Nối chuỗi trong JavaTrong Java, nối chuỗi tạo nên một chuỗi mới mà là chuỗi tổ hợp của nhiều chuỗi. Có hai cách để nối chuỗi trong Java, đó là:

 • Bởi toán tử nối chuỗi +

 • Bởi phương thức concat()

Nối chuỗi bởi toán tử + trong Java

Toán tử + trong Java được sử dụng để nối hai chuỗi. Ví dụ:

class Noichuoi1{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s="Vietjack"+" Team"; 
  System.out.println(s);//in ra ket qua Vietjack Team 
 } 
} 
Quảng cáo

Trình biên dịch Compiler chuyển đổi code trên thành dạng:

String s=(new StringBuilder()).append("Vietjack").append(" Team).toString(); 

Trong Java, nối chuỗi được thực hiện thông qua lớp StringBuilder (hoặc StringBuffer) và phương thức append của nó. Toán tử nối chuỗi tạo một chuỗi mới bằng cách phụ thêm toán hạng thứ hai vào phần cuối của toán hạng đầu tiên. Toán tử nối chuỗi không những có thể nối chuỗi mà còn có thể nối các giá trị ở kiểu dữ liệu gốc. Ví dụ:

class Noichuoi2{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s=50+30+"Vietjack"+40+40; 
  System.out.println(s);//in ra ket qua 80Vietjack4040 
 } 
} 

Ghi chú: Sau một String Literal, tất cả toán tử + sẽ được đối xử như là toán tử nối chuỗi.

Quảng cáo

Nối chuỗi bởi phương thức concat() trong Java

Phương thức concat() trong Java nối chuỗi đã cho vào phần cuối của chuỗi hiện tại. Cú pháp:

public String concat(String khac) 

Bạn theo dõi ví dụ sau về phương thức concat():

class Noichuoi3{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s1="Vietjack "; 
  String s2="Team"; 
  String s3=s1.concat(s2); 
  System.out.println(s3);//in ra ket qua Vietjack Team 
 } 
} 

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.