Sách bài tập Toán 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Sách bài tập Toán 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 30 trang 129 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ lần lượt đoạn AB, tia AB, đường thẳng AB trên cùng một hình:

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 31 trang 129 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ:

a. Vẽ đường thẳng AB

b. Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB

c. Lấy điểm N thuộc tia AB nhưng không thuộc đoạn thẳng AB

d. Lấy điểm P thuộc tia đối BN nhưng không thuộc đoạn thẳng AB

e. Trong ba điểm A, B M thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

g. Trong ba điểm M,N,P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

Lời giải:

Hình các phần a, b, c, d tương ứng lần lượt ở hình dưới:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

d. Lấy điểm P thuộc tia đối của tia BN nhưng không thuộc đoạn thẳng AB

e. Trong ba điểm A, B, M thì điểm M nằm giữa hai điểm còn lại

g. Trong ba điểm M, N, P thì điểm M nằm giữa hai điểm còn lại

Bài 32 trang 130 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ ba điểm R,I,M không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua R và M. Vẽ đoạn thẳng có hai mút là R và I. Vẽ nửa đường thẳng gốc M đi qua I

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 33 trang 130 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ ba đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng cắt hai đoạn thẳng còn lại

Lời giải:

Có 3 trường hợp như hình vẽ 33a,33b,33c

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 34 trang 130 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Một học sinh đã vẽ được hình của một bài tập. Em hãy viết đầu đề của bài tập đó.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Đề 1: Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng AB, AC, BC. Vẽ đường thẳng a cắt AC tại D (D nằm giữa A và C), cắt BC tại E (E nằm giữa B và C)

Đề 2: Vẽ ba đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng cắt hai đoạn thẳng còn lại tại đầu mút của chúng, rồi vẽ đường thẳng a cắt hai trong ba đoạn thẳng đó. Đặt tên cho các giao điểm.

Bài 35 trang 130 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Em hãy viết đầu đề của bài tập có hình vẽ là hình bên.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Đề 1: Cho ba điểm không thẳng hàng O, A, B. Vẽ hai tia OA và OB. Vẽ đoạn thẳng AB. Lấy điểm I trên đoạn AB. Vẽ tia Ot đi qua điểm I.

Đề 2: Cho ba điểm không thẳng hàng O, A, B. Vẽ hai tia OA, OB sau đó vẽ tia Ot cắt đoạn thẳng AB tại điểm I nằm giữa A, B.

Bài 36 trang 130 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Vẽ đường thẳng a. Lấy A ∈ a, B ∈ a, C ∈ a theo thứ tự đó. Lấy D ∉ a. Vẽ tia DB . Vẽ các đoạn thẳng DA, DC.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 37 trang 130 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Biết:

a. Cho bốn điểm A,B,C,D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó. Vẽ được mấy đoạn thẳng? Hãy kể tên các đoạn thẳng đó?

b. Cho bốn điểm A,B,C,D trong đó có ba điểm thẳng hàng. Vẽ tất cả các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó và viết tên chúng.

Lời giải:

a. Hình 37a

Vẽ được 6 đoạn thẳng

Tên các đoạn thẳng: AB, BC, CD, AD, BD, AC

b. Hình 37b.

Vẽ được 6 đoạn thẳng

Tên các đoạn thẳng: AB, AD, AC, BD, BC, CD

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Bài 6.1 trang 130 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Cho biết có thể vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng trong mỗi trường hợp sau

a) Với hai điểm (phân biệt) cho trước.

b) Với ba điểm (phân biệt) cho trước.

c) Với bốn điểm (phân biệt) cho trước.

Lời giải:

a) 1.

b) 3. (Vẽ hình khi ba điểm cho trước thẳng hàng và khi ba điểm cho trước không thẳng hàng)

c) 6. (Vẽ hình khi bốn điểm cho trước nằm trên một đường thẳng, khi trong bốn điểm cho trước có ba điểm thẳng hàng, khi bốn điểm cho trước không có ba điểm nào thẳng hàng)

Bài 6.2 trang 131 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Nhìn hình bs 4 và đọc tên

a) Các đoạn thẳng (vẽ qua 2 trong số các điểm A, B, C, D, O).

b) Các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng AB;

c) Các đoạn thẳng cắt tia OA;

d) Các đường thẳng cắt đoạn thẳng OD.

Giải sách bài tập Toán lớp 6 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

a) Các đoạn thẳng là: AB, AC, AD, AO, BO, BD, BC, CO, CD, DO.

b) Các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng AB là: AO, AC, AD, BO, BC, BD.

c) Các đoạn thẳng cắt tia OA là: AD, AB, DO, BO, DB.

d) Các đường thẳng cắt đoạn thẳng OD là: AC, AD, CD.

Bài 6.3 trang 131 sách bài tập Toán 6 Tập 1: Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Hình gồm hai điểm A, B cho ta đoạn thẳng AB.

b) Hình gồm hai điểm A, B trên đường thẳng d cho ta đoạn thẳng AB.

c) Hình gồm hai điểm A, B trên tia On cho ta đoạn thẳng AB.

d) Hình gồm hai điểm A, B trên đoạn thẳng MN cho ta đoạn thẳng AB.

Lời giải:

a), b), c), d) đều sai vì hình chỉ gồm hai điểm không phải là một đoạn thẳng.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 6 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập sách bài tập Toán 6 | Giải SBT Toán 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 6 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên