Lớp FileReader trong JavaLớp FileReader trong Java kế thừa từ lớp InputStreamReader. FileReader được sử dụng để đọc các luồng ký tự.

Lớp này có một số constructor để tạo các đối tượng cần thiết.

Cú pháp sau tạo một FileReader mới trong Java, được cung cấp File để đọc từ đó.

FileReader(File file) 

Cú pháp sau tạo một FileReader mới trong Java, được cung cấp FileDescriptor để đọc từ đó.

FileReader(FileDescriptor fd) 

Cú pháp sau tạo một FileReader mới trong Java, được cung cấp tên file để đọc từ đó.

FileReader(String fileName) 

Khi bạn có đối tượng FileReader, thì có một số phương thức sau giúp bạn có thể thao tác các file này.

STT Phương thức và Miêu tả
1 public int read() throws IOException

Đọc một ký tự đơn. Trả về một int, mà biểu diễn ký tự đã đọc

2 public int read(char [] c, int offset, int len)

Đọc các ký tự bên trong một mảng. Trả về số ký tự đã đọc

Quảng cáo

Ví dụ

Sau đây là ví dụ minh họa lớp FileReader trong Java:

import java.io.*;public class FileRead{  public static void main(String args[])throws IOException{   File file = new File("Hello1.txt");
   // tao file
   file.createNewFile();
   // tao mot doi tuong FileWriter
   FileWriter writer = new FileWriter(file); 
   // ghi noi dung vao file
   writer.write("Day\n la\n mot\n vi\n du\n"); 
   writer.flush();
   writer.close();   //Tao mot doi tuong FileReader
   FileReader fr = new FileReader(file); 
   char [] a = new char[50];
   fr.read(a); // doc noi dung toi mang
   for(char c : a)
     System.out.print(c); //in tung ky tu mot
   fr.close();
  }
}
Quảng cáo

Nó sẽ cho kết quả sau:

Day
la
mot
vi
du

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


file_io_trong_java.jsp