DataOutputStream trong JavaLuồng DataOutputStream cho phép bạn ghi các kiểu dữ liệu gốc tới một nguồn output.

Sau đây là constructor để tạo một DataOutputStream trong Java:

DataOutputStream out = DataOutputStream(OutputStream out);

Khi bạn có đối tượng DataOutputStream, thì có một số phương thức có thể được sử dụng để ghi stream này hoặc thực hiện các hoạt động khác trên stream đó.

STT Phương thức và Miêu tả
1 public final void write(byte[] w, int off, int len)throws IOException

Ghi len byte từ mảng byte đã xác định bắt đầu từ điểm off, tới stream

2 Public final int write(byte [] b)throws IOException

Ghi số byte hiện tại, đã được ghi tới luồng dữ liệu output này. Trả về tổng số byte ghi vào trong buffer

3 Có các form sau:
(a) public final void writeBooolean()throws IOException,
(b) public final void writeByte()throws IOException,
(c) public final void writeShort()throws IOException
(d) public final void writeInt()throws IOException

Những phương thức này sẽ ghi dữ liệu có kiểu gốc cụ thể vào trong output stream dưới dạng các byte
4 Public void flush()throws IOException

Xóa sạch (flush) luồng dữ liệu output

5 public final void writeBytes(String s) throws IOException

Ghi chuỗi tới output stream dưới dạng một dãy các byte. Mỗi ký tự trong chuỗi được ghi liên tục

Quảng cáo

Ví dụ

Sau đây là ví dụ minh họa DataOutputStream trong Java. Ví dụ này đọc 5 dòng đã cho từ test.txt và biến đổi các dòng này thành chữ hoa và cuối cùng sao chép chúng vào trong test1.txt.

import java.io.*;

public class Test{
  public static void main(String args[])throws IOException{

   DataInputStream d = new DataInputStream(new 
                 FileInputStream("test.txt"));

   DataOutputStream out = new DataOutputStream(new 
                 FileOutputStream("test1.txt"));

   String count;
   while((count = d.readLine()) != null){
     String u = count.toUpperCase();
     System.out.println(u);
     out.writeBytes(u + " ,");
   }
   d.close();
   out.close();
  }
}
Quảng cáo

Nó sẽ cho kết quả sau:

DAY LA TEST 1 ,
DAY LA TEST 2 ,
DAY LA TEST 3 ,
DAY LA TEST 4 ,
DAY LA TEST 5 ,

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


file_io_trong_java.jsp