Enum trong Java[Enum trong Java] Enum trong Java định nghĩa các phương thức từ đó bạn có thể liệt kê (từng phần tử tại một thời điểm) các phần tử trong một tập hợp các đối tượng.

Interface này kế thừa từ Iterator. Mặc dù không bị deprecated (đánh dấu phương thức của phiên bản cũ), nhưng Enumeration được xem như là đã cũ so với hệ thống code mới bây giờ. Tuy nhiên, nó được sử dụng bởi một vài phương thức được định nghĩa bởi các lớp legacy như Vector và Properties, được sử dụng bởi một số lớp API khác, và hiện tại sử dụng rộng rãi trong code ứng dụng.

Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong chương này, mời bạn tham khảo loạt bài: Ví dụ về Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) trong JavaVí dụ về Collection trong Java..

Các phương thức được khai báo bởi Enumeration được tổng hợp trong bảng sau:

STT Phương thức và Miêu tả
1 boolean hasMoreElements( )

Khi được triển khai, nó phải trả về true trong khi vẫn còn nhiều phần tử để extract, và false khi tất cả phần tử đã được liệt kê

2 Object nextElement( )

Trả về đối tượng kế tiếp trong Enumeration như là một tham chiếu generic Object

Quảng cáo

Ví dụ

Sau đây là ví dụ minh họa cách sử dụng Enum trong Java:

import java.util.Vector;
import java.util.Enumeration;

public class EnumerationTester {

  public static void main(String args[]) {
   Enumeration days;
   Vector dayNames = new Vector();
   dayNames.add("Sunday");
   dayNames.add("Monday");
   dayNames.add("Tuesday");
   dayNames.add("Wednesday");
   dayNames.add("Thursday");
   dayNames.add("Friday");
   dayNames.add("Saturday");
   days = dayNames.elements();
   while (days.hasMoreElements()){
     System.out.println(days.nextElement()); 
   }
  }
}

Nó sẽ cho kết quả sau:

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


cau_truc_du_lieu_trong_java.jsp