Quan hệ HAS-A trong JavaNếu một lớp có một tham chiếu thực thể, thì nó được biết đến như là một lớp có quan hệ HAS-A. Giả sử một tình huống, đối tượng Employee chứa nhiều thông tin như id, name, eamailID, … Nó gồm một hoặc nhiều đối tượng address mà có thông tin riêng như city, state, country, zipcode, … như sau:

class Employee{ 
int id; 
String name; 
Address address; //Address la mot lop 
... 
} 

Trong tình huống như vậy, Emloyee có một address là tham chiếu thực thể, vì thế mối quan hệ là Employee HAS-A address.

Tại sao và khi nào sử dụng quan hệ HAS-A

 • Sử dụng quan hệ HAS-A giúp làm tăng tính tái sử dụng của code. Và khi không có mối quan hệ IS-A, thì quan hệ HAS-A là lựa chọn tốt nhất.

 • Tính kế thừa nên chỉ được sử dụng nếu mối quan hệ IS-A được duy trì thông qua suốt vòng đời của đối tượng có liên quan; nếu không thì, quan hệ HAS-A là lựa chọn tốt nhất.

Ví dụ đơn giản về quan hệ HAS-A trong Java

Trong ví dụ, chúng ta tạo tham chiếu của lớp Operation trong lớp Circle.

class Operation{ 
 int square(int n){ 
 return n*n; 
 } 
} 
 
class Circle{ 
 Operation op; //quan hệ HAS-A 
 double pi=3.14; 
  
 double area(int radius){ 
  op=new Operation(); 
  int rsquare=op.square(radius); //tai su dung code (vi du: uy quyen cho loi goi phuong thuc). 
  return pi*rsquare; 
 } 
 
   
  
 public static void main(String args[]){ 
  Circle c=new Circle(); 
  double result=c.area(5); 
  System.out.println(result); 
 } 
}  
Quảng cáo

Ví dụ

Như trong ví dụ trên đã đề cập, Employee có một đối tượng là Address, đối tượng này chứa thông tin riêng như city, state, country, … Trong tình huống này, mối quan hệ là Employee HAS-A address.

Tệp Address.java có nội dung:

public class Address { 
String city,state,country; 
 
public Address(String city, String state, String country) { 
  this.city = city; 
  this.state = state; 
  this.country = country; 
} 
 
}  

Tệp Emp.java có nội dung sau:

public class Emp { 
int id; 
String name; 
Address address; 
 
public Emp(int id, String name,Address address) { 
  this.id = id; 
  this.name = name; 
  this.address=address; 
} 
 
void display(){ 
System.out.println(id+" "+name); 
System.out.println(address.city+" "+address.state+" "+address.country); 
} 
 
public static void main(String[] args) { 
Address address1=new Address("hanoi","HN","vietnam"); 
Address address2=new Address("hadong","HN","vietnam"); 
 
Emp e=new Emp(111,"hoang",address1); 
Emp e2=new Emp(112,"thanh",address2); 
   
e.display(); 
e2.display(); 
   
} 
} 
Quảng cáo

Chạy chương trình trên sẽ cho kết quả:

Output:111 hoang
    hanoi HN vietnam
    112 thanh
    hadong HN vietnam  

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên