So sánh lớp String và StringBuffer trong JavaCó nhiều điểm khác nhau giữa lớp String và StringBuffer trong Java. Bảng dưới liệt kê các điểm khác nhau này:

Lớp String Lớp StringBuffer
Lớp String là không thể thay đổi (immutable) Lớp StringBuffer là có thể thay đổi (mutable)
Lớp String là chậm và tiêu thụ nhiều bộ nhớ hơn khi bạn nối nhiều chuỗi bởi vì mỗi khi nối chuỗi, nó tạo instance mới StringBuffer là nhanh và tiêu thụ ít bộ nhớ hơn khi bạn nối các chuỗi
Lớp String ghi đè phương thức equals() của lớp Object. Vì thế bạn có thể so sánh các nội dung của hai chuỗi bởi phương thức equals() Lớp StringBuffer không ghi đè phương thức equals() của lớp Object
Quảng cáo

Kiểm tra hiệu suất của lớp String và StringBuffer trong Java

public class Test1{ 
  public static String concatWithString()  { 
    String t = "Java"; 
    for (int i=0; i<10000; i++){ 
      t = t + "Vietjack"; 
    } 
    return t; 
  } 
  public static String concatWithStringBuffer(){ 
    StringBuffer sb = new StringBuffer("Java"); 
    for (int i=0; i<10000; i++){ 
      sb.append("Vietjack"); 
    } 
    return sb.toString(); 
  } 
  public static void main(String[] args){ 
    long startTime = System.currentTimeMillis(); 
    concatWithString(); 
    System.out.println("Thoi gian tieu ton boi noi chuoi voi String: "+(System.currentTimeMillis()-startTime)+"ms"); 
    startTime = System.currentTimeMillis(); 
    concatWithStringBuffer(); 
    System.out.println("Thoi gian tieu ton boi noi chuoi voi StringBuffer: "+(System.currentTimeMillis()-startTime)+"ms"); 
  } 
} 

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

Thoi gian tieu ton boi noi chuoi voi String: 578ms
Thoi gian tieu ton boi noi chuoi voi StringBuffer: 0ms
Quảng cáo

Kiểm tra HashCode của lớp String và StringBuffer trong Java

Như bạn có thể thấy trong chương trình dưới đây, lớp String trả về giá trị Hashcode mới khi bạn nối chuỗi nhưng StringBuffer trả về cùng giá trị Hashcode.

public class Test2{ 
  public static void main(String args[]){ 
    System.out.println("Kiem tra Hashcode cua String:"); 
    String str="java"; 
    System.out.println(str.hashCode()); 
    str=str+"tpoint"; 
    System.out.println(str.hashCode()); 
  
    System.out.println("Kiem tra Hashcode cua StringBuffer:"); 
    StringBuffer sb=new StringBuffer("java"); 
    System.out.println(sb.hashCode()); 
    sb.append("tpoint"); 
    System.out.println(sb.hashCode()); 
  } 
}  

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

Kiem tra Hashcode cua String:
3254818
229541438
Kiem tra Hashcode cua StringBuffer:
118352462
118352462

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên