String toString() trong JavaNếu bạn muốn biểu diễn bất cứ đối tượng nào dưới dạng một chuỗi, thì phương thức bạn nghĩ ngay đến là toString(). Phương thức toString() trả về biểu diễn chuỗi của đối tượng.

Nếu bạn in bất cứ đối tượng nào, Trình biên dịch Compiler trong Java sẽ gọi nội tại phương thức toString() trên đối tượng. Vì thế việc ghi đè phương thức toString(), và trả về kết quả mong muốn, nó có thể là trạng thái của một đối tượng, tùy thuộc vào trình triển khai của bạn.

Lợi thế của phương thức toString() trong Java

Bằng việc ghi đè phương thức toString() của lớp Object, bạn có thể trả về các giá trị của đối tượng, vì thế bạn không cần viết quá nhiều code.

Tìm hiểu vấn đề khi không có phương thức toString()

Bạn theo dõi code đơn giản sau để in tham chiếu:

public class Test {
  public static void main(String args[]) {
   String Str = new String("Chao mung ban den voi Vietjack.com");

   System.out.print("Gia tri tra ve la :");
   System.out.println(Str.toString());
  }
} 
Quảng cáo

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

Gia tri tra ve la :Chao mung ban den voi Vietjack.com 

Như bạn có thể thấy trong ví dụ trên, lệnh in s1 và s2 sẽ in các giá trị hashcode của các đối tượng, nhưng mình muốn in các giá trị của đối tượng này. Vì thế, Trình biên dịch Compiler gọi nội tại phương thức toString(), ghi đè phương thức này sẽ trả về các giá trị cụ thể. Bạn theo dõi ví dụ dưới đây để hiểu thêm về điều này.

Ví dụ của phương thức toString() trong Java

Dưới đây là ví dụ thực về phương thức toString() trong Java:

class Student{ 
 int masv; 
 String ten; 
 String tinh; 
 
 Student(int masv, String ten, String tinh){ 
 this.masv=masv; 
 this.ten=ten; 
 this.tinh=tinh; 
 } 
  
 public String toString(){//ghi de phuong thuc toString() 
 return masv+" "+ten+" "+tinh; 
 } 
 public static void main(String args[]){ 
  Student s1=new Student(101,"Hoang","HaNoi"); 
  Student s2=new Student(102,"Thanh","HaiPhong"); 
   
  System.out.println(s1);//compiler se viet o day la s1.toString() 
  System.out.println(s2);//compiler se viet o day la s2.toString() 
 } 
}  
Quảng cáo

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

101 Hoang HaNoi
102 Thanh HaiPhong 

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.