Giáo án điện tử Văn 12 (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Ngữ văn 12

Trọn bộ giáo án điện tử Văn 12 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay nhất, thiết kế đẹp mắt, phong cách hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Ngữ văn 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Văn 12 (hay nhất)

Quảng cáo

Giáo án điện tử Văn 12 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử Văn 12 Kết nối tri thức Học kì 1

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 1: Khả năng lớn lao của tiểu thuyết

Đọc

Xuân Tóc Đỏ cứu quốc (Trích Số đỏ – Vũ Trọng Phụng)

Nỗi buồn chiến tranh (Trích – Bảo Ninh)

Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ nói mỉa, nghịch ngữ: đặc điểm và tác dụng

Viết

Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

Nói và nghe

Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Trên xuồng cứu nạn (Trích Cuộc đời của Pi – Y-an Ma-ten – Yann Martel)

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 2: Những thế giới thơ

Đọc

Cảm hoài (Nỗi lòng – Đặng Dung)

Tây Tiến (Quang Dũng)

Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)

Thực hành tiếng Việt: Tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ

Viết

Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Nói và nghe

Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Bài thơ số 28 (Ra-bin-đơ-ra-nát Ta-go – Rabindranath Tagorel

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 3: Lập luận trong văn bản nghị luận

Đọc

Nhìn về vốn văn hoá dân tộc (Trích – Trần Đình Hượu)

Năng lực sáng tạo (Trích – Phan Đình Diệu)

Mấy ý nghĩ về thơ (Trích – Nguyễn Đình Thi)

Thực hành tiếng Việt: Lỗi logic, lỗi câu mơ hồ và cách sửa

Viết

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ)

Nói và nghe

Thuyết trình về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Cảm hứng và sáng tạo (Trích – Nguyễn Trần Bạt)

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 4: Yếu tố kì ảo trong truyện kể

Đọc

Hải khẩu linh từ – Đền thiêng của bể (Trích – Đoàn Thị Điểm)

Muối của rừng (Trích – Nguyễn Huy Thiệp)

Thực hành tiếng Việt: Nghệ thuật sử dụng điển cố trong tác phẩm văn học

Viết

Viết bài văn nghị luận về việc vay mượn – cải biến – sáng tạo trong một tác phẩm văn học

Nói và nghe

Trình bày về việc vay mượn – cải biến – sáng tạo trong một tác phẩm văn học

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Bến trần gian (Trích – Lưu Sơn Minh)

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 5: Tiếng cười của hài kịch

Đọc

Nhân vật quan trọng (Trích Quan thanh tra – Ni-cô-lai Gô-gôn - Nikolai Gogol

Giấu của (Trích Quân – Lộng Chương)

Viết

Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội

Nói và nghe

Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Cẩn thận hão (Trích Thợ cạo thành Xê-vin (Séville) – Bô-mac-se – Beaumarchais)

Giáo án điện tử Văn 12 Ôn tập học kì 1

Giáo án điện tử Văn 12 Kết nối tri thức Học kì 2

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 6: Hồ Chí Minh - "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi"

Đọc

Tác gia Hồ Chí Minh

Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh)

Mộ (Chiều tối – Hồ Chí Minh)

Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng – Hồ Chí Minh)

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (Nguyễn Ái Quốc)

Thực hành tiếng Việt: Một số biện pháp làm tăng tính khẳng định, phủ định trong văn bản nghị luận

Viết

Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án

Nói và nghe

Trình bày kết quả của bài tập dự án

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Vọng nguyệt (Ngắm trăng – Hồ Chí Minh)

Cảnh khuya (Hồ Chí Minh)

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 7: Sự thật trong tác phẩm kí

Đọc

Nghệ thuật băm thịt gà (Trích Việc làng – Ngô Tất Tố)

Bước vào đời (Trích Nhớ nghĩ chiều hôm – Đào Duy Anh)

Thực hành tiếng Việt: Ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật

Viết

Viết bài văn nghị luận bàn về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (Cách ứng xử trong các mối quan hệ gia đình, xã hội)

Nói và nghe

Trình bày quan điểm về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (Cách ứng xử trong các mối quan hệ gia đình, xã hội)

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Vĩ tuyến 17 (Trích Gánh gánh... gồng gồng... – Xuân Phượng)

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 8: Dữ liệu trong văn bản thông tin

Đọc

Pa-ra-na (Parana) (Trích Nhiệt đới buồn – Cờ-lốt Lê-vi-Xto-rốt Claude Lévi-Strauss)

Giáo dục khai phóng ở Việt Nam nhìn từ Đông Kinh Nghĩa Thục (Nguyễn Nam)

Đời muối (Trích Đời muối: Lịch sử thế giới – Mác Ko-len-xki - Mark Kurlansky)

Thực hành tiếng Việt: Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Viết

Viết thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm

Nói và nghe

Tranh biện về một vấn đề đời sống

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Sách thay đổi lịch sử loài người (Vũ Đức Liêm)

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 9: Văn học và cuộc đời

Đọc

Vội vàng (Xuân Diệu)

Trở về (Trích Ông già và biển cả – Ơ-nít Hê-minh-uê – Ernest Hemingway)

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Trích – Lưu Quang Vũ)

Thực hành tiếng Việt: Giữ gìn và phát triển tiếng Việt

Viết

Viết bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội

Nói và nghe

Thuyết trình về một vấn đề liên quan đến cơ hội và thách thức đối với đất nước

Củng cố, mở rộng

Thực hành đọc

Khúc đồng quê (Trích Cô bé nhìn mưa – Đặng Thị Hạnh)

Giáo án điện tử Văn 12 Ôn tập học kì 2


Giáo án điện tử Văn 12 Chân trời sáng tạo

Giáo án điện tử Văn 12 Chân trời sáng tạo Học kì 1

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 1: Những sắc điệu thi ca (Thơ cổ điển và lãng mạn)

Đọc

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Tràng giang (Huy Cận)

Xuân Diệu (Hoài Thanh – Hoài Chân).

Thực hành tiếng Việt.

Tiếng thu (Lưu Trọng Lư).

Viết

Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Nói và nghe

So sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Ôn tập

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 2: Những ô cửa nhìn ra cuộc sống (Truyện lãng mạn và hiện thực)

Đọc

Lão Hạc (Nam Cao)

Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

Lá Diêu Bông (Hoàng Cầm)

Thực hành tiếng Việt

Cuộc gặp gỡ tình cờ (Hi-gu-chi-chi-y-0)

Viết

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ

Nói và nghe

Trao đổi về một vấn đề liên quan đến cơ hội và thách thức đối với đất nước

Ôn tập

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 3: Sông núi linh thiêng (Truyện truyền kì, văn tế)

Đọc

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ)

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)

Vịnh Tản Viên sơn (Cao Bá Quát)

Thực hành tiếng Việt

Trên đỉnh non Tản (Nguyễn Tuân)

Viết

Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện/ kí hoặc kịch

Nói và nghe

Trình bày so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện/ kí hoặc kịch

Ôn tập

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 4: Sự thật và trang viết (Phóng sự, nhật kí)

Đọc

Con gà thờ (Ngô Tất Tố)

Trên những chặng đường hành quân (Nguyễn Văn Thạc)

Ngõ Tràng An (Vân Long).

Thực hành tiếng Việt

Cái giá trị làm người (Vũ Trọng Phụng)

Viết

Viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm

Nói và nghe

Tranh luận một vấn đề có ý kiến trái ngược

Ôn tập

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 5: Tiếng cười trên sân khấu (Kịch - Hài kịch)

Đọc

Màn diễu hành – trình diện quan thanh tra (N. Gô-gôn)

Tiền bạc và tình ái (Mô-li-e)

Đối tượng và những khó khăn của hài kịch (Mô-li-e)

Thực hành tiếng Việt

Thật và giả (Nguyễn Đình Thi)

Viết

Viết văn bản dưới hình thức thư trao đổi công việc

Nói và nghe

Tranh luận một vấn đề xã hội có những ý kiến trái ngược nhau

Ôn tập

Giáo án điện tử Văn 12 Ôn tập cuối học kì I

Giáo án điện tử Văn 12 Chân trời sáng tạo Học kì 2

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 6: Trong thế giới của giấc mơ (Thơ)

Đọc

Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) .

Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo).

San-va-đo Đa-li và "Sự dai dẳng của kí ức"

Thực hành tiếng Việt

Tự do (Pôn Ê-luy-a)

Viết

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ

Nói và nghe

Trao đổi về một vấn đề liên quan đến cơ hội và thách thức đối với đất nước

Ôn tập

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 7: Trong ánh đèn thành thị (Tiểu thuyết hiện đại)

Đọc

Hai quan niệm về gia đình và xã hội (Trích Số đỏ – Vũ Trọng Phụng).

Ở Va-xan (Trích Hội chợ phù hoa – Uy-li-am Thác-cơ-rây)

Áo dài đầu thế kỉ XX (Đoàn Thị Tình)

Thực hành tiếng Việt

Ngày 30 Tết (Trích Mùa lá rụng trong vườn – Ma Văn Kháng)

Viết

Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án về một vấn đề xã hội.

Nói và nghe

Trình bày báo cáo kết quả bài tập dự án về một vấn đề xã hội

Ôn tập

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 8: Hai tay xây dựng một Sơn Hà (Tác giả Hồ Chí Minh và văn bản nghị luận)

Đọc

Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh)

Nguyên tiêu (Hồ Chí Minh) .

Giá trị của tập “Truyện và kí” (Nguyễn Ái Quốc) (Phạm Huy Thông)

Thực hành tiếng Việt

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (Nguyễn Ái Quốc).

Cảnh rừng Việt Bắc (Hồ Chí Minh)

Viết

Viết bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội.

Nói và nghe

Thuyết trình về một vấn đề liên quan đến cơ hội và thách thức của đất nước.

Ôn tập

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 9: Khám phá tự nhiên và xã hội (Văn bản thông tin)

Đọc

Khuôn đúc đồng Cổ Loa: “nỏ thần” không chỉ là truyền thuyết (Theo Hà Trang)

Sự ô nhiễm nguồn nước trên bề mặt Trái Đất và hậu quả

(Trích Mùa xuân vắng lặng – Rây-cheo Ca-son),

Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn (Trần Đăng Khoa)....

Thực hành tiếng Việt

Dòng Mê Kông “giận dữ" (Theo Hoàng Nam, Thu Hằng, Hoàng Khánh, Thanh Hạ) .

Viết

Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội

Nói và nghe

Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội

Ôn tập

Giáo án điện tử Văn 12 Ôn tập cuối học kì II và hệ thống hoá về văn học Việt Nam


Giáo án điện tử Văn 12 Cánh diều

Giáo án điện tử Văn 12 Cánh diều Học kì 1

Giáo án điện tử Văn 12 Bài: Bài mở đầu

Yêu cầu cần đạt

Nội dung sách Ngữ văn 12

- Học đọc

- Thực hành tiếng Việt

- Học viết

- Học nói và nghe

- Tổng kết

Cấu trúc sách Ngữ văn 12

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 1: Truyện truyền kì và truyện ngắn hiện đại

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Trích Truyền kì mạn lục -  Nguyễn Dữ)

- Muối của rừng ( Nguyễn Huy Thiệp)

• Thực hành đọc hiểu

Chiếc thuyền ngoài xa ( Nguyễn Minh Châu)

Thực hành tiếng Việt: Ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật

Viết: Viết bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

Nói và nghe: Trình bày về so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

Tự đánh giá: Hai cõi U Minh (Sơn Nam)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 2: Hài kịch

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Quan thanh tra (Gô-gôn)

-Thực thi công lí (Trích  Người lái buôn thành Vơ-ni-dơ- Sếch -xpia)

• Thực hành đọc hiểu

Loạn đến nơi rồi! (Trích Mùa hè ở biển – Xuân Trình)

Thực hành tiếng Việt: Lỗi lô gích, câu mơ hồ và cách sửa

Viết: Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án

Nói và nghe: Trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án

Tự đánh giá: Tiền tội nghiệp của tôi ơi! (Trích Lão hà tiện – Mô-li-e)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 3: Nhật kí, phóng sự, hồi kí

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm (Đặng Thuỳ Trâm)

- Khúc tráng ca nhà giàn (Xuân Ba)

• Thực hành đọc hiểu

Quyết định khó khăn nhất (Trích Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử – Võ Nguyên Giáp)

Thực hành tiếng Việt: Ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật (Tiếp theo)

Viết: Viết bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm kí

Nói và nghe: Trình bày về so sánh, đánh giá hai tác phẩm kí

Tự đánh giá: Một lít nước mắt (Ki-tô A-ya)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 4: Văn tế, thơ

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)

- Việt Bắc (Tố Hữu)

• Thực hành đọc hiểu

- Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt – Phan Bội Châu)

- Tây Tiến (Quang Dũng)

Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ nghịch ngữ

Viết: Viết bài nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ

Nói và nghe: Thuyết trình về một vấn đề của tuổi trẻ có liên quan đến cơ hội và thách thức đối với đất nước

Tự đánh giá: Mưa xuân (Nguyễn Bính)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 5: Văn nghị luận

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân các văn hoá con người (Hoàng Ngọc Hiến)

- Toàn cầu hoá và bản sắc văn hoá dân tộc (Phan Hồng Giang)

• Thực hành đọc hiểu

Phân tích bài thơ “ Việt Bắc” (Nguyễn Văn Hạnh)

Thực hành tiếng Việt: Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong học tập và nghiên cứu

Viết: Viết bài nghị luận về vai trò của văn học đối với tuổi trẻ

Nói và nghe: Nghe thuyết trình một vấn đề văn học

Tự đánh giá: Hẹn hò với định mệnh (Trích Diễn văn Độc lập – Gia-oa-hác-lan Nê-ru)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I.

Giáo án điện tử Văn 12 Cánh diều Học kì 2

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 6: Thơ văn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh – Cuộc đời và sự nghiệp

- Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh)

• Thực hành đọc hiểu

“Vi hành” (Trích Những bức thư gửi cô em họ do tác giả tự dịch từ tiếng An Nam – Nguyễn Ái Quốc)

Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ nói mỉa

Viết: Viết bài nghị luận về quan niệm yêu nước của tuổi trẻ

Nói và nghe: Nghe thuyết trình một vấn đề xã hội

Tự đánh giá: Cảnh rừng Việt Bắc (Hồ Chí Minh)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 7: Tiểu thuyết hiện đại

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ - Vũ Trọng Phụng)

- Ánh sáng cứu rỗi (Trích Nỗi buồn chiến tranh – Bảo Ninh)

• Thực hành đọc hiểu

Thiếu nữ và cây sồi già bên đường (Trích Chiến tranh và hoà bình – Lép Tôn- xtôi)

Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ nghịch ngữ (Tiếp theo)

Viết: Viết thư trao đổi công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm

Nói và nghe: Tranh luận về một vấn đề có những ý kiến trái ngược nhau

Tự đánh giá: Con người không thể bị đánh bại (Trích Ông già và biển cả – Hê-minh-uê)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 8: Thơ hiện đại

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)

- Bài thơ của một người yêu nước mình (Trần Vàng Sao)

• Thực hành đọc hiểu

Thời gian (Văn Cao)

Thực hành tiếng Việt: Giữ gìn và phát triển tiếng Việt

Viết: Viết bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Nói và nghe: Trình bày về so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Tự đánh giá: Tháng Tư (Nguyễn Linh Khiếu)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 9: Văn bản thông tin tổng hợp

Yêu cầu cần đạt

Kiến thức ngữ văn

Đọc

• Đọc hiểu văn bản

- Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của trí thức khoa học – công nghệ (Nguyễn Thế Nghĩa)

- Phụ nữ và việc bảo vệ môi trường

• Thực hành đọc hiểu

Tin học có phải là khoa học (Phan Đình Diệu)

Thực hành tiếng Việt: Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ

Viết: Viết bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội

Nói và nghe: Tranh luận về một vấn đề có những ý kiến trái ngược nhau

Tự đánh giá: Xô-phi-a Cô-va-lép-xcai-a -  người phụ nữ phi thường (Theo Diệu Thuần)

Hướng dẫn tự học

Giáo án điện tử Văn 12 Bài 10: Tổng kết

Yêu cầu cần đạt

I. Tổng kết lịch sử văn học

II. Tổng kết tiếng Việt

III. Tổng kết phương pháp đọc, viết, nói và nghe

Giáo án điện tử Văn 12 Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì II

Xem thêm các bài soạn Giáo án điện tử các lớp mới nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên