Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 11 (có đáp án): Phân bón hóa học

Với Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 11: Phân bón hóa học có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 11: Phân bón hóa học.

Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 11 (có đáp án): Phân bón hóa học

Câu 1: Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:

Quảng cáo

 A. CaCO3

 B. Ca3(PO4)2

 C. Ca(OH)2

 D. CaCl2

Đáp án: B

Câu 2: Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:

 A. (NH4)2SO4

 B. Ca(H2PO4)2

 C. NaCl

 D. KNO3

Đáp án: D

KNO3 chứa hai nguyên tố dinh dưỡng chính là N và K nên là phân bón hóa học kép.

Câu 3: Trong các loại phân bón hoá học sau loại nào là phân đạm ?

 A. KCl

 B. Ca3(PO4)2

 C. K2SO4

 D. (NH2)2CO

Đáp án: D

Phân đạm chứa nguyên tố dinh dưỡng chính là N.

→ (NH2)2CO là phân đạm.

Quảng cáo

Câu 4: Dãy phân bón hoá học chỉ chứa toàn phân bón hoá học đơn là:

 A. KNO3, NH4NO3, (NH2)2CO

 B. KCl, NH4H2PO4, Ca(H2PO4)2

 C. (NH4)2SO4, KCl, Ca(H2PO4)2

 D. (NH4)2SO4, KNO3, NH4Cl

Đáp án: C

Câu 5: Trong các loại phân bón sau, loại phân bón nào có lượng đạm cao nhất ?

 A. NH4NO3

 B. NH4Cl

 C. (NH4)2SO4

 D. (NH2)2CO

Đáp án: D

(NH2)2CO có hàm lượng đạm cao nhất (chứa 46% nitơ).

Câu 6: Để nhận biết 2 loại phân bón hoá học là: NH4NO3 và NH4Cl. Ta dùng dung dịch:

 A. KOH

 B. Ca(OH)2

 C. AgNO3

 D. BaCl2

Đáp án: C

Sử dụng AgNO3

+ Có kết tủa trắng → NH4Cl

  NH4Cl + AgNO3 → AgCl (↓ trắng) + NH4NO3

+ Không có hiện tượng gì → NH4NO3

Quảng cáo

Câu 7: Để nhận biết dung dịch NH4NO3, KCl người ta dùng dung dịch :

 A. KOH

 B. Ba(OH)2

 C. LiOH

 D. Na2CO3

Đáp án: B

Sử dụng dung dịch Ba(OH)2

+ Có khí mùi khai thoát ra → NH4NO3

  2NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2NH3 ↑ + 2H2O

+ Không có hiện tượng gì → KCl

Câu 8: Cho 0,2 mol NaOH vào dung dịch NH4NO3 dư thì thể tích thoát ra ở đktc là

 A. 2,24 lít

 B. 4,48 lít

 C. 22,4 lít

 D. 44,8 lít

Đáp án: B

  Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 11 (có đáp án): Phân bón hóa học

Vkhí = nkhí.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít.

Câu 9: Khối lượng của nguyên tố N có trong 100 gam (NH4)2SO4

 A. 42,42 g

 B. 21,21 g

 C. 24,56 g

 D. 49,12 g

Đáp án: B

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 11 (có đáp án): Phân bón hóa học

Quảng cáo

Câu 10: Phần trăm về khối lượng của nguyên tố N trong (NH2)2CO là:

 A. 32,33%

 B. 31,81%

 C. 46,67%

 D. 63,64%

Đáp án: C

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 11 (có đáp án): Phân bón hóa học

Bài giảng: Bài 11: Phân bón hóa học - Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài Lý thuyết & Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên