Chuỗi con trong JavaMột phần của chuỗi được gọi là chuỗi con (substring, hay chuỗi phụ). Nói cách khác, chuỗi con là một tập con của chuỗi khác. Trong trường hợp startIndex là inclusive (là bao gồm cả chỉ mục đầu tiên này) và endIndex là exclusive (là loại trừ đi chỉ mục đầu tiên này).

Ghi chú: Chỉ mục bắt đầu tính từ 0.

Bạn có thể lấy chuỗi con từ đối tượng String đã cho bởi một trong hai phương thức sau:

 • public String substring(int startIndex): Phương thức này trả về đối tượng String mới chứa chuỗi con của chuỗi đã cho từ chỉ mục startIndex đã xác định (đây là inclusive).

 • public String substring(int startIndex, int endIndex): Phương thức này trả về đối tượng String mới chứa chuỗi con của chuỗi đã cho từ chỉ mục startIndex (đây là inclusive) tới chỉ mục endIndex (đây là exclusive) đã xác định.

Bạn theo dõi ví dụ sau để hiểu startIndex và endIndex:

Quảng cáo
String s="hello"; 
System.out.println(s.substring(0,2));//he 

Trong chuỗi con trên, 0 trỏ tới h nhưng 2 trỏ tới e (bởi vì chỉ mục kết thúc là exclusive). Do đó, chương trình trên sẽ in ra từ "he".

Ví dụ về chuỗi con trong Java

Dưới đây là ví dụ đơn giản về chuỗi con trong Java:

public class Chuoicon{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s="Trang Vietjack"; 
  System.out.println(s.substring(5));//Vietjack 
  System.out.println(s.substring(0,5));//Trang 
 } 
} 

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.