Lớp Stack trong JavaLớp Stack là một lớp phụ của lớp Vector trong Java mà triển khai một last-in-first-out (LIFO) stack. Bạn có thể nghĩ về Stack như là một ngăn xếp thẳng đứng.

Stack chỉ định nghĩa constructor mặc định, mà tạo một stack trống. Lớp Stack bao gồm tất cả phương thức được định nghĩa bởi lớp Vector, và một số phương thức khác của riêng nó.

Stack( )

Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong chương này, mời bạn tham khảo loạt bài: Ví dụ về Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) trong Java.

Ngoài những phương thức được kế thừa từ lớp Vector cha, lớp Stack định nghĩa các phương thức sau:

STT Phương thức và Miêu tả
1 boolean empty()

Kiểm tra nếu Stack này là trống. Trả về true nếu nó trống và false nếu stack chứa các phần tử

2 Object peek( )

Trả về phần tử trên cùng của Stack, nhưng không gỡ bỏ nó

3 Object pop( )

Trả về phần tử trên cùng của Stack, gỡ bỏ nó

4 Object push(Object element)

Đẩy phần tử lên trên cùng của Stack. Cũng trả về phần tử đó

5 int search(Object element)

Tìm kiếm phần tử trong Stack. Nếu tìm thấy, offset của nó từ trên cùng của Stack được trả về. Nếu không, nó trả về -1

Quảng cáo

Ví dụ

Chương trình sau minh họa một số phương thức được hỗ trợ bởi lớp Stack trong Java:

import java.util.*;

public class StackDemo {

  static void showpush(Stack st, int a) {
   st.push(new Integer(a));
   System.out.println("push(" + a + ")");
   System.out.println("stack: " + st);
  }

  static void showpop(Stack st) {
   System.out.print("pop -> ");
   Integer a = (Integer) st.pop();
   System.out.println(a);
   System.out.println("stack: " + st);
  }

  public static void main(String args[]) {
   Stack st = new Stack();
   System.out.println("stack: " + st);
   showpush(st, 42);
   showpush(st, 66);
   showpush(st, 99);
   showpop(st);
   showpop(st);
   showpop(st);
   try {
     showpop(st);
   } catch (EmptyStackException e) {
     System.out.println("empty stack");
   }
  }
}
Quảng cáo

Nó sẽ cho kết quả sau:

stack: [ ]
push(42)
stack: [42]
push(66)
stack: [42, 66]
push(99)
stack: [42, 66, 99]
pop -> 99
stack: [42, 66]
pop -> 66
stack: [42]
pop -> 42
stack: [ ]
pop -> empty stack

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


cau_truc_du_lieu_trong_java.jsp