Sách bài tập Toán 6 Ôn tập Chương 1 hình học

Sách bài tập Toán 6 Ôn tập Chương 1 hình học

Bài 1.1 (trang 138 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Chọn đáp án đúng.

Quan sát hình bs 6

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

(A) đường thẳng d đi qua điểm T.

(B) đường thẳng d đi qua hai điểm M và T.

(C) đường thẳng d không đi qua điểm M và không đi qua điểm T.

(D) đường thẳng d đi qua điểm M và không đi qua điểm T.

Lời giải:

Chọn (D) đường thẳng d đi qua điểm M và không đi qua điểm T.

Bài 1.2 (trang 138 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong số năm điểm (phân biệt), nhưng không có ba điểm nào thẳng hàng cho trước?

(A) 1;        (B) 5;        (C) 10;        (D) Vô số.

Lời giải:

Chọn (C) 10.

Bài 1.3 (trang 138 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Với ba điểm (phân biệt) M, N, P thẳng hàng thì

(A) Điểm N luôn nằm giữa hai điểm M, P;

(B) Điểm M và điểm N luôn nằm khác phía đối với điểm P;

(C) Điểm N và điểm P luôn nằm cùng phía đối với điểm M;

(D) Hai điểm luôn nằm về một phía đối với điểm còn lại.

Lời giải:

Chọn (D) Hai điểm luôn nằm về một phía đối với điểm còn lại.

Bài 1.4 (trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Hai tia trùng nhau nếu

(A) chúng có chung gốc và cùng nằm trên một đường thẳng;

(B) chúng có chung gốc và có một điểm chung khác với điểm gốc;

(C) chúng có hai điểm chung;

(D) chúng có rất nhiều điểm chung.

Lời giải:

Chọn (B) chúng có chung gốc và có một điểm chung khác với điểm gốc.

Bài 1.5 (trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Số đoạn thẳng mà hai đầu mút của mỗi đoạn là một trong các điểm M, N, P, Q được cho trong hình bs 7 bằng

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

(A) 3;        (B) 4;      (C) 5;        (D) 6

Lời giải:

Chọn (D) 6.

Các đoạn thẳng đó là: MN, MP, MQ, NP, NQ, PQ

Bài 1.6 (trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm N nằm giữa hai điểm M, P. Gọi E và F tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng MN, NP. Biết MN = 3cm. NP = 7cm. Khi đó, độ dài của đoạn EF bằng

(A) 4cm;        (B) 5cm;       (C) 3,5cm;        (D) 2cm.

Lời giải:

Giải Bài 1.6 trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1 | Giải Sách bài tập Toán 6

Chọn (B) 5cm.

Vì E là trung điểm đoạn MN nên EN = MN : 2 = 3 : 2 = 1,5cm.

Vì F là trung điểm đoạn NP nên NF = NP : 2 = 7 : 2 = 3,5cm.

Vì N nằm giữa M và P nên hai tia NM và NP đối nhau. (1)

Lại có E là trung điểm đoạn MN nên E thuộc tia NM; F là trung điểm đoạn NP nên F thuộc tia NP

Kết hợp với (1) ta suy ra N là điểm nằm giữa E và F.

Do đó EF = EN + NF = 1,5 + 3,5 = 5cm

Vậy EF = 5cm.

Bài 1.7 (trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Trên tia Oz vẽ hai đường thẳng là OH = 3cm và OK = 7cm. Trên tia đối của tia Oz vẽ đoạn thẳng OL = 5cm. Gọi U và V tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng HK, HL. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng UV bằng

(A) 6cm;        (B) 5cm;       (C) 4cm;        (D) 1cm.

Lời giải:

Giải Bài 1.7 trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1 | Giải Sách bài tập Toán 6

Chọn (A) 6cm.

+ Vì H, K cùng thuộc tia Oz mà OH < OK (do 3cm < 7cm) nên điểm H nằm giữa hai điểm O và K.

Do đó OH + HK = OK suy ra HK= OK − OH = 7 − 3 = 4cm

+ Vì U là trung điểm đoạn HK nên UH = UK = HK : 2 = 4 : 2= 2cm.

+ Vì H thuộc tia Oz mà L thuộc tia đối của tia Oz nên điểm O nằm giữa hai điểm L và H

Do đó LH = OL + OH = 5 + 3 = 8cm.

+ Vì V là trung điểm HL nên HV = HL : 2 = 8 : 2 = 4cm.

+ Vì hai tia HK và HL đối nhau.

Mà U thuộc tia HK, V thuộc tia HL nên điểm H nằm giữa hai điểm U và V.

Suy ra UV = UH + HV = 2 + 4 = 6cm.

Bài 1.8 (trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Cho đoạn thẳng MN = 10cm, điểm T nằm giữa hai điểm M, N và MT = 2cm, điểm R nằm giữa hai điểm T, N sao cho TR = 6cm. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng MN. Khi đó độ dài của đoạn thẳng OR bằng

(A) 5cm;        (B) 4cm;       (C) 3cm;        (D) 2cm.

Lời giải:

Giải Bài 1.8 trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1 | Giải Sách bài tập Toán 6

Chọn (C) 3cm.

* Do O là trung điểm đoạn MN nên ON = MN : 2 = 10 : 2 = 5cm

* Vì điểm T nằm giữa hai điểm M và N nên MT + TN = MN

Suy ra TN = MN − MT = 10 − 2 = 8cm.

* Vì điểm R nằm giữa hai điểm T và N nên TR + RN = TN

Suy ra RN = TN − TR = 8 − 6 = 2cm

* Trên tia NM có NR = 2cm và NO = 5cm nên NR < NO.

Suy ra điểm R nằm giữa hai điểm O và N.

Do đó: NR + OR = ON nên OR = ON − NR = 5 − 2 = 3cm.

Bài 1.9 (trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Cho đoạn thẳng MN = 14cm, điểm P nằm giữa hai điểm M, N và MP = 4cm, điểm Q nằm giữa hai điểm P, N sao cho MP = QN. Gọi R, S tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng MP, NQ. Khi đó độ dài của đoạn thẳng SR bằng

(A) 10cm;        (B) 4cm;       (C) 3cm;        (D) 2cm.

Lời giải:

Giải Bài 1.8 trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1 | Giải Sách bài tập Toán 6

Chọn (A) 10cm.

+) Ta có NQ = MP = 4cm.

+) Vì R là trung điểm MP nên RP = MP : 2 = 4 : 2 = 2 cm

+ Vì S là trung điểm QN nên QS = NS = NQ : 2 = 4 : 2 = 2cm.

+) Vì điểm P nằm giữa hai điểm M và N nên:

MP + PN = MN

Suy ra: PN = MN − MP = 14 - 4 = 10cm

+) Trên tia NM có NS=2cm;NP=10cm nên NS < NP.

Suy ra điểm S nằm giữa hai điểm N và P.

Do đó NS + SP = NP hay SP = NP − NS = 10 − 2 = 8cm

+) Lại có điểm P nằm giữa hai điểm M và N nên hai tia PM,PN đối nhau. Mà R thuộc tia PM và S thuộc tia PN nên điểm P nằm giữa hai điểm R và S.

Do đó RS = RP + PS = 2 + 8 = 10cm.

Bài 1.10 (trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Cho trước 20 điểm (phân biệt). Số các đoạn thẳng có đầu mút lấy trong số các điểm đã cho bằng

(A) 10;        (B) 20;       (C) 190;        (D) 380

Lời giải:

Chọn (C) 190.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học