Quan hệ HAS-A trong JavaNếu một lớp có một tham chiếu thực thể, thì nó được biết đến như là một lớp có quan hệ HAS-A. Giả sử một tình huống, đối tượng Employee chứa nhiều thông tin như id, name, eamailID, … Nó gồm một hoặc nhiều đối tượng address mà có thông tin riêng như city, state, country, zipcode, … như sau:

class Employee{ 
int id; 
String name; 
Address address; //Address la mot lop 
... 
} 

Trong tình huống như vậy, Emloyee có một address là tham chiếu thực thể, vì thế mối quan hệ là Employee HAS-A address.

Tại sao và khi nào sử dụng quan hệ HAS-A

 • Sử dụng quan hệ HAS-A giúp làm tăng tính tái sử dụng của code. Và khi không có mối quan hệ IS-A, thì quan hệ HAS-A là lựa chọn tốt nhất.

 • Tính kế thừa nên chỉ được sử dụng nếu mối quan hệ IS-A được duy trì thông qua suốt vòng đời của đối tượng có liên quan; nếu không thì, quan hệ HAS-A là lựa chọn tốt nhất.

Ví dụ đơn giản về quan hệ HAS-A trong Java

Trong ví dụ, chúng ta tạo tham chiếu của lớp Operation trong lớp Circle.

class Operation{ 
 int square(int n){ 
 return n*n; 
 } 
} 
 
class Circle{ 
 Operation op; //quan hệ HAS-A 
 double pi=3.14; 
  
 double area(int radius){ 
  op=new Operation(); 
  int rsquare=op.square(radius); //tai su dung code (vi du: uy quyen cho loi goi phuong thuc). 
  return pi*rsquare; 
 } 
 
   
  
 public static void main(String args[]){ 
  Circle c=new Circle(); 
  double result=c.area(5); 
  System.out.println(result); 
 } 
}  
Quảng cáo

Ví dụ

Như trong ví dụ trên đã đề cập, Employee có một đối tượng là Address, đối tượng này chứa thông tin riêng như city, state, country, … Trong tình huống này, mối quan hệ là Employee HAS-A address.

Tệp Address.java có nội dung:

public class Address { 
String city,state,country; 
 
public Address(String city, String state, String country) { 
  this.city = city; 
  this.state = state; 
  this.country = country; 
} 
 
}  

Tệp Emp.java có nội dung sau:

public class Emp { 
int id; 
String name; 
Address address; 
 
public Emp(int id, String name,Address address) { 
  this.id = id; 
  this.name = name; 
  this.address=address; 
} 
 
void display(){ 
System.out.println(id+" "+name); 
System.out.println(address.city+" "+address.state+" "+address.country); 
} 
 
public static void main(String[] args) { 
Address address1=new Address("hanoi","HN","vietnam"); 
Address address2=new Address("hadong","HN","vietnam"); 
 
Emp e=new Emp(111,"hoang",address1); 
Emp e2=new Emp(112,"thanh",address2); 
   
e.display(); 
e2.display(); 
   
} 
} 
Quảng cáo

Chạy chương trình trên sẽ cho kết quả:

Output:111 hoang
    hanoi HN vietnam
    112 thanh
    hadong HN vietnam  

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.