Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 34 (có đáp án): Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Với Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ.

Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 34 (có đáp án): Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Câu 1: Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố

Quảng cáo

 A. cacbon

 B. hiđro

 C. oxi

 D. nitơ.

Đáp án: A

Câu 2: Chất nào sau đây không thuộc loại chất hữu cơ ?

 A. CH3Cl

 B. CH4

 C. CO

 D. CH3COONa.

Đáp án: C

Câu 3: Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

 A. CH4, C2H6, CO.

 B. C6H6, CH4, C2H5OH.

 C. CH4, C2H2, CO2.

 D. C2H2, C2H6O, BaCO3.

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 4: Dãy các chất nào sau đây đều là hiđrocacbon ?

 A. C2H6, C4H10, CH4.

 B. CH4, C2H2, C3H7Cl.

 C. C2H4, CH4, C2H5Br.

 D. C2H6O, C3H8, C2H2.

Đáp án: A

Câu 5: Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

 A. C2H6O, C2H4, C2H2.

 B. C2H4, C3H7Cl, CH4O.

 C. C2H6O, C3H7Cl, C2H5Br.

 D. C2H6O, C3H8, C2H2.

Đáp án: C

Câu 6: Trong các chất sau: CH4, CO, C2H6, K2CO3, C2H5ONa có

 A. 1 hợp chất hữu cơ và 4 hợp chất vô cơ.

 B. 2 hợp chất hữu cơ và 3 hợp chất vô cơ.

 C. 4 hợp chất hữu cơ và 1 hợp chất vơ cơ.

 D. 3 hợp chất hữu cơ và 2 hợp chất vô cơ.

Đáp án: D

3 hợp chất hữu cơ: CH4; C2H6; C2H5ONa.

2 hợp chất vô cơ: CO; K2CO3.

Quảng cáo

Câu 7: Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố C trong C2H6O là

 A. 52,2%.

 B. 55,2%.

 C. 13,0%.

 D. 34,8%.

Đáp án: A

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 34 (có đáp án): Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Câu 8: Chọn câu đúng trong các câu sau:

 A. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

 B. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

 C. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

 D. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.

Đáp án: C

Câu 9: Phân tử chất hữu cơ X có 2 nguyên tố C, H. Tỉ khối hơi của X so với hiđro là 21. Công thức phân tử của X là

 A. C4H8

 B. C3H8

 C. C3H6

 D. C6H6

Đáp án: C

MX = 21.MH2 = 21.2 = 42 (g/mol)

Vậy X là C3H6.

Quảng cáo

Câu 10: Nhận xét nào sau đây không đúng?

 A. Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta.

 B. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon.

 C. Khi đốt cháy các hợp chất hữu cơ đều thấy tạo ra CO2.

 D. Đốt cháy hợp chất hữu cơ luôn thu được CO2 và H2O.

Đáp án: D.

Bài giảng: Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ - Cô Phạm Thị Huyền (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài Lý thuyết & Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên