ExceptionHandling và Ghi đè phương thức trong JavaCó một số qui tắc bạn nên biết khi nói đến ghi đè phương thức với xử lý ngoại lệ. Đó là:

Nếu phương thức của lớp cha không khai báo một exception: phương thức ghi đè của lớp con không thể khai báo Checked Exception nhưng có thể khai báo Unchecked Exception.

Qui tắc 1: Nếu phương thức của lớp cha không khai báo một exception: phương thức ghi đè của lớp con không thể khai báo Checked Exception.

import java.io.*; 
class Parent{ 
 void msg(){System.out.println("parent");} 
} 
 
class TestExceptionChild extends Parent{ 
 void msg()throws IOException{ 
  System.out.println("TestExceptionChild"); 
 } 
 public static void main(String args[]){ 
  Parent p=new TestExceptionChild(); 
  p.msg(); 
 } 
} 

Chạy chương trình sẽ cho Compile Time Error.

Qui tắc 2: Nếu phương thức của lớp cha không khai báo một exception: phương thức ghi đè của lớp con không thể khai báo Checked Exception nhưng có thể khai báo Unchecked Exception.

Quảng cáo
import java.io.*; 
class Parent{ 
 void msg(){System.out.println("parent");} 
} 
 
class TestExceptionChild1 extends Parent{ 
 void msg()throws ArithmeticException{ 
  System.out.println("child"); 
 } 
 public static void main(String args[]){ 
  Parent p=new TestExceptionChild1(); 
  p.msg(); 
 } 
} 

Chạy chương trình sẽ cho kết quả:

child

Nếu phương thức lớp cha khai báo một exception: phương thức ghi đè của lớp con có thể khai báo cùng exception đó, exception của lớp con, hoặc không khai báo exception nào, nhưng không thể khai báo exception cha.

1. Ví dụ trường hợp phương thức ghi đè của lớp con khai báo exception cha.

import java.io.*; 
class Parent{ 
 void msg()throws ArithmeticException{System.out.println("parent");} 
} 
 
class TestExceptionChild2 extends Parent{ 
 void msg()throws Exception{System.out.println("child");} 
 
 public static void main(String args[]){ 
  Parent p=new TestExceptionChild2(); 
  try{ 
  p.msg(); 
  }catch(Exception e){} 
 } 
} 

Chạy chương trình sẽ cho Compile Time Error.

2. Ví dụ trường hợp phương thức ghi đè của lớp con khai báo cùng exception đó.

import java.io.*; 
class Parent{ 
 void msg()throws Exception{System.out.println("parent");} 
} 
 
class TestExceptionChild3 extends Parent{ 
 void msg()throws Exception{System.out.println("child");} 
 
 public static void main(String args[]){ 
  Parent p=new TestExceptionChild3(); 
  try{ 
  p.msg(); 
  }catch(Exception e){} 
 } 
} 
Quảng cáo

Chạy chương trình sẽ cho kết quả:

child

3. Ví dụ trường hợp phương thức ghi đè của lớp con khai báo exception của lớp con.

import java.io.*; 
class Parent{ 
 void msg()throws Exception{System.out.println("parent");} 
} 
 
class TestExceptionChild4 extends Parent{ 
 void msg()throws ArithmeticException{System.out.println("child");} 
 
 public static void main(String args[]){ 
  Parent p=new TestExceptionChild4(); 
  try{ 
  p.msg(); 
  }catch(Exception e){} 
 } 
} 

Chạy chương trình sẽ cho kết quả:

child

3. Ví dụ trường hợp phương thức ghi đè của lớp con không khai báo exception nào.

import java.io.*; 
class Parent{ 
 void msg()throws Exception{System.out.println("parent");} 
} 
 
class TestExceptionChild5 extends Parent{ 
 void msg(){System.out.println("child");} 
 
 public static void main(String args[]){ 
  Parent p=new TestExceptionChild5(); 
  try{ 
  p.msg(); 
  }catch(Exception e){} 
 } 
} 

Chạy chương trình sẽ cho kết quả:

child

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên