Sách bài tập Toán 6 Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Sách bài tập Toán 6 Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 35 trang 72 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Tính

a. 8274 + 226

b. (-5) + (-11)

c. (-43) + (-9)

Lời giải:

a. 8274 + 226 = 8500

b. (-5) + (-11) = -(5 + 11) = -16

c. (-43) + (-9) = -( 43 + 9) = -52

Bài 36 trang 72 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Tính

a. (-7) + (-328)

b. 12 + |-23|

c. |-46| + |+12|

Lời giải:

a. (-7) + (-328) = -(7 + 328 ) = -335

b. 12 + |-23| = 12 + 23 = 35

c. |-46| + | +12| = 46 + 12 = 58

Bài 37 trang 72 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Điền dấu <, > thích hợp vào ô trống:

a. (-6) + (-3) ..... (-6)

b. (-9) + (-12) .... (-20)

Lời giải:

a. Ta có: (-6) + (-3) = -(6 + 3) = - 9

nên: (-6) + (-3) < (-6)

b. Ta có: (-9) + (-12) = -21

nên: (-9) + (-12) < (-20)

Bài 38 trang 72 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vào một buổi trưa nhiệt độ ở Mát –xco- va là -7oC. Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xco-va là bao nhiêu, biết nhiệt độ giảm 6oC

Lời giải:

Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xco-va giảm 6oC tức là tăng -6oC

Vậy nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xco-va là:

(-7) + (-6) = -(7 + 6) = -13 (oC)

Bài 39 trang 72 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức

a. x + (-10), biết x = -28

b. (-267) + y, biết y = -33

Lời giải:

a. (-28) + (-10) = -(28 + 10) = -38

b. (-267) + (-33) = -(267 + 33) = -300

Bài 40 trang 72 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Hãy nêu ý nghĩa thực của các câu sau:

a. Nhiệt độ tăng toC, nếu t = 12; -3; 0

b. Số tiền tăng a nghìn đồng, nếu a = 70, -500,0

Lời giải:

a.   Nhiệt độ tăng 12oC nghĩa là nhiệt độ tăng thêm 12oC

   Nhiệt độ tăng -3oC nghĩa là nhiệt độ giảm 3oC

   Nhệt độ tăng 0oC nghĩa là nhiệt độ không thay đổi

b.   Số tiền tăng 70 nghìn đồng nghĩa là có thêm 70 nghìn đồng

   Số tiền tăng thêm -500 nghìn đồng nghĩa là mắc nợ thêm 500 nghìn đồng

   Số tiền tăng thêm 0 nghìn đồng nghĩa là số tiền không thay đổi

Bài 41 trang 72 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau:

a. 2;4;6;8...

b. -3;-5;-7;-9...

Lời giải:

a. 2;4;6;8;10;12;...

b. -3;-5;-7;-9;-11;-13;...

Bài 4.1 trang 72 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Tìm x ∈ Z, biết:

a) x = (-1) + (-99) ;

b) x = (-105) + (-15).

Lời giải:

a) x = -(1 + 99) = -100;

b) x = -(105 + 15) = -120.

Bài 4.2 trang 72 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Phát biểu sau đây đúng hay sai?

Muốn cộng hai số nguyên cùng dấu, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng và đặt dấu chung trước kết quả.

Lời giải:

Đúng.

Bài 4.3 trang 72 sách bài tập Toán 6 Tập 1: So sánh và rút ra nhận xét:

a) |3 + 17| với |3| + |17|;

b) |−3 + (−17)| với |−3| + |−17|

Lời giải:

a) |3 + 17| = |20| = 20.

|3|+|17| = 3 + 17 = 20.

Vậy |3 + 17| = |3| + |17|.

b) |−3 + (−17)| = |-(3 + 17)| = |-20| = 20.

|−3| + |−17| = 3 + 17 = 20.

Vậy |-3 + (-17)| = |-3| + |-17|.

Nhận xét: Giá trị tuyệt đối của tổng hai số nguyên cùng dấu bằng tổng các giá trị tuyệt đối của chúng.

Bài 4.4 trang 72 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Khoanh tròn chữ đúng trước kết quả đúng. Tổng của -19 và -513 là:

(A) 532 ;    (B) -532 ;   (C) 522 ;    (D) -522.

Lời giải:

Ta có: - 19 + (- 513) = - (19 + 513 )= - 532

Chọn (B) -532.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học