Sách bài tập Toán 6 Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Sách bài tập Toán 6 Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Bài 112 trang 84 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Tính 225.8. từ đó suy ra kết quả của:

a. (-225).8

b. (-8) .225

c. 8.(-225)

Lời giải:

Ta có: 225.8 = 1800

a. (-225).8 = -1800

b. (-8).225 = -1800

c. 8.(-225) = -1800

Bài 113 trang 84 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Thực hiện phép tính

a. (-7).8

b. 6.(-4)

c. (-12).12

d. 450.(-2)

Lời giải:

a. (-7).8 = -56

b. 6.(-4) = -24

c. (-12).12 = -144

d. 450.(-2) = -900

Bài 114 trang 84 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Không làm phép tính, hãy so sánh:

a. (-34).4 với 0

b. 25.(-7) với 25

c. (-9).5 với -9

Lời giải:

a. Vì (-34).4 tích của hai số nguyên khác dấu nên (-34).4 < 0

b. Vì 25.(-7) là tích của hai số nguyên khác dấu nên 25.(-7) < 0

Lại có 0 < 25 nên 25.(-7) < 25

c. Vì (-9).5 < 0; -9 < 0 và |(-9).5| > |-9| nên (-9).5 < -9

Bài 115 trang 84 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Điền vào ô trống trong bảng

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 116 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Một xí nghiệp mỗi ngày may được 350 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, với cùng khổ vải, số vải dùng để máy một bộ áo tăng x (cm) và năng suất không thay đổi. Hỏi mỗi ngày số vải tăng bao nhiêu xen-ti-met biết:

a. x = 15?

b. X = -10?

Lời giải:

Số vải tăng mỗi ngày là: 350.x (cm)

a. Với x = 15; ta có: 350.15 = 5250 (cm)

b. Với x = -10, ta có: 350.(-10) = -3500 (cm)

Bài 117 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Dự đoán giá trị của số nguyên x thoả mãn đẳng thức dưới đây và kiểm tra xem có đúng hay không?

a. (-8).x = -72

b. 6.x = -54

c. (-4).x = -40

d. (-6)x. = -66

Lời giải:

a. Ta có: 8.9 = 72. Dự đoán x = 9

Thử lại: (-8).9 = -72. Vậy x = 9

b. Ta có: 6.9 = 54. Dự đoán x = -9

Thử lại: 6.(-9) = -54. Vậy x = -9

c. Ta có: 4.10 = 40. Dự đoán x = 10

Thử lại: (-4) .10 = -40. Vậy x = 10

d. Ta có: 6.11 = 66. Dự đoán: x = 11

Thử lại (-6).11 = -66. Vậy x = 11

Bài 118 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Viết các tổng sau thành dạng tích và tính giá trị khi x = -5:

a. x + x + x + x + x

b. x – 3 + x – 3 + x – 3 + x -3

Lời giải:

a. ta có: x +x + x + x + x = 5x

với x = -5, ta có: 5x = 5.(-5) = -25

b. x – 3 + x -3 + x -3 + x -3 = (x – 3) .4

với x = -5, ta có: (-5 -3).4 = (-8).4 = -32

Bài 119 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức: (12 -17).x khi x = 2, x = 4, x = 6

Lời giải:

Ta có: (12 -17).x = (-5) .x

Với x = 2, ta có: (-5).2 = -10

Với x = 4, ta có (-5).4 = -20

Với x = 6, ta có (-5).6 = -30

Bài 10.1 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức, với x = -7; y = -5

a) 4x - 3y ;

b) x(y + 9) + 5x

Lời giải:

a) 4x - 3y = 4.(-7) - 3.(-5) = -28 - (-15) = -28 + 15 = -13

b) x(y + 9) + 5x = (-7)(-5 + 9) + 5(-7) = (-7).4 + 5.(-7) = -28 - 35 = -63

Bài 10.2 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Tính tổng:

a) S = 1 - 2 + 3 - 4 + ... + 2009 - 2010 ;

b) P = 0 - 2 + 4 - 6 + ... + 2012 - 2014.

Lời giải:

a) S = (1 - 2) + (3 - 4) + ... + (2009 - 2010)

= (-1) + (-1) + ... + (-1) (có 1005 số -1)

= (-1).1005 = -1005

b) * Ta xét dãy số 0; 2; 4; ...; 2012; 2014

Dãy trên có số đầu là 0, số cuối là 2014

Hai số liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị.

Do đó, dãy trên có số số hạng là:

( 2014 – 0) : 2 + 1 = 1008 số .

* P = (0 - 2) + (4 - 6) + ... + (2012 - 2014)

= (-2) + (-2) + ... + (-2) (có 1008 : 2 = 504 số -2)

= (-2).504 = -1008

Bài 10.3 trang 85 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Tìm năm giá trị của x ∈ Z sao cho:

a) 4(x - 8) < 0 ;

b) -3(x - 2) < 0.

Lời giải:

Áp dụng kết quả bài 101 và 102:

a)

* Để tích 4(x – 8) < 0 thì x - 8 < 0 ( vì 4 > 0)

Mà x - 8 < 0 khi x < 0 + 8 hay x < 8.

* Suy ra, năm giá trị của x ∈ Z sao cho: 4(x - 8) < 0 là:

    x ∈ {7; 6; 5; 4; 3; ...}

b)

* Để tích – 3( x- 2) < 0 thì x – 2 > 0 ( vì -3 < 0)

Mà x - 2 > 0 khi x > 0 +2 hay x > 2

* Suy ra, năm giá trị của x ∈ Z sao cho: -3(x - 2) < 0 là:

    x ∈ { 3; 4; 5; 6; 7; 8; ...}.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học