Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 7 (có đáp án): Tính chất hóa học của bazơ

Với Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ.

Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 7 (có đáp án): Tính chất hóa học của bazơ

Câu 1: Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit nào sau đây?

Quảng cáo

 A. CO2; SO2; P2O5; Fe2O3

 B. Fe2O3; SO2; SO3; MgO

 C. P2O5; CO2; SO2 ; SO3

 D. P2O5; CO2; CuO; SO3

Đáp án: C

P2O5; CO2; SO2 ; SO3 là các oxit axit nên phản ứng được với KOH.

Câu 2: Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước là

 A. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2

 B. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH

 C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2

 D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2

Đáp án: A

Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2 là các bazơ không tan nên bị nhiệt phân hủy.

Câu 3: Dung dịch KOH không có tính chất hoá học nào sau đây?

 A. Làm quỳ tím hoá xanh

 B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước

 C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước

 D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước

Đáp án: D

KOH là bazơ tan nên không bị nhiệt phân hủy.

Quảng cáo

Câu 4: Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:

 A. Phenolphtalein

 B. Quỳ tím

 C. dd H2SO4

 D. dd HCl

Đáp án: C

Sử dụng dung dịch H2SO4

+ Nếu không có hiện tượng gì xuất hiện là KOH

  2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

+ Nếu có kết tủa trắng xuất hiện là Ba(OH)2

  Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 (↓ trắng) + 2H2O

Câu 5: Để điều chế dung dịch Ba(OH)2, người ta cho:

 A. BaO tác dụng với dung dịch HCl

 B. BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2CO3

 C. BaO tác dụng với dung dịch H2O

 D. Ba(NO3)2 tác dụng với dung dịch Na2SO4

Đáp án: C

  BaO + H2O → Ba(OH)2

Câu 6: Cặp chất không tồn tại trong một dung dịch (chúng xảy ra phản ứng với nhau) là

 A. CuSO4 và KOH

 B. CuSO4 và NaCl

 C. MgCl2 và Ba(NO3)2

 D. AlCl3 và Mg(NO3)2

Đáp án: A

  CuSO4 + 2KOH → Cu(OH)2 ↓ + K2SO4

Quảng cáo

Câu 7: Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:

 A. Làm quỳ tím hoá xanh

 B. Làm quỳ tím hoá đỏ

 C. Phản ứng được với magiê giải phóng khí hidrô

 D. Không làm đổi màu quỳ tím

Đáp án: A

Số mol Ba(OH)2 = 0,1.0,1 = 0,01 mol;

số mol HCl = 0,1.0,1 = 0,01 mol

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 7 (có đáp án): Tính chất hóa học của bazơ

→ Ba(OH)2 dư, dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Câu 8: Nhiệt phân hoàn toàn x gam Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn. Giá trị của x là:

 A. 16,05g

 B. 32,10g

 C. 48,15g

 D. 72,25g

Đáp án: B

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 7 (có đáp án): Tính chất hóa học của bazơ

Câu 9: Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh, nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu xanh trên thì:

 A. Màu xanh vẫn không thay đổi.

 B. Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn

 C. Màu xanh nhạt dần, mất hẳn rồi chuyển sang màu đỏ

 D. Màu xanh đậm thêm dần

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 10: Sục 2,24 lít khí CO2 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. Dung dịch thu được sau phản ứng chứa:

 A. NaHCO3

 B. Na2CO3

 C. Na2CO3 và NaOH

 D. NaHCO3 và NaOH

Đáp án: B

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 7 (có đáp án): Tính chất hóa học của bazơ

Vậy sau phản ứng CO2 và NaOH đều hết, sản phẩm thu được là Na2CO3.

Bài giảng: Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ - Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài Lý thuyết & Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên