Sách bài tập Toán 6 Bài 7: Độ dài đoạn thẳng

Sách bài tập Toán 6 Bài 7: Độ dài đoạn thẳng

Bài 38 trang 131 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Xem hình bên

a. Đo rồi sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, EA theo thứ tự giảm dần

b. Tính chu vi hình ABCDE (tức là tính AB + BC + CD + DE + EA)

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

a. Dùng thước chia khoảng cách đo độ dài các đoạn thẳng rồi sắp xếp các độ dài theo thứ tự

giảm dần:

Ta có: AB = 30mm

BC = 14mm

CD = 15mm

DE = 32mm

EA = 17mm

Sắp xếp: DE, AB, EA, CD, BC

b. Chu vi hình ABCDE: AB + BC + CD + DE + EA = 30 + 14 + 15 + 32 + 17 = 108mm

Bài 39 trang 131 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Xem hình dưới. Hãy so sánh hai đoạn thẳng RS và MN bằng mắt rồi kiểm tra bằng compa

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Quan sát bằng mắt có thể thấy hai đoạn thẳng bằng nhau.

Kiểm tra: đầu nhọn compa trùng với điểm S, điều chỉnh cho đầu bút chì trùng với điểm R. Giữ nguyên khoảng cách đó và di chuyển compa sao cho đầu nhọn trùng với điểm N, khi đó đầu bút chì sẽ trùng với điểm N

Vậy RS = MN

Bài 40 trang 131 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Tính khoảng cách (theo đường chim bay) giữa Hà Nội và thành phố HCM theo bản đồ Việt Nam.

Lời giải:

Sử dụng một bản đồ Việt Nam bất kì. Chọn Hà Nội là điểm M, thành phố Hồ Chí Minh là điểm N. Dùng thước chia khoảng đo độ dài từ M đến N. Sử dụng tỉ lệ bản đồ để suy ra khoảng cách từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh theo đường chim bay.

Bài 41 trang 132 sách bài tập Toán 6 Tập 1: So sánh các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong hình dưới rồi đánh dấu cho các đoạn thẳng bằng nhau.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Dùng thước chia khoảng để đo độ dài các đoạn. Ta có:

AB = 37mm

CD = 37mm

AC = 20mm

BD = 20mm

Suy ra: AB = CD; AC = BD

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 42 trang 32 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Viết tên hai đoạn thẳng bằng nhau trong hình bên và độ dài của chúng

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Dùng thước đo ta được: AD = 22 mm và BC = 22 mm

Do đó, hai đoạn thẳng AD và BC có độ dài bằng nhau và bằng 22 mm

Bài 43 trang 132 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Đo kích thước quyển sách “Toán 6, tập một” và ghi kết quả:

Chiều dài:...mm

Chiều rộng:.. mm

Kích thước: ......x.....

Lời giải:

Dùng thước chia khoảng rồi đo các kích thước:

Chiều dài: 240 mm

Chiều rộng: 170 mm

Kích thước: 170 mm x 240 mm

Bài 7.1 trang 132 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Chọn từ hoặc cụm từ: (1) trùng nhau; (2) 0; (3) độ dài đoạn thẳng; (4) khoảng cách giữa hai điểm; (5) cách, điền vào chỗ trống thích hợp trong mỗi câu sau đây để diễn đạt đúng về độ dài đoạn thẳng.

a) AB = 2 (cm) còn nói là ... A và B bằng 2 (cm) hoặc nói là ... AB bằng 2 (cm) hoặc A ... B một khoảng bằng 2 (cm).

b) Hai điểm A và B trùng nhau còn nói là ... A và B bằng ... hoặc A ... B một khoảng bằng ... hoặc ... AB bằng ...

c) AB = 0 còn nói là ... A và B bằng ... hoặc hai điểm A và B ... hoặc ... AB bằng ... hoặc A ... B một khoảng bằng ...

Lời giải:

a) AB = 2 (cm) còn nói là (4) khoảng cách giữa hai điểm A và B bằng 2 (cm) hoặc nói là (3) độ dài đoạn thẳng AB bằng 2 (cm) hoặc A (5) cách B một khoảng bằng 2 (cm).

b) Hai điểm A và B trùng nhau còn nói là (4) khoảng cách giữa hai điểm A và B bằng (2) 0 hoặc A (5) cách B một khoảng bằng (2) 0 hoặc (3) độ dài đoạn thẳng AB bằng (2) 0.

c) AB = 0 còn nói là (4) khoảng cách giữa hai điểm A và B bằng (2) 0 hoặc hai điểm A và B (1) trùng nhau hoặc (3) độ dài đoạn thẳng AB bằng (2) 0 hoặc A (5) cách B một khoảng bằng (2) 0.

Bài 7.2 trang 132 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Biết AB = 5 (cm) và CD = 3 (cm), EF = 4 (cm) và GH = 3 (cm).

Chọn từ, cụm từ hoặc kí hiệu: lớn hơn; nhỏ hơn; bằng nhau; có cùng độ dài; < ; =; >, điền vào chỗ trống (...) dưới đây để diễn tả đúng về việc so sánh độ dài đoạn thẳng.

a) AB ... CD hay CD ... AB hoặc AB ... CD hoặc CD ... AB.

b) CD và GH ... hoặc CD và GH ... hoặc CD ... GH.

c) AB ... EF hay EF ... AB hoặc AB ... EF hoặc EF ... AB.

Lời giải:

a) AB lớn hơn CD hay CD nhỏ hơn AB hoặc AB > CD hoặc CD < AB.

b) CD và GH bằng nhau hoặc CD và GH có cùng độ dài hoặc CD = GH.

c) AB lớn hơn EF hay EF nhỏ hơn AB hoặc AB > EF hoặc EF < AB.

Bài 7.3 trang 133 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Quan sát hình bs 5.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Đo và cho biết độ dài của các đoạn thẳng sau:

AB = ...

BC = ...

CD = ...

DA = ...

OA = ...

OB = ...

OC = ...

OD = ...

AC = ...

BD = ...

b) Chọn một trong các kí hiệu ''<'' hoặc ''='' hoặc ''>'' điền vào chỗ trống (...) dưới đây để thể hiện đúng sự so sánh về độ dài của các đoạn thẳng.

AB ... AD

AB ... CD

AB ... AC

AB ... AO

AC ... BD

AC ... AO

OA ... OB

Lời giải:

a) AB = 35mm

BC = 35mm

CD = 35mm

DA = 35mm

OA = 25mm

OB = 25mm

OC = 25mm

OD = 25mm

AC = 50mm

BD = 50mm

b) AB = AD

AB = CD

AB < AC

AB > AO

AC = BD

AC > AO

OA = OB

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên