Vòng lặp trong JavaCó thể có một tình huống khi chúng ta cần thực hiện một khối code một vài lần, điều này có thể được xem như một vòng lặp.

Java có 3 kỹ thuật lặp linh động. Bạn có thể sử dụng một trong ba vòng lặp sau:

  • Vòng lặp while

  • Vòng lặp do…while

  • Vòng lặp for

Trong Java 5, vòng lặp foreach (hay enhanced for) đã được giới thiệu. Vòng lặp này được sử dụng chủ yếu cho các mảng.

Quảng cáo
Loại vòng lặp Miêu tả

Vòng lặp while

Một vòng lặp while là một cấu trúc điều khiển cho phép bạn lặp đi lặp lại một tác vụ một số lần nào đó. Với kiểu vòng lặp này, chương trình sẽ kiểm tra điều kiện trước khi thực thi phần thân vòng lặp.

Vòng lặp for

Một vòng lặp for cho phép bạn viết một vòng lặp một cách hiệu quả để cần thực thi một số lần lặp cụ thể nào đó.

Vòng lặp do...while

Một vòng lặp do … while là tương tự như vòng lặp while, ngoại trừ rằng phần thân của vòng lặp do…while được bảo đảm thực thi ít nhất một lần. Nói cách khác, vòng lặp do ... while thực hiện phần thân vòng lặp trước khi kiểm tra điều kiện.

Vòng lặp foreach

Trong Java 5, vòng lặp foreach (một tên gọi khác là enhanced for) đã được giới thiệu. Nó được sử dụng chủ yếu với các mảng, các ArrayList, ...

Các lệnh điều khiển vòng lặp trong Java

Câu hỏi đặt ra là nếu giả sử trong một vòng lặp tại một điều kiện cụ thể nào đó, bạn muốn dừng thực thi hoặc tiếp tục thực thi vòng lặp đó, bạn sử dụng cách nào. Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, Java hỗ trợ các lệnh giúp bạn điều khiển và kiểm soát vòng lặp.

Bảng dưới liệt kê các lệnh được sử dụng để điều khiển vòng lặp mà Ngôn ngữ lập trình Java hỗ trợ:

Lệnh Miêu tả

Lệnh break

Từ khóa break được sử dụng để dừng toàn bộ vòng lặp. Từ khóa break phải được sử dụng bên trong bất kỳ vòng lặp nào hoặc một lệnh switch.

Lệnh continue

Từ khóa continue có thể được sử dụng trong bất kỳ cấu trúc điều khiển vòng lặp nào. Nó làm cho vòng lặp ngay lập tức tiếp tục tiến trình lặp tiếp theo của vòng lặp.
Quảng cáo

Chương sau bàn về chủ đề gì trong Java?

Trong chương tới, chúng ta sẽ nghiên cứu về các lệnh điều khiển luồng trong ngôn ngữ Java.

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.