Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 50 (có đáp án): Glucozơ

Với Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 50: Glucozơ có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 50: Glucozơ.

Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 50 (có đáp án): Glucozơ

Câu 1: Chất hữu cơ X có các tính chất sau :

Quảng cáo

- Ở điều kiện thường là chất rắn kết tinh.

- Tan nhiều trong nước

Vậy X là

 A. etilen.

 B. glucozơ.

 C. chất béo.

 D. axit axetic.

Đáp án: B

Câu 2: Glucozơ có nhiều nhất trong

 A. thân cây mía.

 B. quả nho chín.

 C. gạo lứt.

 D. mô mỡ động vật.

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 3: Loại đường nào sau đây được dùng để pha huyết thanh, truyền tĩnh mạch người bệnh?

 A. Sacarozơ.

 B. Frutozơ.

 C. Glucozơ

 D. Mantozơ.

Đáp án: C

Câu 4: Trong công nghiệp để tráng gương soi và ruột phích nước, người ta cho dung dịch AgNO3 trong NH3 tác dụng với

 A. anđehit fomic.

 B. saccarozơ.

 C. glucozơ.

 D. axetilen.

Đáp án: C

Trong công nghiệp để tráng gương soi và ruột phích nước, người ta cho dung dịch AgNO3 trong NH3 tác dụng với glucozơ.

Câu 5: Cho 0,1 mol glucozơ phản ứng với một lượng vừa đủ AgNO3 trong NH3 đun nóng. Kết thúc phản ứng thu được khối lượng Ag là

 A. 1,08 gam.

 B. 10,08 gam.

 C. 2,16 gam.

 D. 21,6 gam.

Đáp án: C

  Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 50 (có đáp án): Glucozơ

Khối lượng Ag = 0,2 . 108 = 21,6 gam.

Quảng cáo

Câu 6: Điều kiện thích hợp xảy ra phản ứng lên men glucozơ là?

 A. xt Ni, t°.

 B. men, 40 – 50°C.

 C. xt Pt.

 D. xt enzim, 30 – 32°C.

Đáp án: D

Phản ứng lên men glucozơ xảy ra thích hợp ở 30 – 32°C với enzim làm xúc tác.

Câu 7: Chất nào sau đây được dùng làm nguyên liệu điều chế trực tiếp rượu etylic?

 A. Glucozơ

 B. Metan.

 C. Axetilen.

 D. Etan.

Đáp án: A

  Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 50 (có đáp án): Glucozơ

Câu 8: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam rượu etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành rượu etylic là

 A. 60%.

 B. 70%.

 C. 80%.

 D. 90%.

Đáp án: A

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 50 (có đáp án): Glucozơ

Theo lý thuyết: số mol C6H12O6 = 1 (mol) → khối lượng C6H12O6 = 180 (g)

Hiệu suất quá trình lên men Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 50 (có đáp án): Glucozơ

Quảng cáo

Câu 9: Cho 180g dung dịch glucozơ nồng độ 20% tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Ag thu được là

 A. 64,8g.

 B. 32,4g.

 C. 21,6g.

 D. 43,2g.

Đáp án: D

Khối lượng glucozơ có trong dung dịch là:

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 50 (có đáp án): Glucozơ

Câu 10: Khi lên men 360 gam glucozơ với gỉa sử hiệu suất đạt 100% thì khối lượng ancol etylic thu được là

 A. 46 gam.

 B. 92 gam.

 C. 184 gam.

 D. 138 gam.

Đáp án: C.

  Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 50 (có đáp án): Glucozơ

Khối lượng C2H5OH thu được là: 4.46 = 184 (g)

Xem thêm các bài Lý thuyết & Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên