 12 Cánh diều

Xem thử Giáo án Sử 12 KNTT Xem thử Giáo án điện tử Sử 12 KNTT Xem thử Giáo án Sử 12 CTST Xem thử Giáo án điện tử Sử 12 CTST Xem thử Giáo án Sử 12 CD Xem thử Giáo án điện tử Sử 12 CD

Xem thêm các bài soạn Giáo án điện tử các lớp mới nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên