Set Interface trong JavaSet Interface trong Java là một Collection mà không chứa các bản sao phần tử.

Set Interface trong Java chỉ chứa các phương thức được kế thừa từ Collection và thêm sự giới hạn về việc ngăn cấm các phần tử bản sao.

Set Interface cũng thêm các hoạt động hashCode cho phép Set Interface so sánh một cách có ý nghĩa ngay cả khi kiểu triển khai của nó là khác.

Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong chương này, mời bạn tham khảo loạt bài: Ví dụ về Collection trong Java.

Các phương thức được khai báo bởi Set Interface trong Java được liệt kê trong bảng sau:

STT Phương thức và Miêu tả
1 add( )

Thêm một đối tượng tới Collection đó

2 clear( )

Gỡ bỏ tất cả đối tượng từ Collection đó

3 contains( )

Trả về true nếu một đối tượng đã cho là một phần tử bên trong Collection đó

4isEmpty( )

Trả về true nếu Collection không có phần tử nào

5iterator( )

Trả về một đối tượng Iterator cho Collection mà có thể được sử dụng để thu nhận một đối tượng

6remove( )

Gỡ bỏ một đối tượng đã xác định từ Collection đó

7 size( )

Trả về số phần tử trong Collection đó

Quảng cáo

Ví dụ

Set Interface có sự triển khai trong các lớp đa dạng như HashSet, TreeSet, LinkedHashSet. Ví dụ sau giải thích các tính năng của Set Interface trong Java:

import java.util.*;

public class SetDemo {

 public static void main(String args[]) { 
   int count[] = {34, 22,10,60,30,22};
   Set<Integer> set = new HashSet<Integer>();
   try{
    for(int i = 0; i<5; i++){
      set.add(count[i]);
    }
    System.out.println(set);
 
    TreeSet sortedSet = new TreeSet<Integer>(set);
    System.out.println("Danh sach da qua sap xep la:");
    System.out.println(sortedSet);

    System.out.println("Phan tu dau tien cua tap hop la: "+
             (Integer)sortedSet.first());
    System.out.println("Phan tu cuoi cung cua tap hop la: "+
            (Integer)sortedSet.last());
   }
   catch(Exception e){}
 }
} 
Quảng cáo

Nó sẽ cho kết quả sau:

[amrood]$ java SetDemo
[34, 30, 60, 10, 22]
Danh sach da qua sap xep la:
[10, 22, 30, 34, 60]
Phan tu dau tien cua tap hop la: 10
Phan tu cuoi cung cua tap hop la: 60

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


collection_trong_java.jsp


Tài liệu giáo viên