Lớp Wrapper trong JavaLớp Wrapper trong Java cung cấp kỹ thuật để chuyển đổi kiểu gốc primitive thành đối tượng và từ đối tượng thành kiểu gốc. Từ J2SE 5.0, đặc điểm autoboxing và unboxing sẽ tự động chuyển đổi primitive thành object (là autoboxing) và từ object thành primitive (là unboxing). Một trong 8 lớp của java.lang package là lớp Wrapper trong Java. Bảng dưới đây liệt kê danh sách 8 lớp Wrapper:

Kiểu gốc Lớp Wrapper
boolean Boolean
char Character
byte Byte
short Short
int Integer
long Long
float Float
double Double
Quảng cáo

Ví dụ: chuyển đổi từ kiểu gốc Primitive thành Wrapper

public class WrapperExample1{ 
public static void main(String args[]){ 
//Chuyen doi int thanh Integer 
int a=20; 
Integer i=Integer.valueOf(a);//Chuyen doi int thanh Integer 
Integer j=a;//Day la autoboxing, bay gio compiler se viet la Integer.valueOf(a) 
 
System.out.println(a+" "+i+" "+j); 
}} 

Ví dụ: chuyển đổi từ Wrapper thành kiểu gốc Primitive

public class WrapperExample2{  
public static void main(String args[]){  
//Chuyen doi Integer thanh int  
Integer a=new Integer(3);  
int i=a.intValue();//Chuyen doi Integer thanh int 
int j=a;//Day la unboxing, bay gio compiler se viet la a.intValue()  
  
System.out.println(a+" "+i+" "+j);  
}}  

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.