Giáo án điện tử Vật Lí 12 (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Vật Lí 12

Trọn bộ giáo án điện tử Vật Lí 12 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay nhất, thiết kế đẹp mắt, phong cách hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Vật Lí 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Vật Lí 12 (hay nhất)

Quảng cáo

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chương I: Vật Lí nhiệt

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 1: Cấu trúc của chất. Sự chuyển thể

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 2: Nội năng. Định luật I của nhiệt động lực học

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 3: Nhiệt độ. Thang nhiệt độ – nhiệt kế

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 4: Nhiệt dung riêng

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 5: Nhiệt nóng chảy riêng

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 6: Nhiệt hoá hơi riêng

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 7: Bài tập về vật lí nhiệt

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chương II: Khí lí tưởng

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 8: Mô hình động học phân tử chất khí

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 9: Định luật Boyle

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 10: Định luật Charles

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 11: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 12: Áp suất khí theo mô hình động học phân tử. Quan hệ giữa động năng phân tử và nhiệt độ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 13: Bài tập về khí lí tưởng

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chương III: Từ trường

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 14: Từ trường dung lên dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 15: Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 16: Từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 17: Máy phát điện xoay chiều

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 18: Ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 19: Điện từ trường. Mô hình sóng điện từ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 20: Bài tập về từ trường

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chương IV: Vật Lí hạt nhân

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 21: Cấu trúc hạt nhân

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 22: Phản ứng hạt nhân và năng lượng liên kết

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 23: Hiện tượng phóng xạ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 24: Công nghiệp hạt nhân

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 25: Bài tập về vật lí hạt nhân


Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chân trời sáng tạo

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chương 1: Vật Lí nhiệt

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 1: Sự chuyển thể

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 2: Thang nhiệt độ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 3: Nội năng. Định luật 1 của nhiệt động lực học

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 4: Thực hành đo nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chương 2: Khí lí tưởng

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 5: Thuyết động học phân tử chất khí

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 6: Định luật Boyle. Định luật Charles

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 7: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 8: Áp suất – động năng của phân tử khí

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chương 3: Từ trường

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 9: Khái niệm từ trường

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 10: Lực từ. Cảm ứng từ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 11: Thực hành đo độ lớn cảm ứng từ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 12: Hiện tượng cảm ứng điện từ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 13: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chương 4: Vật Lí hạt nhân

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 14: Hạt nhân và mô hình nguyên tử

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 15: Năng lượng liên kết hạt nhân

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 16: Phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch và ứng dụng

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 17: Hiện tượng phóng xạ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 18: An toàn phóng xạ


Giáo án điện tử Vật Lí 12 Cánh diều

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chủ đề 1: Vật Lí nhiệt

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 1: Sự chuyển thể của các chất

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 2: Định luật 1 của nhiệt động lực học

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 3: Thang nhiệt độ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 4: Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chủ đề 2: Khí lí tưởng

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 1: Mô hình động học phân tử chất khí

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 2: Phương trình trạng thái khí lí tưởng

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 3: Áp suất và động năng phân tử chất khí

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chủ đề 3: Từ trường

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 1: Từ trường

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 2: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 3: Cảm ứng điện từ

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 4: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Chủ đề 4: Vật Lí hạt nhân

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 1: Cấu trúc hạt nhân

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 2: Năng lượng hạt nhân

Giáo án điện tử Vật Lí 12 Bài 3: Phóng xạ

Xem thêm các bài soạn Giáo án điện tử các lớp mới nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên