So sánh lớp String và StringBuffer trong JavaCó nhiều điểm khác nhau giữa lớp String và StringBuffer trong Java. Bảng dưới liệt kê các điểm khác nhau này:

Lớp String Lớp StringBuffer
Lớp String là không thể thay đổi (immutable) Lớp StringBuffer là có thể thay đổi (mutable)
Lớp String là chậm và tiêu thụ nhiều bộ nhớ hơn khi bạn nối nhiều chuỗi bởi vì mỗi khi nối chuỗi, nó tạo instance mới StringBuffer là nhanh và tiêu thụ ít bộ nhớ hơn khi bạn nối các chuỗi
Lớp String ghi đè phương thức equals() của lớp Object. Vì thế bạn có thể so sánh các nội dung của hai chuỗi bởi phương thức equals() Lớp StringBuffer không ghi đè phương thức equals() của lớp Object
Quảng cáo

Kiểm tra hiệu suất của lớp String và StringBuffer trong Java

public class Test1{ 
  public static String concatWithString()  { 
    String t = "Java"; 
    for (int i=0; i<10000; i++){ 
      t = t + "Vietjack"; 
    } 
    return t; 
  } 
  public static String concatWithStringBuffer(){ 
    StringBuffer sb = new StringBuffer("Java"); 
    for (int i=0; i<10000; i++){ 
      sb.append("Vietjack"); 
    } 
    return sb.toString(); 
  } 
  public static void main(String[] args){ 
    long startTime = System.currentTimeMillis(); 
    concatWithString(); 
    System.out.println("Thoi gian tieu ton boi noi chuoi voi String: "+(System.currentTimeMillis()-startTime)+"ms"); 
    startTime = System.currentTimeMillis(); 
    concatWithStringBuffer(); 
    System.out.println("Thoi gian tieu ton boi noi chuoi voi StringBuffer: "+(System.currentTimeMillis()-startTime)+"ms"); 
  } 
} 

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

Thoi gian tieu ton boi noi chuoi voi String: 578ms
Thoi gian tieu ton boi noi chuoi voi StringBuffer: 0ms
Quảng cáo

Kiểm tra HashCode của lớp String và StringBuffer trong Java

Như bạn có thể thấy trong chương trình dưới đây, lớp String trả về giá trị Hashcode mới khi bạn nối chuỗi nhưng StringBuffer trả về cùng giá trị Hashcode.

public class Test2{ 
  public static void main(String args[]){ 
    System.out.println("Kiem tra Hashcode cua String:"); 
    String str="java"; 
    System.out.println(str.hashCode()); 
    str=str+"tpoint"; 
    System.out.println(str.hashCode()); 
  
    System.out.println("Kiem tra Hashcode cua StringBuffer:"); 
    StringBuffer sb=new StringBuffer("java"); 
    System.out.println(sb.hashCode()); 
    sb.append("tpoint"); 
    System.out.println(sb.hashCode()); 
  } 
}  

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

Kiem tra Hashcode cua String:
3254818
229541438
Kiem tra Hashcode cua StringBuffer:
118352462
118352462

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.