Lớp StringTokenizer trong JavaLớp java.util.StringTokenizer cho phép bạn chia một chuỗi thành các token. Đây là cách đơn giản để chia chuỗi. Lớp này không cung cấp phương tiện để phân biệt các số, các chuỗi đã được trích dẫn, các định danh indentifier, … giống như lớp StreamTokenizer. Chúng ta sẽ tìm hiểu về lớp StreamTokenizer trong chương về I/O.

Các Constructor của lớp StringTokenizer trong Java

Có 3 Constructor được định nghĩa trong lớp StringTokenizer.

Constructor Miêu tả
StringTokenizer(String str) Tạo StringTokenizer với chuỗi string đã cho
StringTokenizer(String str, String delim) Tạo StringTokenizer với chuỗi string và dấu phân tách delimeter đã cho
StringTokenizer(String str, String delim, boolean returnValue) Tạo StringTokenizer với chuỗi string và dấu tách delimeter và kiểu trả về returnValue đã cho. Nếu kiểu trả về là true, các ký tự phân tách được xem như là các token. Nếu nó là false, các ký tự phân tách phục vụ như là các token riêng rẽ
Quảng cáo

Các phương thức của lớp StringTokenizer trong Java

Lớp StringTokenizer có 6 phương thức hữu ích, được trình bày trong bảng dưới đây:

Phương thức public Miêu tả
boolean hasMoreTokens() Kiểm tra xem có nhiều token có sẵn không
String nextToken() Trả về token tiếp theo từ đối tượng StringTokenizer
String nextToken(String delim) Trả về token tiếp theo dựa trên dấu phân tách delim
boolean hasMoreElements() Giống như phương thức hasMoreTokens()
Object nextElement() Giống như nextToken() nhưng kiểu trả về của nó là Object
int countTokens() Trả về tổng số token
Quảng cáo

Ví dụ đơn giản về lớp StringTokenizer trong Java

Ví dụ đơn giản sau sẽ chia một chuỗi "Toi lam viec o HaNoi" thành các token dựa vào các khoảng trắng whitespace.

import java.util.StringTokenizer; 
public class Simple{ 
 public static void main(String args[]){ 
  StringTokenizer st = new StringTokenizer("Toi lam viec o HaNoi"," "); 
   while (st.hasMoreTokens()) { 
     System.out.println(st.nextToken()); 
   } 
  } 
} 

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

    Toi
    lam
    viec
    o
    HaNoi

Ví dụ phương thức nextToken(String delim) của lớp StringTokenizer

import java.util.*; 
 
public class Test { 
  public static void main(String[] args) { 
    StringTokenizer st = new StringTokenizer("Toi,lam,viec,o,HaNoi"); 
    
   // in ra token tiep theo 
   System.out.println("Token tiep theo la : " + st.nextToken(",")); 
  }   
}  

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

Token tiep theo la : Toi

Ghi chú: Bây giờ, lớp StringTokenizer là . Mình đề nghị bạn nên sử dụng phương thức split() của lớp String hoặc Regex (Regular Expression) để chia chuỗi thành các token nhỏ.

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.