Hóa học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1 hay, chi tiết

Bài viết Bài 24: Ôn tập học kì 1 hay, chi tiết giúp bạn nắm vững kiến thức trọng tâm Ôn tập học kì 1.

Hóa học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1

Bài giảng: Bài 24: Ôn tập học kì 1 - Cô Phạm Thị Huyền (Giáo viên VietJack)

I. Sự chuyển đổi kim loại thành các loại hợp chất vô cơ

1. Kim loại → muối

Quảng cáo

Ví dụ: Ca → CaCl2

Phương trình hóa học:

  Ca + 2HCl → CaCl2 + H2

2. Kim loại → bazơ → muối (1) → muối (2)

Ví dụ: Na → NaOH → NaCl → NaNO3

Phương trình hóa học:

  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

  NaOH + HCl → NaCl + H2O

  NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

3. Kim loại → oxit bazơ → bazơ → muối (1) → muối (2)

Ví dụ: Ba → BaO → Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 → BaSO4

Phương trình hóa học:

  Hóa học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1 hay, chi tiết - Lý thuyết Hóa 9

Quảng cáo

4. Kim loại → oxit bazơ → muối (1) → bazơ → muối (2) → muối (3)

Ví dụ: Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → Cu(NO3)2

Phương trình hóa học:

  Hóa học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1 hay, chi tiết - Lý thuyết Hóa 9

II. Sự chuyển đổi các loại hợp chất vô cơ thành kim loại

1) Muối → kim loại

Ví dụ: Cu(NO3)2 → Cu

Phương trình hóa học:

  Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

2) Muối → bazơ → oxit bazơ → kim loại

Ví dụ: FeCl3 → Fe(OH)3 →Fe2O3 →Fe

Phương trình hóa học:

  Hóa học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1 hay, chi tiết - Lý thuyết Hóa 9

3) Bazơ → muối → kim loại

Ví dụ: Cu(OH)2 → CuSO4 →CuO

Phương trình hóa học:

  Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

  Fe + CuSO4 → FeSO4+ Cu

Quảng cáo

4) Oxit bazơ → kim loại

Ví dụ: CuO → Cu

Phương trình hóa học:

  Hóa học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1 hay, chi tiết - Lý thuyết Hóa 9

Xem thêm các bài Lý thuyết & Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên