Sách bài tập Toán 6 Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Sách bài tập Toán 6 Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 5 trang 122 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Với ba điểm A, B ,C như hình dưới thì có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại không?

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Vì ba điểm A, B, C như trong hình vẽ là không thẳng hàng nên không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Bài 6 trang 122 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Xem hình sau và đọc tên điểm nằm giữa hai điểm còn lại

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Điểm M nằm giữa hai điểm B và C

Điểm I nằm giữa hai điểm B và N

Điểm I nằm giữa hai điểm A và M

Điểm N nằm giữa hai điểm A và C

Bài 7 trang 122 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Xem hình bên dưới. Hãy đọc tên:

a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng:

   + A, B, C thẳng hàng.

   + A, I, G thẳng hàng.

   + A, H, E thẳng hàng.

   + B, H, D thẳng hàng.

   + C, K, E thẳng hàng.

b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng:

   + O, A, B, C thẳng hàng.

   + O, D, E, G thẳng hàng.

   + O, H, I, K thẳng hàng.

Bài 8 trang 122 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ ba điểm M, N P thẳng hàng sao cho:

a. N, P nằm cùng phía với M

b. M, P nằm khác phía với N

c. M nằm giữa N và P

Lời giải:

a) N và P nằm cùng phía đối với M:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 9 trang 123 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ ba điểm A, B ,C thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Có mấy trường hợp hình vẽ?

Lời giải:

Có hai trường hợp hình vẽ như hình dưới:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 10 trang 123 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ ba điểm A, B ,C thẳng hàng sao cho:

a. Điểm A không nằm giữa hai điểm B và C

b. Điểm A nằm giữa hai điểm B và C

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 11 trang 123 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Cho:

a. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng thì có mấy trường hợp hình vẽ?

b. Trong mỗi trường hợp, có mấy điểm nằm giữa hai điểm còn lại?

c. Hãy nói cách vẽ ba điểm không thẳng hàng?

Lời giải:

a. Có 6 trường hợp hình vẽ.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

b. Trong mỗi trường hợp, có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

c. Vẽ đường thẳng x bất kì, lấy hai điểm A và B thuộc đường thẳng x và điểm C không thuộc đường thẳng x (hình dưới)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 12 trang 123 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Xem hình bên, hãy đọc tên:

a. Điểm nằm giữa hai điểm M, P

b. Điểm nằm giữa hai điểm M, Q

c. Điểm nằm giữa hai điểm N, P

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

a. Điểm N nằm giữa hai điểm M, P

b. Điểm N và P nằm giữa hai điểm M và Q

c. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm N và P

Bài 13 trang 123 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a. Điểm K nằm giữa G, H và điểm H nằm giữa G và K

b. Điểm H nằm giữa G và K và điểm H nằm giữa K, G

c. Điểm G nằm giữa K,H và điểm H không nằm giữa G,K

Hướng dẫn: vẽ hình, quan sát rồi trả lời

Lời giải:

a. Sai

Cho ba điểm bất kì thẳng hàng thì chỉ có đúng 1 điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Giải Bài 13 trang 123 sách bài tập Toán 6 Tập 1 | Giải sách bài tập Toán 6

b. Đúng

Giải Bài 13 trang 123 sách bài tập Toán 6 Tập 1 | Giải sách bài tập Toán 6

c. Đúng

Giải Bài 13 trang 123 sách bài tập Toán 6 Tập 1 | Giải sách bài tập Toán 6

Bài 2.1 trang 123 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Đọc tên của các bộ ba điểm thẳng hàng có trong hình bs 2.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Theo hình vẽ ta có các bộ ba điểm thẳng hàng là:

N, R, O ;     O, S, P ;     P, Q, N ;

N; T; S ;     O, T, Q ;     P, T, R.

Bài 2.2 trang 123 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

b) Ba điểm M, N, P thẳng hàng và hai điểm M, N nằm cùng phía đối với điểm P.

c) Ba điểm X, Y, Z thẳng hàng và hai điểm X, Y nằm khác phía đối với điểm Z.

d) Bốn điểm E, F, G, H cùng thuộc một đường thẳng và điểm G nằm giữa hai điểm E, F còn hai điểm E, H nằm khác phía đối với điểm F.

e) Bốn điểm R, S, T, U cùng nằm trên một đường thẳng và hai điểm T, S nằm về cùng phía so với điểm U còn hai điểm R, T nằm khác phía đối với điểm U.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 2.3 trang 124 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Ba điểm phân biệt là ba điểm thẳng hàng.

b) Trong ba điểm phân biệt luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

c) Với ba điểm phân biệt luôn có hai điểm nằm về cùng phía đối với điểm còn lại.

d) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm khác phía với điểm còn lại.

e) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm về cùng phía với điểm còn lại.

f) Với ba điểm A, B, C thẳng hàng thì điểm B luôn nằm giữa hai điểm A, C.

Lời giải:

Câu đúng: d), e).

Câu sai: a), b), c), f)

Bài 2.4 trang 124 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Đố vui. Một người quan sát một đàn vịt bơi và nói:

''Một con bơi trước, trước hai con

Một con bơi giữa, giữa hai con

Một con bơi sau, sau hai con''.

Nghe vậy, bạn Anh cho rằng đàn vịt đó có đúng 3 con. Theo em, tại sao bạn Anh lại khẳng định như vậy?

Lời giải:

Với ba con vịt bơi thẳng hàng như hình sau đây thì cả ba khẳng định sau đây đều đúng:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Con vịt 1 bơi trước trước hai con vịt 2 và 3.

Con vịt 2 bơi giữa hai con vịt 1 và 3.

Con vịt 3 bơi sau hai con vịt 1 và 2.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học