Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối

Với Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9: Tính chất hóa học của muối có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9: Tính chất hóa học của muối.

Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối

Câu 1: Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit (Na2SO3). Chất khí nào sinh ra ?

Quảng cáo

 A. Khí hiđro

 B. Khí oxi

 C. Khí lưu huỳnh đioxit

 D. Khí hiđro sunfua

Đáp án: C

  Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 v+ SO2↑ + H2O

Câu 2: Cho 50 g CaCO3 vào dung dịch HCl dư thể tích CO2 thu được ở đktc là:

 A. 11,2 lít

 B. 1,12 lít

 C. 2,24 lít

 D. 22,4 lít

Đáp án: A

Số mol CaCO3 = 50 : 100 = 0,5 mol

  Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối

→ Vkhí = n.22,4 = 0,5.22,4 = 11,2 lít.

Câu 3: Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là:

 A. Có kết tủa trắng xanh.

 B. Có khí thoát ra.

 C. Có kết tủa đỏ nâu.

 D. Kết tủa màu trắng.

Đáp án: C

  3KOH + FeCl3 → 3KCl + Fe(OH)3 (↓ đỏ nâu)

Quảng cáo

Câu 4: Hãy cho biết muối nào có thể điều chế bằng phản ứng của kim loại với dung dịch axit H2SO4 loãng ?

 A. ZnSO4

 B. Na2SO3

 C. CuSO4

 D. MgSO3

Đáp án: A

  Zn + H2SO4 (loãng) → ZnSO4 + H2

Câu 5: Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong 1 dung dịch (do có phản ứng với nhau) ?

 A. NaOH, MgSO4

 B. KCl, Na2SO4

 C. CaCl2, NaNO3

 D. ZnSO4, H2SO4

Đáp án: A

  2NaOH + MgSO4 → Mg(OH)2 ↓ + Na2SO4

Câu 6: Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mỗi cặp chất sau:

 A. Na2SO4 và Fe2(SO4)3

 B. Na2SO4 và K2SO4

 C. Na2SO4 và BaCl2

 D. Na2CO3 và K3PO4

Đáp án: A

Sử dụng NaOH có thể phân biệt được cặp Na2SO4 và Fe2(SO4)3

+ Nếu không có hiện tượng gì → Na2SO4

+ Nếu xuất hiện kết tủa đỏ nâu → Fe2(SO4)3

  6NaOH + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 (↓ đỏ nâu) + 3Na2SO4.

Quảng cáo

Câu 7: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đển khi kết tủa không tạo thêm nữa thì dừng lại. Lọc kết tủa rồi đem nung đến khối lượng không đổi. Thu được chất rắn nào sau đây:

 A. Cu

 B. CuO

 C. Cu2O

 D. Cu(OH)2.

Đáp án: B

  Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối

Câu 8: Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là:

 A. 19,6 g

 B. 9,8 g

 C. 4,9 g

 D. 17,4 g

Đáp án: B

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối

→ Khối lượng kết tủa: m↓ = 0,1. (64 + 17.2) = 9,8 gam.

Câu 9: Trộn dung dịch có chứa 0,1mol CuSO4 và một dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, lọc kết tủa, rửa sạch rồi đem nung đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn. Giá trị m là:

 A. 8 g

 B. 4 g

 C. 6 g

 D. 12 g

Đáp án: A

  Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối

Theo PTHH có NaOH dư → số mol Cu(OH)2 tính theo số mol CuSO4

  Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối

→ m = 0,1.80 = 8 gam.

Quảng cáo

Câu 10: Trộn 2 dung dịch nào sau đây sẽ không xuất hiện kết tủa ?

 A. BaCl2, Na2SO4

 B. Na2CO3, Ba(OH)2

 C. BaCl2, AgNO3

 D. NaCl, K2SO4

Đáp án: D

Bài giảng: Bài 9: Tính chất hóa học của muối - Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài Lý thuyết & Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên