Sách bài tập Toán 6 Bài 3: Ghi số tự nhiên

Sách bài tập Toán 6 Bài 3: Ghi số tự nhiên

Bài 16 trang 8 sách bài tập Toán 6 Tập 1: a. Viết số tự nhiên có số chục là 217, chữ số hàng đơn vị là 3

b. Điền vào bảng:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

a. Số tự nhiên có số chục là 217: 2170

Số tự nhiên có số chục là 217, chữ số hàng đơn vị là 3 : 2173

b:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 17 trang 8 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Viết tập hợp các chữ số của số 2003

Lời giải:

Tập hợp các chữ số của số 2003 là : A = { 2;0;3}

Bài 18 trang 8 sách bài tập Toán 6 Tập 1: a. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số

b. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau

Lời giải:

a. Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số là: 100

b. Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 102

Bài 19 trang 8 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Dùng ba chữ số 0,3,4 viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Lời giải:

Bài 20 trang 8 sách bài tập Toán 6 Tập 1: a) Đọc các số La Mã sau: XXVI, XXIX

b) Viết các số sau bằng số La Mã: 15; 28

c) Cho chín que diêm được xếp như hình sau. Đổi chỗ một que diêm để được kết quả đúng.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

a) XXVI: hai mươi sáu

     XXIX: hai mươi chín

b) 15 : XV

     28: XXVIII

c) Đổi như sau:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 21 trang 8 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó:

a. Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5

b. Chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị

c. Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị, tổng hai chữ số bằng 14.

Lời giải:

a. Số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục phải nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 thì những số đó phải nhỏ hơn 50. Vậy tập hợp các số đó là: A = {16;27;38;49}

b. Số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục phải gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị thì những số đó phải lớn hơn 40. Vậy tập hợp các số đó là: B = {41;82}

c. Ta có: 14= 7 + 7 = 6+ 8 = 5 + 9

   Vì chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị nên tập hợp các số đó là:

   C = {59;68}

Bài 22 trang 9 sách bài tập Toán 6 Tập 1:

A. Viết số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số

B. Viết số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số, các chữ số khác nhau

Lời giải:

a. Số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số : 9999

b. Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số, các chữ số khác nhau: 9876

Bài 23 trang 9 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Một số tự nhiên khác 0 thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm:

a. Chữ số 0 vào cuối số đó ?

b. Chữ số 2 vào cuối số đó ?

Lời giải:

a. Một chữ số tự nhiên khác 0 nếu ta viết thêm một chữ số 0 vào cuối số đó thì giá trị của nó tăng lên 10 lần

b. Một số tự nhiên khác 0 nếu ta viết thêm chữ số 2 vào cuối số đó thì giá trị của nó tăng lên 10 lần và thêm 2 đơn vị

Bài 24 trang 9 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Một số tự nhiên có ba chữ số thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm chữ số 3 vào trước số đó?

Lời giải:

Giải Bài 24 trang 9 sách bài tập Toán 6 Tập 1 | Giải Sách bài tập Toán 6

Do đó, khi viết thêm chữ số 3 vào trước số đó thì giá trị của nó tăng thêm 3000 đơn vị.

Bài 25 trang 9 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Cho số 8531

a. Viết thêm một chữ số 0 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được

b. Viết thêm một chữ số 4 xen vào giữa các chữ số của số đã cho để được số lớn nhất có thể được.

Lời giải:

a. Vì chữ số 0 là nhỏ nhất nên ta phải viết chữ số 0 vào cuối số 8531 để được số lớn nhất : 85310

b. Vì 5 > 4 > 3 > 1 nên phải viết số 4 xen vào giữa chữ số 5 và chữ số 3 để được số lớn nhất có thể được là: 85431

Bài 26 trang 9 sách bài tập Toán 6 Tập 1: a) Dùng ba chữ số 3; 6; 8, viết tất cả các số tự nhiên có hai chữ số, mỗi chữ số viết một lần

b) Dùng ba chữ số 3,2,0 viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số, mỗi chữ số viết một lần.

Lời giải:

a. Có 6 số thỏa mãn là 36; 38; 63; 68; 83; 86

b. Có 4 số: 320; 302; 203; 230

Bài 27 trang 9 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên:

a. Có hai chữ số

b. Có ba chữ số

c. Có bốn chữ số, trong đó hai chữ số đầu giống nhau, hai chữ số cuối giống nhau.

Lời giải:

a) Dạng tổng quát của một số tự nhiên có hai chữ số: ab (a, b ∈ N; 1 ≤ a ≤ 9; 0 ≤ b ≤ 9)

b) Dạng tổng quát của một số tự nhiên có ba chữ số: abc (a, b,c ∈ N; 1 ≤ a ≤ 9; 0 ≤ b, c ≤ 9)

c) Dạng tổng quát của một số tự nhiên có bốn chữ số, trong đó hai chữ số đầu giống nhau, hai chữ số cuối giống nhau: aabb (a, b ∈ N; 1 ≤ a ≤ 9; 0 ≤ b ≤ 9)

Bài 28 trang 9 sách bài tập Toán 6 Tập 1: a) Với cả hai chữ số I và V, có thể viết được những số La Mã nào? (mỗi chữ số có thể viết nhiều lần)

b) Dùng hai que diêm có thể xếp được các số La Mã nào nhỏ hơn 30?

Lời giải:

a. Với cả hai chữ số I và V, có thể viết được những số La Mã sau: (chú ý: mỗi chữ số có thể viết nhiều lần)

     IV, VI, VII, VIII

b. Dùng hai que diêm có thể xếp được các số La Mã nhỏ hơn 30 là:

     II, V, X

Bài 3.1 trang 9 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Khi viết một số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 4, ta viết được

(A) 3 số   (B) 4 số   (C) 5 số   (D) 6 số

Hãy chọn phương án đúng.

Lời giải:

Chọn (D). Các số đó là 40, 51, 62, 73, 84, 95.

Bài 3.2 trang 9 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Dùng cả bốn chữ số 0, 3, 7, 6 viết số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và:

a) Lớn nhất     b) Nhỏ nhất

Lời giải:

a) 7630      b) 3067

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học