Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 8 (có đáp án): Một số bazơ quan trọng

Với Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 8: Một số bazơ quan trọng có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 8: Một số bazơ quan trọng.

Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 8 (có đáp án): Một số bazơ quan trọng

Câu 1: Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2

Quảng cáo

 A. Na2CO3

 B. KCl

 C. NaOH

 D. NaNO3

Đáp án: A.

  Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaOH

Câu 2: Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

 A. HCl, NaOH

 B. H2SO4, HNO3

 C. NaOH, Ca(OH)2

 D. BaCl2, NaNO3

Đáp án: C.

Các dung dịch bazơ (NaOH; Ca(OH)2…) có pH > 7.

Câu 3: Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:

 A. Làm quỳ tím chuyển đỏ

 B. Làm quỳ tím chuyển xanh

 C. Làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển đỏ.

 D. Không làm thay đổi màu quỳ tím.

Đáp án: D

nNaOH = 0,2.1 = 0,2 mol; số mol H2SO4 = 0,1.1 = 0,1 mol

  Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 8 (có đáp án): Một số bazơ quan trọng

Theo PTHH, sau phản ứng NaOH và H2SO4 đều hết, dung dịch thu được Na2SO4 không làm đổi màu quỳ tím.

Quảng cáo

Câu 4: Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:

 A. Fe(OH)3, BaCl2, CuO, HNO3.

 B. H2SO4, SO2, CO2, FeCl2

 C. HNO3, HCl, CuSO4, KNO3

 D. Al, MgO, H3PO4, BaCl2

Đáp án: B

Câu 5: Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

 A. NaCl, HCl, Na2CO3, KOH

 B. H2SO4, NaCl, KNO3, CO2

 C. KNO3, HCl, KOH, H2SO4

 D. HCl, CO2, Na2CO3, H2SO4

Đáp án: D

Câu 6: Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại: HCl, H2S, CO2, SO2. Dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?

 A. Muối NaCl

 B. Nước vôi trong

 C. Dung dịch HCl

 D. Dung dịch NaNO3

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 7: Cặp chất đều làm đục nước vôi trong Ca(OH)2

 A. CO2, Na2O.

 B. CO2, SO2.

 C. SO2, K2O

 D. SO2, BaO.

Đáp án: B.

  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

  Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O

Câu 8: Cho 2,24 lít khí CO2 ( đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch Ca(OH)2 chỉ thu được muối CaCO3. Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 cần dùng là:

 A. 0,5M

 B. 0,25M

 C. 0,1M

 D. 0,05M

Đáp án: A

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 8 (có đáp án): Một số bazơ quan trọng

Câu 9: Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch H2SO4 10%. Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là:

 A. 98 g

 B. 89 g

 C. 9,8 g

 D. 8,9 g

Đáp án: A

nNaOH = 0,2.1 = 0,2 mol

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 8 (có đáp án): Một số bazơ quan trọng

Quảng cáo

Câu 10: Hòa tan 6,2 gam Na2O vào nước được 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:

 A. 0,1M

 B. 0,2 M

 C. 0,3M

 D. 0,4M

Đáp án: A

Số mol Na2O = 6,2 : 62 = 0,1 mol

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 8 (có đáp án): Một số bazơ quan trọng

Bài giảng: Bài 8: Một số bazơ quan trọng (Phần A - NaOH) - Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên VietJack)

Bài giảng: Bài 8: Một số bazơ quan trọng (Phần B: Ca(OH)2) - Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài Lý thuyết & Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên