Lớp Stack trong JavaLớp Stack là một lớp phụ của lớp Vector trong Java mà triển khai một last-in-first-out (LIFO) stack. Bạn có thể nghĩ về Stack như là một ngăn xếp thẳng đứng.

Stack chỉ định nghĩa constructor mặc định, mà tạo một stack trống. Lớp Stack bao gồm tất cả phương thức được định nghĩa bởi lớp Vector, và một số phương thức khác của riêng nó.

Stack( )

Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong chương này, mời bạn tham khảo loạt bài: Ví dụ về Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) trong Java.

Ngoài những phương thức được kế thừa từ lớp Vector cha, lớp Stack định nghĩa các phương thức sau:

STT Phương thức và Miêu tả
1 boolean empty()

Kiểm tra nếu Stack này là trống. Trả về true nếu nó trống và false nếu stack chứa các phần tử

2 Object peek( )

Trả về phần tử trên cùng của Stack, nhưng không gỡ bỏ nó

3 Object pop( )

Trả về phần tử trên cùng của Stack, gỡ bỏ nó

4 Object push(Object element)

Đẩy phần tử lên trên cùng của Stack. Cũng trả về phần tử đó

5 int search(Object element)

Tìm kiếm phần tử trong Stack. Nếu tìm thấy, offset của nó từ trên cùng của Stack được trả về. Nếu không, nó trả về -1

Quảng cáo

Ví dụ

Chương trình sau minh họa một số phương thức được hỗ trợ bởi lớp Stack trong Java:

import java.util.*;

public class StackDemo {

  static void showpush(Stack st, int a) {
   st.push(new Integer(a));
   System.out.println("push(" + a + ")");
   System.out.println("stack: " + st);
  }

  static void showpop(Stack st) {
   System.out.print("pop -> ");
   Integer a = (Integer) st.pop();
   System.out.println(a);
   System.out.println("stack: " + st);
  }

  public static void main(String args[]) {
   Stack st = new Stack();
   System.out.println("stack: " + st);
   showpush(st, 42);
   showpush(st, 66);
   showpush(st, 99);
   showpop(st);
   showpop(st);
   showpop(st);
   try {
     showpop(st);
   } catch (EmptyStackException e) {
     System.out.println("empty stack");
   }
  }
}
Quảng cáo

Nó sẽ cho kết quả sau:

stack: [ ]
push(42)
stack: [42]
push(66)
stack: [42, 66]
push(99)
stack: [42, 66, 99]
pop -> 99
stack: [42, 66]
pop -> 66
stack: [42]
pop -> 42
stack: [ ]
pop -> empty stack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


cau_truc_du_lieu_trong_java.jsp


Tài liệu giáo viên