So sánh lớp StringBuffer và StringBuilder trong JavaCó nhiều điểm khác nhau giữa lớp String và StringBuffer trong Java. Bảng dưới liệt kê các điểm khác nhau này:

Lớp StringBuffer Lớp StringBuilder
Lớp StringBuffer là đồng bộ (synchronized), tức là an toàn luồng (thread safe). Nghĩa là hai Thread không thể gọi đồng thời các phương thức của lớp StringBuffer StringBuilder là không đồng bộ (non-synchronized) tức là không an toàn luồng. Nghĩa là hai Thread có thể gọi đồng thời các phương thức của lớp StringBuilder
StringBuffer là kém hiệu quả hơn StringBuilder StringBuilder là hiệu quả hơn StringBuffer

Ví dụ về lớp StringBuffer trong Java

public class BufferTest{ 
  public static void main(String[] args){ 
    StringBuffer buffer=new StringBuffer("hello"); 
    buffer.append("java"); 
    System.out.println(buffer); 
  } 
} 

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

hellojava
Quảng cáo

Ví dụ về lớp StringBuilder trong Java

public class BuilderTest{ 
  public static void main(String[] args){ 
    StringBuilder builder=new StringBuilder("hello"); 
    builder.append("java"); 
    System.out.println(builder); 
  } 
} 

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

hellojava

Kiểm tra hiệu suất của lớp StringBuffer và StringBuilder trong Java

Bạn thử ví dụ đơn giản sau để kiểm tra hiệu suất của lớp StringBuffer và lớp StringBuilder trong Java:

public class ConcatTest{ 
  public static void main(String[] args){ 
    long startTime = System.currentTimeMillis(); 
    StringBuffer sb = new StringBuffer("Java"); 
    for (int i=0; i<10000; i++){ 
      sb.append("Vietjack"); 
    } 
    System.out.println("Thoi gian tieu ton boi StringBuffer: " + (System.currentTimeMillis() - startTime) + "ms"); 
    startTime = System.currentTimeMillis(); 
    StringBuilder sb2 = new StringBuilder("Java"); 
    for (int i=0; i<10000; i++){ 
      sb2.append("Vietjack"); 
    } 
    System.out.println("Thoi gian tieu ton boi StringBuilder: " + (System.currentTimeMillis() - startTime) + "ms"); 
  } 
} 
Quảng cáo

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

Time taken by StringBuffer: 16ms
Time taken by StringBuilder: 0ms 

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên