Sách bài tập Toán 6 Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

"Một lần đọc là một lần nhớ". Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng làm bài tập sách bài tập môn Toán lớp 6, loạt bài Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên hay nhất với lời giải được biên soạn công phu có kèm video giải chi tiết bám sát nội dung SBT Toán 6. Hi vọng với các bài giải bài tập trong sách bài tập Toán lớp 6 Số học này, học sinh sẽ yêu thích và học tốt môn Toán 6 hơn.

Mục lục giải sách bài tập Toán 6 Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Sách bài tập Toán 6 Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 1 trang 5 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

• A = {8; 9; 10; 11} hoặc A = {x ∈ N | 7 < x < 12}

• Điền kí hiệu vào ô vuông 9Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 2 trang 5 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Viết tập hợp các chữ cái trong cụm từ “ SÔNG HỒNG”

Lời giải:

Tập hợp các chữ cái trong cụm từ SÔNG HỒNG là:

    {S, Ô, N, G, H}

Bài 3 trang 5 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Cho hai tập hợp A = {m, n, p}, B = {m,x,y}. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 4 trang 5 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Nhìn các hình 1a và 1b, viết các tập hợp A, B , C

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

A = {m,n,4}, B = {Bàn}, C = {Bàn , Ghế}

Bài 5 trang 5 sách bài tập Toán 6 Tập 1:

A. Một năm gồm 4 quý. Viết tập hợp A các tháng của quý 3 trong năm.

B. Viết tập hợp B các tháng dương lịch có 31 ngày.

Lời giải:

a. A = {tháng bảy, tháng tám, tháng chín}

b. B = {tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai}

.............................

Sách bài tập Toán 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Bài 10 trang 7 sách bài tập Toán 6 Tập 1: a. Viết số tự nhiên liền sau mỗi chữ số: 199; x (với x ∈ N)

b. Viết số tự nhiên liền trước mỗi số: 400; y (với y ∈ N*)

Lời giải:

a. Số tự nhiên liền sau số 199 là số 200

Số tự nhiên liền sau số x là x + 1 (với x ∈ N)

b. Số tự nhiên liền trước số 400 là 399

Số tự nhiên liền trước số y là y – 1 (với y ∈ N*)

Bài 11 trang 7 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

A = {x ∈N | 18 < x < 21}

B = {x ∈ N*| x < 4}

C = {x ∈N |35 ≤x ≤38}

Lời giải:

a. A = {19; 20}

b. B = {1; 2; 3}

c. C = {35; 36; 37; 38}

Bài 12 trang 7 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:

a. ....,1200,...

b. .....,......,m

Lời giải:

a. 1201, 1200, 1199

b. m + 2, m + 1, m

Bài 13 trang 7 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên x mà x ∉ N*

Lời giải:

Ta có: N = {0; 1; 2; 3; 4; 5; ...}

       N* = {1; 2; 3; 4; 5;...}

Suy ra số tự nhiên x mà x ∉ N* là 0. Vậy A = {0}

Bài 14 trang 7 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá n trong đó n ∈ N?

Lời giải:

Các số tự nhiên không vượt quá n là {0;1;2;3;4;...;n}

Vậy có n + 1 số

Bài 15 trang 7 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần?

a. x, x + 1, x + 2 trong đó x ∈ N

b. b – 1, b , b + 1 trong đó b ∈ N*

c. c, c + 1, c + 3 trong đó c ∈ N

d. m + 1, m , m – 1 trong đó m ∈ N *

Lời giải:

Các dòng có ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần là:

a. x, x + 1, x + 2

b. b – 1, b , b + 1

.............................

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học