Map.Entry Interface trong JavaMap.Entry Interface trong Java giúp bạn làm việc với một Map Entry.

Phương thức entrySet( ) được khai báo bởi Map Interface trả về một Set chứa các Map Entry. Mỗi phần tử Set này là một đối tượng Map.Entry trong Java.

Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong chương này, mời bạn tham khảo loạt bài: Ví dụ về Collection trong Java.

Bảng dưới đây liệt kê các phương thức được khai báo bởi Map.Entry Interface trong Java:

STT Phương thức và Miêu tả
1 boolean equals(Object obj)

Trả về true nếu obj là một Map.Entry mà key và value của nó là cân bằng với key và value của đối tượng đang gọi

2 Object getKey( )

Trả về key cho map entry này

3 Object getValue( )

Trả về value cho map entry này

4 int hashCode( )

Trả về hash code cho map entry này

5 Object setValue(Object v)

Thiết lập value cho map entry này là v. Một ClassCastException được ném nếu v không là kiểu đúng cho map đó. Một NullPointerException được ném nếu v là null và map đó không chấp nhận các null key. Một UnsupportedOperationException được ném nếu map đó không thể bị thay đổi

Quảng cáo

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách Map.Entry có thể được sử dụng trong Java:

import java.util.*;

public class HashMapDemo {

  public static void main(String args[]) {
   // Tao mot hash map
   HashMap hm = new HashMap();
   // Dat cac phan tu vao map
   hm.put("Zara", new Double(3434.34));
   hm.put("Mahnaz", new Double(123.22));
   hm.put("Ayan", new Double(1378.00));
   hm.put("Daisy", new Double(99.22));
   hm.put("Qadir", new Double(-19.08));
   
   // Lay mot set cac entry
   Set set = hm.entrySet();
   // Lay mot iterator
   Iterator i = set.iterator();
   // Hien thi cac phan tu
   while(i.hasNext()) {
     Map.Entry me = (Map.Entry)i.next();
     System.out.print(me.getKey() + ": ");
     System.out.println(me.getValue());
   }
   System.out.println();
   // Gui 1000 vao trong tai khoan cua Zara
   double balance = ((Double)hm.get("Zara")).doubleValue();
   hm.put("Zara", new Double(balance + 1000));
   System.out.println("Balance moi cua Zara la: " +
   hm.get("Zara"));
  }
}
Quảng cáo

Nó sẽ cho kết quả sau:

Daisy 99.22
Qadir: -19.08
Zara: 3434.34
Ayan: 1378.0
Mahnaz: 123.22
Balance moi cua Zara la: 4434.34

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


collection_trong_java.jsp


Tài liệu giáo viên