Vòng lặp for trong JavaVòng lặp for trong Java

Một vòng lặp for cho phép bạn viết một vòng lặp một cách hiệu quả để cần thực thi một số lần lặp cụ thể nào đó.

Một vòng lặp for là hữu ích khi bạn biết số lần một tác vụ được lặp lại.

Cú pháp:

Cú pháp của vòng lặp for trong Java như sau:

for(khoi_tao_bien; bieu_thuc_boolean; update)
{
  //phan than vong lap
}

Dưới đây là luồng điều khiển trong một vòng lặp for:

 • Bước khoi_tao_bien được thực thi đầu tiên, và chỉ một lần. Bước này cho phép bạn khai báo và khởi tạo bất kỳ biến điều khiển vòng lặp. Bạn không được yêu cầu đặt một lệnh ở đây, miễn là một dấu chấm phảy xuất hiện.

 • Sau đó, bieu_thuc_boolean được ước lượng. Nếu nó là true, phần thân vòng lặp được thực thi. Nếu nó là false, phần thân vòng lặp không thực thi và luồng điều khiển nhảy tới lệnh tiếp theo sau vòng lặp for.

 • Sau khi thân vòng lặp thực thi, luồng điều khiển nhảy trở lại lệnh update. Lệnh này cho phép bạn cập nhật bất kỳ biến điều khiển vòng lặp nào. Lệnh này có thể để trống, miễn là một dấu chấm phảy xuất hiện sau bieu_thuc_boolean.

 • bieu_thuc_boolean bây giờ được ước lượng lần nữa. Nếu là true, vòng lặp thực thi và tiến trình lặp lại như trên. Sau khi bieu_thuc_boolean là false, vòng lặp kết thúc.

Quảng cáo

Ví dụ minh họa vòng lặp for trong Java

public class Test {

  public static void main(String args[]) {

   for(int x = 10; x < 20; x = x+1) {
     System.out.print("Gia tri cua x : " + x );
     System.out.print("\n");
   }
  }
}

Chương trình Java trên sẽ cho kết quả sau:

Gia tri cua x : 10
Gia tri cua x : 11
Gia tri cua x : 12
Gia tri cua x : 13
Gia tri cua x : 14
Gia tri cua x : 15
Gia tri cua x : 16
Gia tri cua x : 17
Gia tri cua x : 18
Gia tri cua x : 19

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


vong_lap_trong_java.jsp